Alle berichten van GoodgoanAlbert

College stelt Warmteprogramma vast

Hoe maken we in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij?

Hoe en wanneer gaan we in Hengelo onze huizen duurzaam verwarmen? Wat is het meest geschikte alternatief voor aardgas in de verschillende buurten en wijken? Welke buurten gaan we het eerst aanpakken? Wat zijn de financiële consequenties?

Dat staat in het ontwerp Warmteprogramma dat het college van B en W op 17 januari heeft vastgesteld.

In het Warmteprogramma zitten kaarten waarop te zien is in welke volgorde de gemeente buurten wil aanpakken en welke alternatieven voor aardgas er mogelijk zijn. Belangstellenden hebben in warmtewerkplaatsen meegedacht. De gemeente begint met de buurten Nijverheid en Twentekanaal. In Hengelo moeten in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden.

Wethouder Bruggink: ‘We staan aan de vooravond van een van de grootste opgaven van deze eeuw: de warmtetransitie. Steeds duidelijker blijkt dat wij mensen de belangrijkste veroorzakers zijn van de opwarming van de aarde. We zien de gevolgen daarvan al dagelijks om ons heen. Een oplossing is om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken zoals olie en aardgas en dus minder broeikasgassen uit te stoten. Dat kan alleen als iedereen een steentje bijdraagt om dat voor elkaar te krijgen. Als gemeente gaan we dat buurt voor buurt organiseren. Daarbij staan haalbaarheid, betaalbaarheid en keuzevrijheid voorop.’

Met open vizier

In dit Warmteprogramma presenteert het college haar wensen en ambities. In 2021 is er met veel inwoners gesproken over de ontwerp Transitievisie Warmte, de voorloper van dit Warmteprogramma. Hun input, de ingediende zienswijzen en de veranderingen in de actualiteit zijn verwerkt in dit programma. Zo is er nu voor gekozen om als eerste de buurten aan te pakken waar alternatieve warmtebronnen nabij zijn en buurten waar de woningen over het algemeen slecht geïsoleerd zijn. Wethouder Bruggink: ‘Voor dit Warmteprogramma hebben we met open vizier de geschikte alternatieven voor aardgas onderzocht. Want we hebben alle mogelijke warmtebronnen hard nodig.’ De onderzochte alternatieven zijn: warmtenet, all-electric, duurzaam gas en als tussenoplossing hybride warmtepompen. In Hengelo is veel warmte beschikbaar én er is gebleken dat we relatief weinig ruimte hebben voor duurzame opwek met windmolens en zonnevelden. Door nu te beginnen met wat nu beschikbaar is, houden we de ruimte om in de latere jaren technieken toe te passen die we nu nog niet kennen of die nu nog niet marktrijp zijn. Vanwege de klimaatverandering is wachten sowieso geen optie.

Energie besparen

Door de oorlog in Oekraïne en de daardoor enorm oplopende gasprijzen zijn veel inwoners al noodgedwongen op zoek naar manieren om hun aardgasverbruik te verminderen. Er wordt veel energie bespaard. Dit is ingegeven door de schaarste maar helaas ook uit armoede die soms leidt tot mensonterende situaties. Mede daarom komt het college binnenkort met een Stimuleringsplan energiebesparing. Hoe beter de huizen zijn geïsoleerd, des te minder energie er nodig is voor verwarming en des te minder alternatieve bronnen zoals wind en zon we nodig hebben om aardgasvrij te worden. Door goede isolatie en energiebesparing kunnen inwoners zo hun energiegebruik beter betaalbaar houden. Dat mes snijdt dus aan twee kanten.

Informatiebijeenkomsten

Over het Warmteprogramma zijn twee informatiebijeenkomsten gepland:
Datum.                                    Onderwerp
Dinsdag 31 januari.     Waarom heeft Hengelo voorkeur voor een warmtenet en wat betekent dat?
Dinsdag 7 februari.     Hoe ziet het Warmteprogramma er nu uit? Welke buurten worden het eerst aardgasvrij? Wat gaat het kosten?
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur in het stadhuis.
Het hele Warmteprogramma is te vinden op www.hengelo.nl/aardgasvrij.
Belanghebbenden kunnen nog tot en met 2 maart zienswijzen indienen.

Posteractie Swafert voor heropenen centrum

Jolande Burlage toont de poster. Annina Romita

BERT HOLST

De Bewonersvereniging ‘t Swafert vraagt middels een postercampagne aandacht voor de sluiting van het Dienstencentrum. Afgelopen zaterdag zijn daarvoor tientallen posters opgehangen in en om het wooncomplex in Groot Driene. “We moeten toch wat doen.”

Een beetje moedeloos worden ze er wel van, Hans van Schie en Jolande Burlage van de vorig jaar opgerichte bewonersvereniging ‘t Swafert. “Het is een ingewikkelde situatie met het Dienstencentrum”, zegt Van Schie. “Met de eigenaar van het gebouw kunnen we geen contact krijgen, de beheerder wilde ons wel tegemoet komen, maar dan moet de gemeente ook meewerken en dat lukt dan weer niet. Gevolg is dat het Dienstencentrum sinds begin dit jaar dicht zit, tot frustratie van veel gebruikers.”

Doodzonde

Want, zo wil de bewonersvereniging ermee aangeven, van het Dienstencentrum werd veel gebruikgemaakt. “Voor vergaderingen, maar er zit bijvoorbeeld ook een bridge- en biljartclub in”, zegt Burlage. “En niet alleen bewoners van ‘t Swafert maken er gebruik van, ook veel buurtbewoners uit Groot Driene komen hier. Doodzonde dat dat niet meer kan.”

De bewonersvereniging heeft al gesprekken gevoerd met betrokkenen. Van Schie: “Hoe dan ook voelen we ons in de steek gelaten en we hopen echt dat het Dienstencentrum weer snel open kan.” Met de posteractie hopen de bewoners in elk geval op aandacht voor de situatie. Jolande Burlage: “Want die is echt urgent, vinden we.”

Vanuit de Hengelose politiek krijgen de bewoners in elk geval steun. Zo zijn leden van de plaatselijke SP deze natte zaterdagochtend aanwezig om te helpen met de verspreiding van de posters. Ook vanuit GroenLinks is er steun. “Het Dienstencentrum moet zo snel mogelijk weer open”, zegt SP-raadslid Vincent Mulder. “Ik snap best dat de gemeente niet wil opdraaien voor de hoge huur die de eigenaar nu vraagt, maar hoe dan ook moet er een oplossing komen, want het Dienstencentrum is heel belangrijk voor de bewoners en de wijk.”

De protestbijeenkomst in ‘t Swafert vindt deze ochtend plaats in het Dienstencentrum zelf. “Eigenlijk zijn we hier dus illegaal, want het centrum is dicht”, constateert SP’er Mulder droogjes. “Maar gelukkig is er bij de bewonersvereniging nog een sleutel, zodat we deze zaterdagmorgen ook droog kunnen zitten. Maar het is natuurlijk te gek dat dit centrum dicht moet, terwijl het zo’n belangrijke functie heeft voor het wooncentrum en de wijk. Er moet daarom een oplossing komen. Vandaar ook de posteractie, waaraan wij graag meehelpen.”

(Tubantia 16 januari 2023 )