Posteractie Swafert voor heropenen centrum

Jolande Burlage toont de poster. Annina Romita

BERT HOLST

De Bewonersvereniging ‘t Swafert vraagt middels een postercampagne aandacht voor de sluiting van het Dienstencentrum. Afgelopen zaterdag zijn daarvoor tientallen posters opgehangen in en om het wooncomplex in Groot Driene. “We moeten toch wat doen.”

Een beetje moedeloos worden ze er wel van, Hans van Schie en Jolande Burlage van de vorig jaar opgerichte bewonersvereniging ‘t Swafert. “Het is een ingewikkelde situatie met het Dienstencentrum”, zegt Van Schie. “Met de eigenaar van het gebouw kunnen we geen contact krijgen, de beheerder wilde ons wel tegemoet komen, maar dan moet de gemeente ook meewerken en dat lukt dan weer niet. Gevolg is dat het Dienstencentrum sinds begin dit jaar dicht zit, tot frustratie van veel gebruikers.”

Doodzonde

Want, zo wil de bewonersvereniging ermee aangeven, van het Dienstencentrum werd veel gebruikgemaakt. “Voor vergaderingen, maar er zit bijvoorbeeld ook een bridge- en biljartclub in”, zegt Burlage. “En niet alleen bewoners van ‘t Swafert maken er gebruik van, ook veel buurtbewoners uit Groot Driene komen hier. Doodzonde dat dat niet meer kan.”

De bewonersvereniging heeft al gesprekken gevoerd met betrokkenen. Van Schie: “Hoe dan ook voelen we ons in de steek gelaten en we hopen echt dat het Dienstencentrum weer snel open kan.” Met de posteractie hopen de bewoners in elk geval op aandacht voor de situatie. Jolande Burlage: “Want die is echt urgent, vinden we.”

Vanuit de Hengelose politiek krijgen de bewoners in elk geval steun. Zo zijn leden van de plaatselijke SP deze natte zaterdagochtend aanwezig om te helpen met de verspreiding van de posters. Ook vanuit GroenLinks is er steun. “Het Dienstencentrum moet zo snel mogelijk weer open”, zegt SP-raadslid Vincent Mulder. “Ik snap best dat de gemeente niet wil opdraaien voor de hoge huur die de eigenaar nu vraagt, maar hoe dan ook moet er een oplossing komen, want het Dienstencentrum is heel belangrijk voor de bewoners en de wijk.”

De protestbijeenkomst in ‘t Swafert vindt deze ochtend plaats in het Dienstencentrum zelf. “Eigenlijk zijn we hier dus illegaal, want het centrum is dicht”, constateert SP’er Mulder droogjes. “Maar gelukkig is er bij de bewonersvereniging nog een sleutel, zodat we deze zaterdagmorgen ook droog kunnen zitten. Maar het is natuurlijk te gek dat dit centrum dicht moet, terwijl het zo’n belangrijke functie heeft voor het wooncentrum en de wijk. Er moet daarom een oplossing komen. Vandaar ook de posteractie, waaraan wij graag meehelpen.”

(Tubantia 16 januari 2023 )

Nieuwe EHBO cursussen Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo 2023

 LET OP….. uw verzekeraar vergoed een groot deel van uw cursus

EHBO avond cursus, start maandag 6 februari en/of woensdag 8 februari 2023, cursus duur 12 avonden incl. rean/AED en verbandleer van 19.30 uur tot 22.00 uur
Op maandag 6 februari en/of woensdag 8 februari start er een EHBO cursus, cursus duur is 12 weken van 19.30 tot 22.00 uur.
Tijdens deze cursus leert u de grondbeginselen om EERSTE HULP te verlenen. De
cursus is incl. Reanimatie / AED, verbandleer, lesboek, materialen, LOTUS en examen.
U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.

EHBO dagcursus, start maandag 6 februari 2023, cursus duur 4 dagen incl. rean/AED en verbandleer van 08.30 uur tot 16.30 uur
Op maandag 6 februari start er een EHBO cursus, duur is 4 maandagen van 08.30 tot 16.30 uur.
Tijdens deze cursus leert u de grondbeginselen om EERSTE HULP te verlenen. De
cursus is incl. Reanimatie / AED, verbandleer, lesboek, materialen, LOTUS, examen,
koffie/thee en lunch.
U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.

Eerste hulp aan Kinderen op zaterdag 28 januari 2023 1 zaterdag
Eerste hulp aan Kinderen op zaterdag 25 maart 2023 1 zaterdag

Op zaterdag 28 januari 2023 start er een cursus Eerste Hulp aan Kinderen. Deze cursus is speciaal voor ouders, verzorgers, leerkrachten, gastouders, oppasmoeders, overblijfmoeders en begeleiders van verenigingen en sportclubs. Deze cursus laat geen vraag onbeantwoord. Cursustijden zijn van 8.30 tot 17.00 uur en is incl. reanimatie / AED, verband en hulpmiddelen, lesboek, materialen, examen, koffie/thee en lunch. U ontvangt een diploma van de EHBO Hengelo of van het Oranje Kruis.

Reanimatie / AED 1 vrijdagavond
Vanaf 13 januari starten wij elke vrijdagavond een reanimatie / AED cursus. Het gaat hier op herhalingscursus en nieuwe cursussen. Deze cursus duurt één avond van 19.00 tot 22.30 uur.
De nieuwe cursus is incl. lesboek en materialen. U ontvangt een certificaat.
Voor groepen en bedrijven is een reanimatie / AED cursus overdag ook mogelijk

Aanmelden kan via e-mail: cursussen@ehbo-hengelo.nl of via wesite: https://ehbo-hengelo.nl
Voor overige informatie kunt u bellen met 074-2424466 spreek de voicemail in en u wordt zsm teruggebeld. Cursus locatie: Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo, W.de Clercqstraat 23, 7553 VA Hengelo.

Veel zorgverzekeraars vergoeden EHBO cursussen geheel of gedeeltelijk kijk hiervoor op:
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus

 

De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo heeft ruimte voor huurders voor hun clubgebouw.

Een super kans voor clubs die nog onderdak zoeken, maar het scheelt de EHBO vereniging in de vaste lasten.

De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo heeft een eigen verenigingsgebouw aan de W. de Clercqstraat 23 te Hengelo.
Wij doen daarom een oproep aan vrijetijdsclubs in Hengelo die op zoek zijn naar ruimte. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een handwerkgroep, recreatieve clubjes, bridgeclubs, zelfs opleidingen en lezingen kunnen bij ons gegeven worden.

Wij verhuren incidenteel maar ook voor regelmatig gebruik.
Huur is mogelijk op de meeste doordeweekse dagen.

Het gebouw ligt op loopafstand van het NS en bus station en heeft gratis parkeerruimte.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met voorzitter Toon Knippenborg via voorzitter@ehbo-hengelo.nl of bellen naar 06-23041767

Clubs staan in de kou als ‘t Swafert sluit

‘Ramp dat we er niet meer terechtkunnen’

Wethouder Marie-José Luttikholt: “Als het dienstencentrum  niet kan worden gebruikt voor een jaar, niet per maand, willen wij als gemeente gas en licht regelen.”   Foto:Emiel Muijderman

Dienstencentrum ‘t Swafert kan per 1 januari niet meer worden gebruikt. De gebruikers en de verhuurder hebben geen compromis kunnen bereiken. Clubs zitten met de handen in het haar.

GERARD SMINK

“Afgelopen woensdag hoorden wij het definitief. Toen kreeg ik een mail van de makelaar”, zegt vicevoorzitter Jolande Burlage van de Bewonerscommissie ‘t Swafert. “Per 1 januari gaat de deur van het dienstencentrum dicht. We kunnen  nog maar per maand huren. Dat kost ons dan niks, maar wij willen een jaarcontract. Wij kunnen niks plannen, als het elke keer maar voor een maand is.”

Op 11 januari is er nog een overleg tussen de bewonerscommissie en de makelaar. Maar het is nauwelijks denkbaar dat er een oplossing komt. Burlage: “We moeten dat overleg afwachten. Dit is echt heel erg. Eigenlijk zouden wij uit ons vel moeten springen.”

Alternatieve locatie                                                                                                                                              De biljarters, de breiende dames en de bridgeclub zijn onthand. “We hebben gezocht naar een alternatieve locatie, eerst in de buurt, toen in heel Hengelo”, zegt voorzitter Anneke Vellinga van de bridgeclub. “We kunnen terecht in het Denksportcentrum aan de Cesar Franckstraat, redelijk dichtbij. Maar dan moeten we 70 euro per dagdeel betalen. Vrij prijzig. In het Marnixhoes kunnen we terecht. Maar dat is verder weg en we hebben oudere leden van 90 plus. Die zitten met vervoer. Het is een ramp dat we niet in het dienstencentrum terechtkunnen.”

Wijkracht betaalde voorheen 80.000 euro per jaar aan de verhuurder op de ZuidAs in Amsterdam. “Daar is Wijkracht mee gestopt. Zonde van het subsidiegeld, dat snap ik, want het centrum was ook niet van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat”, stelt wethouder Marie-José Luttikholt. “Het dienstencentrum zou al per 1 november dichtgaan, maar dat heb ik tegengehouden.”

Verdrietig                                                                                                                                                     Luttikholt: “Als het dienstencentrum om niet kan worden gebruikt, en dan voor een jaar, niet per maand, willen wij als gemeente gas en licht regelen. Voor het beheer kunnen wij de SWB inzetten. Heel verdrietig als het niet lukt dit voor elkaar te krijgen. Maar we moeten ook reëel blijven. Het is soms best ingewikkeld dingen voor elkaar te krijgen. Ik kijk ook naar de flexwoningen in Groot Driene. Daar komt ook een ruimte bij voor ontmoeting.”

De wethouder wil bekijken of die ruimte eventueel kan worden gebruikt. “We zullen het met elkaar moeten doen. Je kunt ook met elkaar naar een café gaan om daar te bridgen. Maar ik snap dat de bridgers graag in het dienstencentrum willen blijven. Dat staat voorop.”

Inspannen                                                                                                                                                         Eerder stelde de SP dat de gemeente Hengelo zich moet inspannen om dienstencentrum ‘t Swafert te behouden voor de bewoners van het gelijknamige wooncomplex. Ook zou het beheer ervan weer in handen moeten komen van corporatie Welbions.

De SP hield een enquête onder de huurders van de vierhonderd huizen. Die bleken veel klachten te hebben over het onderhoud en het beheer van het bijna vijftig jaar oude complex. Bij de eigenaar en de beheerder kreeg de bewonerscommissie geen gehoor.

(Tubantia   30 dec 2022 )

Forse opknapbeurt winkelcentrum

Groot Driene wordt moderner en veiliger

Winkelcentrum Groot Driene krijgt een enorme ‘boost’. Het gebouw wordt opgeknapt, de wegen om het centrum heen veiliger gemaakt en de parkeerplaatsen worden opnieuw ingericht. De gemeente trekt hier 1,7 miljoen euro voor uit.
SASKIA MINKMAN

Het enthousiasme over de opknapbeurt is groot bij verantwoordelijk wethouder Hanneke Steen. “Dit is een mooie impuls voor de wijk, het winkelcentrum wordt flink opgeknapt. Daarbij wordt de verkeersveiligheid in het gebied serieus aangepakt. De schop kan wat mij betreft in de grond.”

Noaberpleintje

Het winkelcentrum wordt van de buitenkant opgefrist. Eigenaar Colliers heeft de plannen klaar en wil het centrum begin 2023 gaan aanpakken. Het Noaberpleintje midden in het winkelcentrum, waar veel bewoners van de wijk samenkomen om koffie te drinken, wordt verbouwd. Jumbo en Albert Heijn gaan hun winkels verbouwen. De winkeliersvereniging probeert de leegstaande panden weer gevuld te krijgen. Het openbaar gebied rondom het winkelcentrum wordt gebruiksvriendelijker en toegankelijker gemaakt. Er komen duidelijke looproutes tussen ouderencentrum ‘t Swafert, het gezondheidscentrum en het winkelcentrum. Vanaf de bushalte aan de Willem de Mérodestraat komen geleidelijnen naar het winkelcentrum en het gezondheidscentrum. Bij de beide pleintjes bij de ingangen komen zitjes in het groen.

De omgeving van het winkelcentrum is voor fietsers niet even veilig: op het parkeerterrein gebeuren veel ongelukken. Dit terrein wordt nu logischer ingericht, onnodige fietsbewegingen worden voorkomen.

Behoorlijk onveilig

Qua autoverkeer is de omgeving behoorlijk onveilig: ook daar worden nu maatregelen genomen. De PC Hooftlaan-Laan van Driene wordt omgebouwd tot rotonde. Dat betekent dat de gevaarlijke fietsoversteek ter hoogte van wooncomplex Drienerstaete, nu nog in de top 3 van gevaarlijkste kruisingen, wordt weggehaald. Er komt een extra voetgangersoversteek ter hoogte van het tankstation, met een middengeleider. De rotonde met de Staringstraat wordt eveneens aangepakt en veiliger gemaakt.

Meer groen

Voordat het werk begint, worden er 55 bomen gekapt. Alleen de beeldbepalende platanen blijven staan. Als de boel verbouwd is, komen er 85 nieuwe bomen terug. Het wordt, zo belooft de gemeente, groener dan nu.

De verbouwing gaat in de eerste helft van 2023 beginnen, waarschijnlijk rond de zomer. De aanpassing van de rotonde Staringstraat en de aanleg van de rotonde aan de PC Hooftlaan-Laan van Driene volgen later. Er zijn subsidies aangevraagd, de gemeenteraad moet het nog goedkeuren. Dat gebeurt halverwege 2023.

Bovenstaande foto: De parkeerplaats, zoals hier bij het Gezondheidscentrum aan de kant van de Albert Heijn, gaan op de schop. Foto : Emiel Muijderman.

(Tubantia  27 dec 2022 )

Festival of Lessons and Carols in Kristalkerk door Jongenskoor Dalfsen

zaterdag 17 december 2022 19:30 t/m 20:30

Jongenskoor Dalfsen komt op zaterdagavond 17 december opnieuw naar Hengelo om in de Kristalkerk (P.C. Hooftlaan 210) de mooiste Engelse Christmas Carols te laten horen. Jongenskoor Dalfsen, dat meer dan 25 jaar bestaat, richt zich naast de algehele muzikale ontwikkeling vooral op goede stemvorming bij jongens en jonge mannen. Het koor heeft in de loop der jaren verschillende grote werken uitgevoerd, zoals de Johannes Passion van Bach, het Requiem van Duruflé en de Mass of the Children van Rutter. Ook hebben Dalfser jongens meegewerkt aan diverse Mattheus Passionen, o.a. bij Philippe Herreweghe en Roy Goodman.

Het koor staat onder leiding van Erik Korterink. Henk Ophoff begeleidt op het orgel. De uitvoering begint om 19.30 uur. De entree is € 12,50 euro, voorverkoop € 10, t/m 18 jaar vrije toegang. De kaarten voor de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij: koster@kristalkerk.nl of m.den.otter@hetnet.nl         

Bij bovenstaande foto: Jongenskoor Dalfsen Foto: Robert Westera Fotografie

(Hengelo’sWeekblad. 13 dec 2022 )

Eerste tijdelijke woning geplaatst

Vorige week dinsdag 6 december is de eerste woning van de 200 tijdelijke huurwoningen in Groot Driene geplaatst door wethouder Gerard Gerrits. Deze bijzondere handeling werd verricht onder toeziend oog van Eric Markvoort, directeur-bestuurder Welbions, Folkert Leyten en Hein Trebbe jr. Binnen een aantal weken zijn alle 200 tijdelijke huurwoningen geplaatst op de voormalige ROC-locatie aan de Sportlaan Driene. In het voorjaar van 2023 ontvangen de eerste bewoners de sleutels van hun woning.

De druk op de woningmarkt is hoog, ook in Hengelo. Het is lastig voor veel mensen om betaalbare, passende woonruimte te vinden wat zorgt voor uitdagingen op de woningmarkt. Om snel enige verlichting te kunnen brengen, sloegen gemeente Hengelo, Welbions en Trebbe/Leyten de handen ineen. Het resultaat zijn 200 tijdelijke woningen. Gerard Gerrits, wethouder Wonen: “Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en vinden het belangrijk dat de realisatie snel plaatsvindt. Er zijn namelijk veel jongeren en studenten op zoek naar betaalbare woningen. Deze 200 flexwoningen voorzien daarmee in de grote vraag onder deze doelgroepen.”

De studio’s gezien vanaf de parkeerplaats. Het complex moet straks voor met name de jongere doelgroep voldoende, betaalbare woonruimte bieden.

De woningen worden gerealiseerd op het terrein van het voormalige ROC. De woningen worden in een u-vorm rondom een centrale tuin geplaatst. Welbions richt een gezamenlijke huiskamer in waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar de beheerder aanwezig is. Iedere woning is 28 m2 en bestaat uit een woongedeelte, slaapgedeelte, badkamer, keuken en balkon. Eric Markvoort: ”Het project noemen we UNIT074. Vanaf eind januari 2023 kunnen jongeren zich voor een woning aanmelden. Jongeren uit Borne en Hengelo krijgen voorrang bij UNIT074.”

Hein Trebbe jr. en Folkert Leyten, namens Trebbe/Leyten, zijn blij dat gestart is met het plaatsen van de woningen: “Het is mooi dat we op deze wijze snel onze bijdrage kunnen leveren aan de Twentse woningmarkt. Maar naast het feit dat we zo extra woningen toevoegen, verwachten we dat deze woningen ook een impuls zijn voor deze buurt.” Door juist voor de locatie aan het einde van Sportlaan Driene te kiezen, wordt dit weer een levendige omgeving. Op aangeven van de omwonenden worden de blokken van groene zijgevels voorzien, enerzijds door de gevels een groene kleur te geven en ook door beplanting aan te brengen.

Het plaatsen van de tijdelijke woningen neemt naar verwachting enkele weken in beslag. Vervolgens worden de galerijen, daken en balkons gemonteerd en de installaties aangesloten. De verhuur start eind januari 2023. Op www.welbions.nl/unit074 staat alle informatie over de studio’s.

(Hengelo’sWeekblad 13 dec 2022 )

Gezamenlijk plan voor verduurzaming huizen

Enschede, Hengelo( de wijken Wilderinkshoek en Groot Driene ) en Almelo vragen Rijk om 850 miljoen
Met 850 miljoen euro kunnen Enschede, Hengelo en Almelo binnen vijf jaar ruim 13.000 woningen verduurzamen. Dat was de boodschap die drie wethouders gisteren samen hadden voor de ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten. Die moeten nu over de brug komen.

LEO VAN RAAIJ

De Twentse steden Almelo, Hengelo en Enschede hebben samen een aanpak ontwikkeld om particuliere woningeigenaren en huurders te helpen hun huis te verduurzamen. Het gaat om huishoudens die zelf niet in staat zijn dat te betalen. Deze zogenoemde Twentse Ontzorg Financiering (TOF) zou model kunnen staan voor de verduurzaming in de rest van het land.

Kern van de TOF-regeling is een collectieve aanpak, in samenwerking met woningcorporaties en bedrijven. Doel is door alles te bundelen, huurders en particuliere woningeigenaren niet te hoeven belasten met bureaucratische en technische rompslomp. De gemeenten nemen het initiatief en begeleiden de uitvoering van de plannen.Het betekent bijvoorbeeld dat er geen rijkssubsidieregelingen meer van toepassing zijn. “Voor TOF worden alle subsidiepotjes bij elkaar geveegd”, zei de Almelose wethouder Eugène van Mierlo gistermiddag. Die komen allemaal binnen het bedrag te vallen dat de steden nodig denken te hebben. Dat bedrag is 850 miljoen euro, wat neerkomt op 50.000 euro per woning. Het Rijk zou dat moeten financieren, vinden Van Mierlo en zijn collega’s Claudio Bruggink van Hengelo en Jeroen Diepemaat van Enschede.

Beduidend lager

Volgens de wethouders is dat totaalbedrag beduidend lager dan wanneer woningeigenaren individueel aan de slag zouden moeten. Dan kan het wel oplopen tot 80 mille per woning, zo hielden ze de ministers Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting) en Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) voor tijdens een bijeenkomst in het Almelose wijkcentrum De Hagedoorn. Het gebouw staat midden in een wijk waar juist veel ‘energiearmoede’ heerst: mensen met lage inkomens en slechte huizen, die niet in staat zijn te investeren in verduurzaming.

Geen harde toezeggingen

Maar de TOF-regeling vergt nogal wat, zo lieten De Jonge en Jetten doorschemeren. “In feite vragen jullie ons Twente bij wijze van spreken met een figuurzaag uit de landelijke regelingen te zagen”, zei De Jonge. Tot harde toezeggingen kwam het niet. “We zijn bereid het basisidee te verkennen”, aldus De Jonge. Wethouder Bruggink nadien: “We hebben de ministers aan het denken gezet.”

De wethouders wezen onder meer op het financiële voordeel op lange termijn. “Het klinkt astronomisch, die 850 miljoen euro. Maar niet als je het afzet tegen de miljarden die de energiecompensatie nu vergt.”

Aanpak bedoeld voor ‘urgente’ stadswijken

De 850 miljoen die de drie Twentse steden vragen, is bedoeld voor de drie ‘urgente gebieden’ in de steden: Enschede Zuid (7.083 woningen), in Hengelo de Wilderinkshoek en Groot Driene (3.828 woningen) en in Almelo de wijken Nieuwstraatkwartier, Ossenkoppelerhoek en Wierdensehoek (2.891 woningen).

Heel concreet is de TOF-regeling nog niet, zo gaven de wethouders toe. “Maar zodra die 850 miljoen euro op de bank staat, kunnen we het bedrijfsleven vragen een voorstel te doen. Door de massa is het dan voor hen interessant”, aldus Diepemaat. “En het doel is dit in de pilot verder te concretiseren.”

Ook de gemeenten zelf gaan aan de slag, zo zeggen de wethouders. Volgens Van Mierlo is het nodig van deur tot deur te gaan, om mensen ervan te overtuigen dat ze zonder allerlei bureaucratische rompslomp als het invullen van subsidieaanvragen, hun huis kunnen verduurzamen.

(Tubantia 6 dec 2020 )