Alle berichten van Redactie

Wijkracht helpt bij vervoer naar priklocatie

 

Veel mensen lukt het om zelf, of met hulp van naasten, voor de corona-vaccinatie naar de priklocatie in Almelo te komen. Echter is er ook een groep waarbij dit niet lukt. Hiervoor heeft Wijkracht, met hulp van vrijwilligers, een vervoersdienst opgezet. Inwoners die niet zelfstandig naar een priklocatie kunnen komen, kunnen eenvoudig een afspraak maken. Minimaal twee dagen voorafgaand aan de vaccinatie kunnen zij zich melden om een rit te reserveren. Er staat slechts een kleine bijdrage tegenover om de kosten van benzine te dekken. Een rit reserveren kan telefonisch bij het Zorgloket van de gemeente,                      074 245 31 91 of via zorgloket@hengelo.nl. Inwoners die in bezit zijn van een taxivervoer-pas via de WMO kunnen rechtstreeks met vervoerder Brookhuis het vervoer regelen.

(Hengelo’sWeekblad   2 maart 2021 )

‘Bezwaar tegen tien woonunits voor jongeren komt van twee omwonenden’

De gemeente Hengelo herkent zich niet in de kritiek van bewoners van de Nijhofshoek. De buurt in Groot Driene zou te zwaar worden belast door de aanwezigheid van veel zorg- en hulpverlenende instellingen.

SASKIA MINKMAN (Tubantia)

Omwonenden maken bezwaar tegen de komst van een woonproject voor jongeren aan de Korenbloemstraat. Woningcorporatie Welbions richt daar tien wooneenheden in voor jongeren om ‘woonervaring’ op te doen.

Volgens wethouder Bas van Wakeren komt het verzet van twee omwonenden. “Het gaat zeker niet om de hele wijk, die moeite heeft met deze voorziening. Wij herkennen ons niet in de beleving dat de buurt te zwaar wordt belast, mede daarom zijn de bezwaren ook afgewezen. We hebben ook geen signalen dat meer bewoners moeite hebben met de plannen.”

Van Wakeren heeft vorig jaar met de twee bezwaarmakers uitgebreid gesproken over diverse ontwikkelingen in Groot Driene. Daarbij zijn ook de plannen voor de woonunits aan de Korenbloemstraat aan de orde gekomen. Uiteindelijk maakten de bewoners toch bezwaar tegen de omgevingsvergunning.

Omwonenden zijn bang voor meer verkeersdruk, vooral omdat de Koren- bloemstraat een doodlopende straat is en eindigt in een parkeerplaats. Van Wakeren verwacht niet dat de komst van de jongeren leidt tot meer verkeersoverlast. “Het gaat om 10 wooneenheden en er zit een parkeerbereke- ning bij. Bewoners moeten op eigen terrein parkeren. Dus er is geen reden om aan te nemen dat het bij de bezwaarmakers voor de deur drukker wordt.”

(TcTubantia  19 feb 2021 )

 

Nóg een zorgorganisatie in Groot Driene

‘Onze wijk wordt het afvoerputje’   ( artikel in de TcTubantia 15 feb 2021 )

De wijk Groot Driene in Hengelo heeft een psychiatrisch ziekenhuis, opvang voor jongeren met een beperking en een islamitische basisschool die voor verkeersoverlast zorgt. Nu komt er een opvang voor jongeren bij. Omwonenden maken tevergeefs bezwaar.
tcTubantia :Saskia Minkman

De discussie gaat om een gebouw aan de Korenbloemstraat. De benedenverdieping is in gebruik bij zorginstellingen, zoals een fysiotherapeut. Maar de eerste en tweede verdieping staan al jaren leeg. Daar komt nu verandering in. In de leegstaande vleugels worden tien woningen voor jongeren en jongvolwassenen ingericht. Het gaat om mensen die er tijdelijk komen wonen.

Volgens Welbions, die eigenaar is van het gebouw, gaan jongeren aan de Korenbloemstraat ‘woonervaring’ opdoen. „Het is een tussenvorm tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen en het is de eerste keer dat dit concept in Hengelo gerealiseerd wordt”, aldus een woordvoerster van de woningcorporatie. ‘Waar nodig’ worden de jongeren begeleid. Als ze voldoende woonervaring hebben opgedaan, stromen ze door naar een zelfstandige woning van Welbions. Ze behouden daarbij hun inschrijftijd.

De appartementen worden toegewezen door de gemeente Hengelo en Welbions, soms in overleg met een zorg- of maatschappelijke instelling.

Zwaarbelast
Omwonenden zijn het absoluut niet eens met de komst van het woonproject en hebben bezwaar gemaakt bij de gemeente. Ze voelen zich als wijk zwaar belast, zegt een woordvoerster namens de buurt. Ze wil anoniem blijven omdat ze vreest voor‘onaardige’ reacties. „Wij dreigen het afvoerputje van Hengelo te worden. Je hebt hier al De Opmaat, de JP van den Bentstichting, een school met veel verkeer, en aan de overkant een Syrisch-orthodoxe kerk met een ontmoetingscentrum.”

Downgrading
Er is al zo veel in de Nijhofshoek, waarom dan nóg een zorginstantie?, vinden omwonenden. ‘Het zorgt voor nog meer overlast, vermindering van het woongenot en aantasting van het woonkarakter in onze wijk’, staat in het bezwaarschrift. De aanwezigheid van instanties noemen ze ‘een systematische downgrading van onze wijk’. „Hier worden instellingen voor afwijkende personen opgestapeld”, zegt de woordvoerster. De bewoners hebben een gesprek gehad met wethouder Bas van Wakeren en Welbions. Daar hebben ze hun bezwaren nog eens uiteengezet. „We hebben uitgelegd dat de druk van al die instellingen veel te groot wordt. En we hebben doorgepraat over de verkeersoverlast in de wijk door de islamitische school die in het gebouw van de HSV zit. Ouders van heinde en verre brengen hun kinderen hier naar school. Die gaat gelukkig dicht. Dat moesten we de wethouder wel vertellen, want daar wist hij zelf niets van.

”Hier worden instellingen voor afwijkende personen opgestapeld”
– Woordvoerster namens wijk

Voor de zomer
De gemeente zegt pas in een later stadium te kunnen reageren. De bezwaren van de bewoners zijn inmiddels afgewezen. Welbions zegt dat de bouwvoorbereidingen zijn gestart. Voor de zomer moeten de eerste jongeren er komen te wonen. Na een jaar wordt deze nieuwe vorm geëvalueerd, zegt een woordvoerster.

( TcTubantia 15 feb 2021 )

IGLO – VALENTIJNACTIE

“LAAT JE SCHATJE NIET ALLÉÉN IN DE KOU STAAN”

KOM AANGEWANDELD MET JE LIEF NAAR DE IGLO VOOR Anton van Duinkerkenstraat 2, te Hengelo

  • GEEF JE LIEF EEN ROOS
  • GENIET SAMEN
  • DRINK JE MEEGEBRACHTE DRANKJE/HAPJE
  • SCHUIFEL OP EEN ROMANTISCHE PLAAT
  • MAAK EEN LEUKE SELFIE
  • EVENTUEEL EEN VRIJE GIFT TBV GOEDE DOEL MET EEN ENVELOP BIJ NR2 DOOR DE BRIEVENBUS

MAAK RUIMTE VOOR EEN ANDER LIEFDESSTEL EN VERVOLG JE WANDELING
*
AANDACHT VOOR AOW-GAT SURINAAMSE NEDERLANDERS, DIE ONTERECHT IN DE KOU BLIJVEN STAAN
Kijk hier [klik] Waarom sommige nederlanders maar een half pensioen krijgen

Boompjes voor beginners

Het voorjaar komt eraan en voor iedereen die zin heeft om iets aan het klimaat te doen, is dit een goed moment om boompjes aan te planten. Dit kan nu in eigen tuin door mee te doen aan Boompjes voor Beginners. Ook als je geen groene vingers hebt.

Boompjes voor Beginners is een initiatief van de natuurbeweging als onderdeel van een groter plan (Plan Boom) om de komende vier jaar 10 miljoen bomen in heel Nederland te planten. Die bomen helpen tegen de klimaatverandering, omdat ze de hoeveelheid CO2 in de lucht verminderen. Dat is hard nodig, omdat de opwarming van onze aarde nog steeds doorgaat. Ieder boompje maakt ook onze eigen leefomgeving mooier, frisser en gezonder. Niet alleen voor jou, maar ook voor de vogels, vlinders en insecten.

Help mee met het klimaat! Voor € 25,= brengen wij drie kleine boompjes naar je toe. Een mispel, een vlier en een gele kornoelje. Die worden niet te groot en passen dus in elke tuin. Bestelling kan alleen nog deze maand. De boompjes worden dan snel bij je thuis bezorgd. Kijk op planboom.nl/beginners

Wandelen in Groot-driene

Wandelen is gezond! En het is leuk om samen te doen. In Hengelo kan je je bij Wijkracht aanmelden voor wandelgroepen. Uiteraard volgens de coronaregels. Wil jij graag beginnen met wandelen of wandel je graag samen met anderen? Laat het ons weten.

Mail naar info@wijkracht.nl of  n.wielens@wijkracht.nl  of  t.diepenmaat@wijkracht.nl

Of bel naar Nicole Wielens: 06 34362572  of Tanja Diepenmaat  06 10273964
[klikbare telefoonnummers, uw telefoon belt vanzelf het nummer als u er op klikt.]

Enquête

De enquête onder bewoners van wooncentrum ‘t Swafert is voorlopig uitgesteld. De peiling, die bedoeld is om onvrede in kaart te brengen en om te kijken of er voldoende animo is voor het oprichten van een bewonerscommissie, zou in januari worden gehouden. Maar de initiatiefnemers willen de formulieren huis-aan-huis ophalen. Vanwege de beperkte ruimte op de galerijen kan daarbij onvoldoende afstand worden gehouden.

(TcTubantia 19jan2021)

 

 

‘Vroeger dwong je respect af en keken mensen tegen je op’

afscheid van de politie

foto : Frans Nikkel

Het wordt afkicken voor André Schutten. Na 42 jaar politie Hengelo gaat hij 1 januari met pensioen. Afscheid van een baan die hectischer is geworden. “Als ik zie hoe collega’s nu worden uitgescholden.”

SASKIA MINKMAN

Terugblikken op 42 jaar politiewerk kost hem geen moeite. Veel herinneringen, positief en negatief, staan nog helder op zijn netvlies. André Schutten (65) weet nog heel goed hoe hij als ‘broekie’ van 23 jaar zijn eerste zelfdoding meemaakte. “Kom, we gaan op pad, zei mijn chef. Ik had geen idee waar we naartoe gingen. Pas toen we bij een stilstaande trein aankwamen, kreeg ik een vermoeden.”

Na het werk was er een kop koffie, er werd niet meer over het voorval gepraat. “Gelukkig is dat nu heel anders. Er is goede nazorg, je wordt gebeld door collega’s. Je kunt je verhaal kwijt.”

Vleugel F-16 op tafel

Hij maakte veel ingrijpende gebeurtenissen mee. De beelden van de F-16 die neerstortte in de Hasseler Es kan hij zo oproepen. “Winkelcentrum Hasselo is ontploft. Dat was het eerste bericht dat op 11 februari 1992 binnenkwam. Op de weg er naartoe zagen we een brandweerauto van de vliegbasis rijden. Toen wisten we al dat het misse boel was en rekening moesten houden met heel veel doden. Maar die waren er niet. Een ravage, dat wel. Drie woningen uitgebrand. En een vleugel van een F16 op een salontafel. Ik zie het nog zo voor me.”

Traumatischer en daarmee onvergetelijk: 1978, een moeder die in haar woning aan de Hengelose Esstraat haar vier kinderen ombracht. “Alles met kinderen vergeet je niet, dat blijft je bij.” Hij wist dit soort gebeurtenissen meestal wel ‘een plekje’ te geven. Maar soms werd het hem te veel. “Ik herinner me een werkweek waarin we drie zelfdodingen hadden en in de laatste dienst een ongeval met twee doden. Dat hakt er zo enorm in. Het was te veel en te kort achter elkaar.”

Schutten ziet veel collega’s afhaken, onder wie agenten die een posttraumatische stressstoornis (PTSS) oplopen. Dat baart hem wel eens zorgen.

“Het politiewerk is erg veranderd. Vroeger dwong je respect af, mensen keken tegen je op.” Het vak is mentaal veel meer gaan vragen. “Het gaat om de manier van benaderen. Als ik zie hoe collega’s worden uitgescholden bij de skatebaan dan is dat schokkend. En dat ligt niet alleen aan die jeugd zelf maar ook aan het nest waaruit ze komen.”

Schutten merkt dat hij daardoor mensen op straat ‘anders’, wat voorzichtiger, benadert. Voor zijn collega/jeugdagent Lotte Asma, die met haar TikTok-video’s jongeren aanspreekt, heeft hij veel waardering. “Zij spreekt de taal van de jeugd. Dat helpt.”

Tijd ver vooruit

Te weinig politiemensen moeten te veel werk doen, geeft hij aan. Schutten: “Ook hierdoor raken politiemensen ziek en overwerkt. De politiek moet hierin scherpere keuzes maken.” De vorming van de Nationale Politie noemt Schutten ‘een politieke keuze’. “Uiteindelijk is het een ordinaire bezuiniging geweest. Dat had anders gekund en gemoeten.”

André Schutten mag dan een van de ‘senioren’ van het korps zijn, hij was zijn tijd ver vooruit door als een van de eerste wijkagenten in Nederland Twitter te gebruiken. Over een tweet van hem ontstond ophef: bij een foto van zijn nieuwe dienstwapen schreef hij ‘Een nieuwe vriend voor de rest van mijn loopbaan. Don’t f*ck with the wijkagent’. Bedoeld als grap ‘maar helemaal verkeerd opgevat’, zegt hij. “Mijn chef vond de ophef vervelend. Daarom heb ik ‘m zelf verwijderd.”

Even later waarschuwde hij via Twitter de inwoners van Groot Driene, om toch vooral te letten op ‘babbelzigeuners’. “Dan snapt iedereen precies wat ik bedoel. Maar een collega vond het niet kunnen. Toen was voor mij de lol eraf en ben ik gestopt met Twitter.”

André Schutten heeft zo’n beetje alle functies bekleed die er binnen het Hengelose korps waren. Verkeer was zijn stokpaardje. “Het loopt als een rode draad door mijn loopbaan.” Groot Driene, de buurt waar hij jarenlang als wijkagent actief was, kent veel hot-spots. “Ooit waren er plannen om de Laan van Driene door te trekken, waardoor Groot Driene een rustige wijk kon worden. Dat dit is afgeschoten, betekent dat veel verkeer in Groot Driene niets te zoeken heeft maar de wijk gebruikt om snel van A naar B te komen.”

Er zijn delen die verpauperen. Bijvoorbeeld de omgeving van het ROC, een ‘gribusbuurt’ zegt hij. “De Sportlaan Driene loopt dood, daar wordt gedeald en gecrost. Er zijn mensen die daar hun hond niet meer durven uitlaten.”

Echt even afkicken

Toen de gemeente daar ook nog een enorme lading slib op het parkeerterrein dumpte, pakte Schutten de telefoon. “Weg met die rommel. Het wordt er alleen maar erger door.” De gemeente volgde zijn advies. Maar de plek werd verder niet aangepakt, wat Schutten ook probeerde. “Heel jammer.”

Het vuur voor zijn werk is nog niet gedoofd. “Dan zit je na 42 jaar thuis. Ik moet echt afkicken.” Schutten heeft zich meteen na zijn laatste werkdag aangemeld voor het Veteranen Search Team. Opgericht na de dood van Anne Faber, die in 2017 vermist raakte en later verkracht en vermoord werd teruggevonden. “Dit team zet politiemensen en militairen in bij acute vermissingen. Ze zoeken gestructureerd, onder leiding van de politie. Ik wilde altijd iets terugdoen voor de maatschappij. Hiermee kan dat.”

(TcTubantia  19 dec 2020 )

 

Start met hulp verlenen terwijl je op de ambulance wacht, volg een EHBO cursus

Eerste Hulpverlener
In januari starten wij weer met een cursus EHBO. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden. De lessen en het examen vinden plaats in ons EHBO gebouw “De Spil”.
Een ongeval, iemand die op straat onwel wordt, een ongelukje in huis of bij het sporten; het gebeurt dagelijks. Het verlenen van eerste hulp kan levensreddend zijn. In de cursus EHBO zijn reanimatie, het bedienen van de AED en de eerste hulp aan kinderen inbegrepen.

COVID-19
De cursusavonden en het examen worden op veilige en verantwoorde wijze gehouden. Daarbij worden de coronarichtlijnen van de overheid strikt gevolgd. De groepsgrootte is beperkt en de lesruimte biedt voldoende gelegenheid om afstand tot elkaar te houden. Iedere cursist maakt gebruik van schone hulpmiddelen. Bij binnenkomst in ons gebouw “De Spil” is het registreren en het desinfecteren van de handen verplicht. Het leslokaal is voorzien van een gescheiden in- en uitgang. Uiteraard blijven de deelnemers thuis bij gezondheidsklachten. Over het inhalen van lessen worden afspraken gemaakt. Indien men vanwege gezondheidsklachten niet aan de cursus kan deelnemen, wordt het cursusgeld terugbetaald.

Wanneer is de cursus?
De cursus bestaat uit een e-learning waarin men alle theorie doorneemt. Daarna volgen vijf praktijklessen om alle handelingen uitgebreid te oefenen. Begin januari krijgen de deelnemers toegang tot de e-learning. Het doorlopen van deze theorielessen neemt circa acht à tien studie-uren in beslag. De eerste praktijkles is op dinsdag 3 februari van 19.30 tot 21.30 uur. De andere lesavonden zijn op 10 en 17 februari en op 10 en 17 maart. Het examen is op 24 maart.

Kosten
De totale kosten bedragen € 195,00. Dit is inclusief de e-learningmodule, het cursusboek, oefenverband en examenkosten.
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de cursus. Deelnemers dienen dit zelf na te vragen bij hun verzekeraar.

Heb je interesse of voor aanmelden voor een van onze cursussen? Neem dan contact op met onze coördinator cursussen, Henriette via cursussen@ehbo-hengelo.nl
of telefonisch 074-7501533 zij beantwoordt graag je vragen! Voor meer informatie over al onze cursussen, kijk op onze website; ehbo-hengelo.nl

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO-Hengelo