Buurtbon 2024

Wat zijn de criteria?
1. Alleen ongeorganiseerde bewoners(groepen) zonder rechtspersoonlijkheid kunnen een
buurtbon aanvragen.
2. Commerciële bedrijven en instellingen en de erkende bewonersorganisaties kunnen geen
buurtbon aanvragen.
3. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 februari tot 15 december 2024,
uitsluitend met behulp van dit officiële aanvraagformulier.
4. Let op: aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
5. U bent minimaal 18 jaar.
6. U woont in Hengelo.
7. U voert uw idee uit in de wijk of buurt waar u woont.
8. Uw idee heeft draagvlak in de wijk of buurt. Dat toont u op verzoek bijvoorbeeld aan met
handtekeningen.
9. Maximaal één aanvraag per adres.
10. Uw idee mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid.
11. U voert uw idee zelf uit. Tenminste als dat mogelijk is binnen de geldende regels en
veiligheidsvoorschriften.
12. U kunt een buurtbon niet gebruiken voor:
• Vrijwilligersvergoedingen
• Onvoorziene kosten
• Ideeën met een privébelang
13. Materialen dienen waar mogelijk te worden gehuurd.
14. U kunt geen buurtbon aanvragen voor speelvoorzieningen, voetbalgoal en openbare verlichting.
15. Voor al het overige moet met de gemeente vooraf afspraken gemaakt worden over beheer
en onderhoud.
16. Uw buurtbon mag niet bijdragen aan investeringen die tot meerjarige lasten leiden.
17. U moet uw idee in 2024 uitvoeren.
18. Een bewonersorganisatie kan aanvullende criteria stellen. Deze zijn terug te vinden op
www.hengelo.nl/buurtbonnen.
19. Een idee dat in het werkgebied van meerdere bewonersorganisaties wordt uitgevoerd, kanmiddels één gecombineerde aanvraag worden ingediend.
20. WhatsApp preventieborden worden in principe alleen geplaatst bij invalswegen.
Op www.hengelo.nl/buurtbonnen kunt u zien of deze borden in uw wijk toegestaan worden middels een buurtbon

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen 2024

Deze cursus is speciaal voor ouders, grootouders, leerkrachten, gastouders,
oppasmoeders en begeleiders van verenigingen en sportclubs.

Aan bod komen o.a. kleine letsels, stoornissen in het bewustzijn, verslikking, reanimatie bij kinderen, vergiftiging, kinderziekten etc.

De cursus wordt gegeven op zaterdag 23 maart 2024 in het EHBO gebouw “ De Spil” W. de Clercqstraat 23 te Hengelo (O).
De cursus is inclusief verband en hulpmiddelen, lesboek, materialen, examen, koffie/thee en lunch. Cursustijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur.

U ontvangt een certificaat van de EHBO Hengelo of een diploma van Het Oranje Kruis.
Deze cursus laat geen vraag onbeantwoord. Kosten bedragen € 95,00

Aanmelden via ehbo-hengelo.nl/cursussen/aanmeldformulier/ of per e-mail naar cursussen@ehbo-hengelo.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen met 06-23041767.
Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten voor zo’n cursus, informeer hiernaar bij je eigen zorgverzekering.

Padden helpen bij het oversteken

Binnenkort begint de paddentrek als de temperaturen iets stijgen. Foto : Stichting Paddentrek Hengelo.

Zoveel mogelijk padden redden: dat is het doel de komende maanden van stichting Paddentrek Hengelo. In en rondom Hengelo gaat het eigenlijk best goed met de paddenpopulatie. “Maar we willen op meer plekken overstekende padden helpen. Daar zijn vrijwilligers voor nodig”, zegt coördinator Adri Schols van stichting Paddentrek Hengelo. Er is een infoavond op woensdag 31 januari

Jaarlijks trekken padden naar het water waar zo ooit geboren zijn. Daar willen ze voor voortplanting zorgen. De massale komst van de padden naar het water wordt de paddentrek genoemd. “Die begint als de temperatuur iets zachter wordt. Bij tien graden overdag en acht graden ‘s nachts ontwaken ze uit hun winterslaap. Dan gaan ze massaal naar het water waar ze geboren zijn. Na twee of drie jaar zijn padden geslachtsrijp en willen ze zich voortplanten”, zegt Schols. Padden trekken na hun geboorte naar nieuwe leefgebieden op zoek naar voedsel. Niet iedereen kan bij de poel of sloot blijven. Maar bij stijgende temperaturen keren ze dus massaal terug naar de plek waar ze het levenslicht zagen. Dat kan al in februari beginnen. In Hengelo en omgeving gaat het volgens Schols best goed met de paddenpopulatie. Dat kan niet los worden gezien van de aanleg van retentiegebieden. “Denk maar aan het Kristalbad, ‘t Genseler en Woolde. Rondom Hengelo zijn watergebieden aangelegd om het water vast te houden. Daar planten padden zich voort”, zegt Schols. Vorig jaar hebben vrijwilligers van de stichting Paddentrek Hengelo zo’n 8.500 padden, kikkers en watersalamanders geholpen met het oversteken. Kikkers en watersalamanders worden ook geholpen, maar het leeuwendeel van de overstekende dieren zijn padden. Dankzij de hulp van de dierenvrienden worden veel dieren van een wisse dood gered. Hun leven eindigt daardoor niet onder een autoband. Zonder de hulp zouden veel padden geplet worden door het verkeer. “De groep vrijwilligers is steeds groter geworden. Daardoor kunnen we meer padden redden. Maar we blijven vrijwilligers werven want we hebben ook verloop. Bovendien kunnen we dan op meer plekken padden helpen.” Schols vindt het fijn dat het met de padden goed gaat in zijn gemeente. De ontwikkelingen in Hengelo staan echter in schril contrast met het landelijke beeld. De landelijk overkoepelden organisatie Ravon schetst een veel somberder beeld. “In vijftien jaar is het aantal padden en bruine kikkers gehalveerd in Nederland. De oorzaak weet men bij Ravon niet zeker. Landelijk is er minder habitat en met de insecten gaat het ook slecht. Insecten zijn het voedsel voor deze dieren. Ook zijn er in de zomers van de afgelopen jaren poelen vroegtijdig drooggevallen. De droogte zal waarschijnlijk ook een oorzaak zijn.”

Woensdag 31 januari is er een voorlichtingsavond. Belangstellenden zijn welkom en kunnen meehelpen om padden te redden. De Houtmaat, Houtmaatweg, 19.30 uur.

www.paddentrekhengelo

(Hengelo’sWeekblad  30 jan 2024 )

 

‘Let eens op vogels om je heen’

Aan het Colosseum 90, beter bekend als Kristalbad, is op woensdagochtend 7 februari om half 10 voor maximaal 20 personen een leerzame excursie. Het is een plek waar verschillende soorten vogels uit soms verre landen overwinteren. Er is veel voedsel, rust en ruimte en Nederland heeft een zacht klimaat vergeleken met veel andere landen in de wereld. De sport tijdens de excursie ˜Overwinteraars van Landschap Overijssel is om zo veel mogelijk soorten vogels te ontdekken.

Eigenlijk is het Kristalbad een natuurlijke watermachine – die proceswater weer leven inblaast – een groot bergingsgebied voor water, een ecologische verbindingszone en een recreatief gebied in één. Het is een geliefde plek voor vogels. Terwijl je in de zomer en het najaar veel eendensoorten zult zien, zijn er in de winter weer andere vogelsoorten te ontdekken. Welke, daar kom je vanzelf achter tijdens deze excursie onder begeleiding van enthousiaste vogelexperts. Tip: neem een verrekijker mee en trek stevige laarzen aan meldt de website van Landschap Overijssel. De organisatie laat verder weten dat de excursie doorgaat bij minimaal vier deelnemers, honden niet zijn toegestaan (hulphond uitgezonderd) en dat de wandeling ongeveer vijf kilometer behelst. Meer informatie: 0529 – 40 17 31 of info@landschapoverijssel.nl .

Hoe zit het met de kansen van vogels spotten in de wijk of in eigen tuin? Bij wooncomplex ˜t Swafert is een ijsvogeltje gespot, aalscholvers, meeuwen, gaaien, eksters, mussen, pimpelmezen, koolmezen, merels en roodborstje. Ondanks dat het nog winter is, is de verscheidenheid aan vogels groot. Bijvoeren mag, aldus de Vogelbescherming. Voor meer adviezen, zie de website www.vogelbescherming.nl . De organisatie tenslotte, nodigt iedereen uit in heel Nederland om mee te doen met de nationale tuinvogeltelling. Tijdens de Tuinvogeltelling geniet je een half uurtje van de natuur in je eigen tuin of balkon.Dat helpt om in de gaten te houden hoeveel tuinvogels er in ons land zijn. De huismus stond al een paar jaar op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, maar volgens de organisatie lijkt het inmiddels iets beter met ze te gaan. Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling Je kunt vogels voeren met speciaal voer voor tuinvogels, strooivoer op (voeder-)tafels en op de grond, silovoeren altijd in voersilo’s, fruit, ongebrande (en ongezouten) pinda’s altijd in pindasilo’s, vetproducten voor tuinvogels (echter niet in de zon hangen) – zelf vetbollen maken is niet moeilijk – en broodkruimels, maar niet teveel (want te zout). Voer de vogels niet met producten met zout, melk, vetbollen of pinda’s in een (plastic) netje (vogels kunnen erin verstrikt raken), boter of margarine (dit werkt laxerend) of met gekookte etensresten. Voer ook niet overmatig. Dit kan ongedierte aantrekken.

(Hengelo’sWeekblad. 23jan 2024 )

Poezie en muziek in woonkamers op zondag 21 januari

Literatuur bij de Buur

Als opmaat voor de landelijke Poëzieweek organiseert Stichting Hengelo Leest voor de tweede keer het evenement Literatuur bij de Buur. Op zondag 21 januari spelen theatermakers, dichters, schrijvers en muzikanten met hun poëtische teksten en/of pure muziek op tien verschillende locaties in en om de binnenstad van Hengelo.

Aansluitend bij het thema Thuis van de Poëzieweek 2024 maken ze om 14, 15 en 16 uur graag een halfuur van dichtbij kennis met hun publiek. De middag eindigt om 17 uur met een samenkomst voor wie kan, mag en wil in restaurant Stravinsky aan de Wemenstraat. Binnenstappen bij één tot alle woonkamers is gratis, maar vol is vol. Een plekje reserveren is niet mogelijk. De volledige lijst met namen en locaties verschijnt op www.hengeloleest.nl. Dichter-performer Ellen Deckwitz, singer-songwriter Marise en dichter in de Twentse taal Theo Vossebeld hebben hun deelname al met enthousiasme toegezegd. Literatuur bij de Buur wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Hengelo. www.hengeloleest.nl

(Hengelo’sWeekblad 16 januari 2024)

 

K.N.V. EHBO- Hengelo nieuwe cursussen 2024

In het voorjaar 2024 start de EHBO-Hengelo weer met diverse Eerste Hulp cursussen.

Basis cursus EHBO: Door middel van E-learning lessen en 5 praktijklessen leer je hoe je op juiste wijze eerste hulp verleent; thuis, op straat of waar je ook bent. Theorielessen maken in de tijd die jou uitkomt in je eigen omgeving. De praktijklessen zijn op 7-14-21-28 februari en 6 maart examen op 13 maart.
Tijdens deze cursus leert u de grondbeginselen om EERSTE HULP te verlenen. De cursus is incl. Reanimatie / AED, verbandleer, lesboek, materialen, LOTUS en examen.
U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.

Basis cursus EHBO: Avond cursus, start maandag 5 februari 2024, cursus duur 12 avonden incl. rean/AED en verbandleer van 19.30 uur tot 22.00 uur
Tijdens deze cursus leert u de grondbeginselen om EERSTE HULP te verlenen. De cursus is incl. Reanimatie / AED, verbandleer, lesboek, materialen, LOTUS en examen.
U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.

Eerste Hulp aan Kinderen: Cursus op 1 zaterdag en op 27 januari en op 23 maart is incl. reanimatie / AED, verband en hulpmiddelen, lesboek, materialen, examen, koffie/thee en lunch. Cursustijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur
Deze cursus is speciaal voor ouders, verzorgers, leerkrachten, gastouders, oppasmoeders, overblijfmoeders en begeleiders van verenigingen en sportclubs. Deze cursus laat geen vraag onbeantwoord.
U ontvangt een certificaat van de EHBO Hengelo of een diploma van het Oranje Kruis.

Reanimatie / AED: cursus 1 avond een nieuwe cursus is incl. lesboek en materialen.
Van januari t/m mei starten wij elke vrijdagavond een reanimatie / AED cursus. Het gaat hier om herhalingscursussen en nieuwe cursussen. Deze cursus duurt van 19.00 tot 22.30 uur.
U ontvangt een certificaat.

Voor groepen en bedrijven is een reanimatie / AED cursus overdag ook mogelijk.

Aanmelden kan via e-mail: cursussen@ehbo-hengelo.nl
of via website: ehbo-hengelo.nl
Voor overige informatie kunt u bellen met 074-7501501 spreek de voicemail in en u wordt z.s.m. teruggebeld.
Cursus locatie: Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo, W.de Clercqstraat 23, 7553 VA Hengelo.

Veel zorgverzekeraars vergoeden EHBO cursussen geheel of gedeeltelijk kijk hiervoor op:
zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

Genieten van kerstmuziek in de Kristalkerk

Samenwerking twee koren

Het is de  komende dagen nog mogelijk om kerstconcerten te bezoeken. Tot en met komende zaterdag klinkt in verschillende kerken in deze regio kerstmuziek. In de Kristalkerk is donderdagavond nog een kerstconcert.

Het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor en de jongeren van de koorschool Lambertus treden op. Dat de jeugd de toekomst heeft hoef je de grijze mannen van het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor niet uit te leggen. Het idee om  samen met de jongeren van de koorschool Lambertus een voorstelling te verzorgen is uitgewerkt en krijgt zijn beslag in een gezamenlijk kerstconcert op 21 december in de Kristalkerk aan de PC Hooftlaan. Het programma is zeer gevarieerd met klassieke en eigentijdse nummers. Koorschool Lambertus heeft met Louis ten Vregelaar een zeer gedreven dirigent en Maaike DEssens zorgt met blokfluit voor de begeleiding. De muzikale leiding van het Hengelo’s Mannenkoor is bij  dirigent Jacco Camphens en de Hengelose stadsdichter Wouter Munsterman achter de vleugel in goede handen. Het  kerstconcert begint al om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur . De toegang is gratis, een vrije gift is zeer welkom.

(Hengelo’sWeekblad   19 dec 2023 )

Laatste winnaars nemen hun prijzen in ontvangst

De winnaars van de zesde en laatste ronde van Winkelcentrum Groot Driene.

Zes zaterdagen op rij werden om 12.00 uur de winnaars bekend gemaakt van de witactie van Winkelcentrum Groot Driene. Winkeliers hadden de actie opgezet om iedereen te laten weten dat ze door de veranderingen in en rond het winkelcentrum klaar zijn voor de toekomst.

“De actie was een groot succes”, vertelt Ria Stegge. “Er zijn ontzettend veel formulieren ingeleverd. Elke week kregen we er meer binnen”. Ook Tijn Leusink bevestigd het succes van de actie.”Het zal even wennen zijn  om geen prijsuitreiking te hebben de komende zaterdagen”.                                                                                                                                                                         Mevrouw van Pijkeren was de laatste winnaar van de elektrische fiets. ” Ik heb maar één formulier ingeleverd”. Verder waren de cadeaubon van Bloembinderij Rick Vlieghuis, Stegge Mode, Jumbo Leusink, Anita’s Kaas en Meer, Slagerij Leurink, Bakker Gerard en Etos voor respectievelijk G.M. Kerver, voor hr. Bruggeman, mw Masen, mw. Peezenkamp, mw. Gerritsen, mw. Rohaan en mw. Verberne. Het FcTwente-arrangement ging naar mw. Withag, hr.Jurda mag naar de Waarbeek, mw. Jansink naar Theetuin Groot Driene, mw. Bunschoten naar Schouwburg Hengelo en mw. Drost naar het Wapen van Hengelo.

Komende zaterdag is er dus geen prijsuitreiking meer in Winkelcentrum Groot Driene, maar de gezelligheid zal zeker niet ontbreken. Zangeres Aileen en gitarist Ramon Zandberg zullen tussen 14.00 en 16.00 uur de mooiste kerstliefjes ten gehore brengen in het winkelcentrum. Wie nog snel even de laatste kerstinkopen moet doen, kan al helemaal in de kerststemming komen met de klanken van dit duo.

(Hengelo’sWeekblad 19 dec 2023 )

Jongenskoor in Kristalkerk

 

Jongenskoor Dalfsen komt op zaterdagavond 16 december opnieuw naar de Kristalkerk aan de P.C.Hooftlaan 210 voor een optreden. Het koor staat onder leiding van Erik Korterink. Adriaan Koops begeleidt op het orgel. Jongenskoor Dalfsen, dat al 30 jaar bestaat, heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en is inmiddels een bekend jongenskoor geworden. Naast muzikale ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan het trainen van de individuele stem. In de loop van de jaren zijn ook grote werken uitgevoerd, zoals de Johannes Passion van Bach, een mis van Haydn en de Requiem-composities van Fauré en Duruflé. De jongens werken jaarlijks mee aan uitvoeringen van de Mattheüs Passion op diverse grote podia. De uitvoering begint om 19.00 uur. De entree is 12,50 euro, voorverkoop 10 euro.

Voorverkoop: koster@kristalkerk.nl of m.den.otter@hetnet.nl

(Hengelo’sWeekblad 12 dec 2023 )