Korenconcert in Kristalkerk

Er is een korenconcert in de Kristalkerk. Op zaterdagavond 25 maart vindt in deze kerk aan de P.C.Hooftlaan een 4-korenconcertplaats onder verantwoordelijkheid van de Hengelose Korenkoepel. Aan het concert werken mee: Kanaljerood,Arte Vocale, TCOV Concertkoor en TwenteEverpop. De avond biedt een gevarieerd koorzangaanbod met een verrassend intermezzo. Dit concert is tevens de opmaat voor het Korenfestival Amusing Hengelo. Aanvang 19:30 uur, zaal open 19 uur. Entree 7,50 euro. Voorverkoop 5,50 euro via Martine Duenk, 06-10403087 of mdeunk@home.nl         

(Hengelo’sWeekblad 21 maart 2023 )

Enorme belangstelling voor 200 containerwoningen Sportlaan Driene

Er is massaal belangstelling voor de 200 containerwoningen die zijn gebouwd aan de Sportlaan Driene. “Precies 197 mensen hebben al te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn”, zegt bestuurder Harro Eppinga van woningcorporatie Welbions.
GERARD SMINK

De bouw is op het terrein van de voormalige roc-locatie; drie complexen met vijf woonlagen in een U-vorm. Vijftig van deze woningen zijn aangeboden bij De Veste, de studentenhuisvester van de UT. De 28ste en de 30ste van deze maand kunnen potentiële kandidaten de woningen bekijken. De woningen kunnen dan per 1 mei worden verhuurd.

Voorloper nieuwbouw

De tijdelijke wooneenheden zijn min of meer een voorloper van het grote nieuwbouwplan Campus Driene van Trebbe-Leyten, dat voorziet in de bouw van driehonderd tot vierhonderd woningen in het groene gebied, begrensd door de P.C. Hooftlaan, de spoorlijn, het Schrijverspad langs ‘t Swafert en de Elsbeek. Het project, dat de naam UNIT074 heeft meegekregen en samen met woningcorporatie Welbions en bouwbedrijf Trebbe/Leyten wordt uitgevoerd, moet de druk op de Hengelose woningmarkt snel verlichten. Daarbij is vooral de behoefte aan goedkopere huurwoningen groot. De 200 woningen zijn dan ook vooral bedoeld voor studenten en jongeren uit Hengelo en Borne. De woningen zijn allemaal 28 vierkante meter groot en bestaan uit een woon- en slaapgedeelte, badkamer, keuken en balkon. Ze worden in een U-vorm rond een binnentuin geplaatst. Welbions richt ook een centrale huiskamer in, waar de bewoners elkaar kunnen treffen.

(Tubantia 17 maart 2023 )

Kom jij ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag op 18 maart?

Gezamenlijk zwerfvuil te lijf op zaterdag 18 maart
Bij een wekelijks ommetje valt het je vast op: zwerfafval, één van de grootste ergernissen in ons land. Jij woont toch ook graag in een opgeruimde wijk? Op zaterdag 18 maart 2023 is het weer zover. Op deze dag worden overal in Hengelo (en Nederland) de handen uit de mouwen gestoken tijdens de Landelijke Opschoondag.

Dagelijks dragen Gildebor en de gemeente Hengelo een steentje bij aan een schoon en leefbaar Hengelo. Tijdens de Landelijke Opschoondag ontstaan vele initiatieven in Hengelo om gezamenlijk de wijk op te ruimen. Een mooi voorbeeld is het initiatief in de Nijverheid, waar vele inwoners samen de wijk gaan schoonmaken. Daar zijn we als gemeente Hengelo en Gildebor natuurlijk bij!

Zelf meedoen?

Doe je ook mee met de Opschoondag op 18 maart? Maak een ommetje door de wijk en ruim het afval op dat je op straat tegenkomt. Zo houden we onze stad gezamenlijk netjes. Op de website www.nederlandschoon.nl kun je zien welke opschoonacties er in jouw buurt worden georganiseerd. De gemeente Hengelo ondersteunt deze initiatieven, bijvoorbeeld door het uitlenen van hesjes, knijpers of het afvoeren van het afval. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 074 of mail naar gemeente@hengelo.nl.

Landelijke opschoondag op 18 maart

Zwerfafval geeft een rommelig straatbeeld, het trekt ongedierte aan en het kan de bodem vervuilen. Om hier extra aandacht voor te vragen, is de Landelijke Opschoondag in het leven geroepen. Jaarlijks organiseren inwoners en verenigingen op de Opschoondag leuke en nuttige opschoonacties om samen de buurt of straat schoon te maken. Meedoen is eenvoudig! Het enige dat je nodig hebt, is een paar handschoenen en een afvalzakje. Zo draag je een steentje bij aan een schone wijk. Vele handen maken licht werk en zo wordt de buurt al snel een stuk schoner!

(www.hengelo.nl )

Historische foto’s van de voormalige ROC-locatie aan de Sportlaan Driene gezocht

De redactie ontving een mail met daarin de vraag of we misschien één of meerdere historische foto’s van de voormalige ROC-locatie aan de Sportlaan Driene hadden.
Of, of we anders misschien wisten waar die gevonden konden worden.
Het idee is dat deze foto’s in de centrale hal en/of gezamenlijke woonruimte van de nieuwe containerwoningen opgehangen kunnen worden.

Daarom vragen we dit nu aan jullie, bewoners van Groot Driene, heeft u misschien één of meerdere historische foto’s van de locatie waarop de nieuwe containerwoningen [nieuwbouwplan Campus Driene van Trebbe-Leyten] zijn geplaatst?

Graag ontvangen we die foto’s [zo groot mogelijk] via onze mail; contact@groot-driene.nl. We zetten deze vraag ook op ons facebookaccount , u kunt daar ook foto’s plaatsen.

We zijn benieuwd!

Buurtbon 2023 – Zet in op je buurt – Vraag nu een buurtbon aan!

Buurtbon 2023 groot-driene

 Wat zijn de criteria?
1. Alleen ongeorganiseerde bewoners (groepen) zonder rechtspersoonlijkheid kunnen een buurtbon aanvragen.
2. Commerciële bedrijven en instellingen en de erkende bewonersorganisaties kunnen geen buurtbon aanvragen.
3. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 maart tot 15 december 2023, uitsluitend met behulp van dit officiële aanvraagformulier.
4. Let op:aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
5. U bent minimaal 18 jaar.
6. U woont in Hengelo.
7. U voert uw idee uit in de wijk of buurt waar u woont.
8. Uw idee heeft draagvlak in de wijk of buurt. Dat toont u op verzoek bijvoorbeeld aan met handtekeningen.
9. Maximaal één aanvraag per adres.
10. Uw idee mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid.
11. U voert uw idee zelf uit. Tenminste als dat mogelijk is binnen de geldende regels en
veiligheidsvoorschriften.
12. U kunt een buurtbon niet gebruiken voor:
• Vrijwilligersvergoedingen
• Onvoorziene kosten
• Ideeën met een privébelang
13. Materialen dienen waar mogelijk te worden gehuurd.
14. U kunt geen buurtbon aanvragen voor speelvoorzieningen, voetbalgoal en openbare verlichting.
15. Voor al het overige moet met de gemeente vooraf afspraken gemaakt worden over beheer
en onderhoud.
16. Uw buurtbon mag niet bijdragen aan investeringen die tot meerjarige lasten leiden.
17. U moet uw idee in 2023 uitvoeren.
18. Een bewonersorganisatie kan aanvullende criteria stellen. Deze zijn terug te vinden op
www.hengelo.nl/buurtbonnen.
19. Een idee dat in het werkgebied van meerdere bewonersorganisaties wordt uitgevoerd, kan middels één gecombineerde aanvraag worden ingediend.
20. WhatsApp preventieborden worden in principe alleen geplaatst bij invalswegen.
Op www.hengelo.nl/buurtbonnen kunt u zien of deze borden in uw wijk toegestaan worden middels een buurtbon.
Van aanvraag tot afwikkeling
1. Uw aanvraag komt bij de gemeente binnen en wordt daar geregistreerd.
2. Daarna wordt uw aanvraag door de gemeente getoetst op het huidige beleid en ter
advisering doorgestuurd naar de bewonersorganisatie in uw buurt of wijk.
3. Uw bewonersorganisatie adviseert de gemeente over uw aanvraag.
4. U krijgt binnen 8 weken van de gemeente te horen of uw idee is toegekend of afgewezen.
Let op:
Uw bewonersorganisatie kan aanvullende criteria hanteren. Kijk op onze site!
Helpdesk subsidies bewonersparticipatie
Hebt u hulp nodig bij:
• het invullen van het aanvraagformulier
• bij het aanvragen van eventuele vergunningen
• bij de financiële afhandeling
Andere vragen?
Helpdesk subsidies bewonersparticipatie Stadskantoor, Burg. van der Dussenplein 1 7551 EB Hengelo, Tel.: 14074
Email: stad-regie@hengelo.nl www.hengelo.nl/buurtbonnen
Postadres: Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo

Klik hier om de volledige folder te bekijken of te downloaden

Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) maart 2023

Op zaterdag 25 maart 2023 geeft de KNV EHBO-Hengelo weer een cursus Eerste Hulp aan Kinderen.

Heb jij baby’s of kinderen in je omgeving of werk je als leerkracht met kinderen of als gastouder of in de kinderopvang? Dan is het fijn om precies te weten wat je kunt doen bij een ongeluk of noodsituatie. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Een baby die zich verslikt in een hapje, of een peuter die van de schommel valt bijvoorbeeld.

Als je deze EHBO cursus aan baby’s en kinderen volgt, ben je goed voorbereid op dit soort situaties en kun je ook reanimeren als dit nodig is. Je weet wat je kunt doen en niet moet doen en je durft in actie te komen. Maar ook wanneer je geen professional bent is het fijn om thuis te weten hoe je moet handelen in geval van nood. De EHBO-Hengelo verzorgt regelmatig Eerste Hulp cursussen. Er staat weer een Eerste Hulp aan Kinderen cursus van 1 zaterdag gepland bij u in de buurt.

Kosten bedragen € 95,00.
Vanuit de aanvullende verzekering worden deze kosten vaak (deels) vergoed!

Aanmelden:
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus schrijf je snel in via onderstaande link
https://ehbo-hengelo.nl/cursussen/aanmeldformulier/

U kunt ook contact opnemen met 074-7501501 of stuur een e-mail naar cursussen@ehbo-hengelo.nl

Kracht van Herinneringen Wijkracht Ouderen Hengelo

Bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naaste.

Wijkracht Ouderen Hengelo organiseert vanaf 9 maart in Wijkhuys Hasselo een serie bijeenkomsten voor mensen met dementie en mantelzorgers, onder de naam Kracht van Herinneringen.
Zelfvertrouwen en contact

Samen iets ondernemen en herinneringen ophalen heeft een gunstig effect op het onderlinge contact. Door samen bewust positieve herinneringen op te halen, kan er een verbeterd contact ontstaan. Het zelfvertrouwen van de mensen met dementie kan toenemen, en de kennis van mantelzorgers over dementie wordt vergroot.

Bijeenkomst Kracht van Herinnering
Daarom organiseert Wijkracht Ouderen Hengelo een aantal bijeenkomsten over hoe je dit kunt zelf kunt doen.
De werkwijze is gebaseerd op de (goedgekeurde en bewezen effectieve) Europese aanpak voor het begeleiden van mensen met dementie. Tijdens 6 bijeenkomsten worden aan de hand van verschillende thema’s herinneringen opgehaald.
Deelnemers die deze bijeenkomsten al eens gevolgd hebben, waren zeer positief.
‘Het is zo fijn dat we erachter komen dat we ook gezamenlijke herinneringen hebben, bij het zien en ruiken van al die voorwerpen, foto’s en geuren.’
‘Voor het eerst in tijden gingen we samen weer lachend naar huis.’
De eerste bijeenkomst is 9 maart 2023 woensdagmiddag van 10.00-12.00 uur in Wijkhuys Hasselo. De vervolgbijeenkomsten zijn op 16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2023.

Positieve insteek
Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie en tips gegeven. Vanuit verschillende thema’s als eten en drinken, vakantie en dergelijke, worden herinneringen opgehaald. Altijd met het oogpunt: positief. Meer begrip voor elkaar en richten op wat nog wél kan.
Daarnaast is er de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en informatie krijgen over dementie.

Aanmelden of meer informatie
De bijeenkomsten starten op woensdag 9 maart in Wijkhuys Hasselo, Henry Woodstraat 62 in Hengelo. Zes weken achtereen met een uitloopmogelijkheid van één of twee weken.
De bijeenkomsten zijn voor mensen met beginnende dementie samen met de partner, zoon/ dochter of andere mantelzorger. Voor informatie of opgave: wijkrachtacademie.nl of info@wijkracht.nl of de docenten c.volkering@wijkracht.nl, a.kleingebbink@wijkracht.nl

Informatiebijeenkomst Warmteprogramma 7 februari 2023

Hoe en wanneer gaan we in Hengelo onze huizen duurzaam verwarmen? Wat is het meest geschikte alternatief voor aardgas in de verschillende buurten en wijken? Welke buurten gaan we het eerst aanpakken? Wat zijn de financiële consequenties?

Dat staat in het ontwerp Warmteprogramma dat het college van B en W op 17 januari heeft vastgesteld.
Over het Warmteprogramma is de tweede informatie bijeenkomst gepland:

Dinsdag 7 februari Hoe ziet het Warmteprogramma er nu uit? Welke buurten worden het eerst aardgasvrij? Wat gaat het kosten?

De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur in het stadhuis.
Het hele Warmteprogramma is te vinden op www.hengelo.nl/aardgasvrij.
Belanghebbenden kunnen nog tot en met 2 maart zienswijzen indienen.