Alle berichten van Redactie

Sportlaan Driene opnieuw ingericht: ‘Dit wordt een van de mooiste plekken van Hengelo’

Zo moet Sportlaan Driene eruit gaan zien. "Niemand zal straks nog spreken van een gribusbuurt." RRog Stedenbouw en Landschap

Zo moet Sportlaan Driene eruit gaan zien. “Niemand zal straks nog spreken van een gribusbuurt.” RRog Stedenbouw en Landschap

Sportlaan Driene gaat op de schop. Er is een plan voor het gebied waarin wonen, onderwijs, zorg en sport samengaan.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

“De term gribusbuurt is straks verleden tijd voor Sportlaan Driene”, zegt wethouder Mariska ten Heuw beslist. Het gebied rond de Sportlaan Driene, begrensd door de PC Hooftlaan, de Zwavertsweg, het Schrijverspad en de spoorlijn, wacht een ingrijpende metamorfose. Ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe, eigenaar van het voormalige ROC aan de laan, maakte er een visie voor. Daarin wordt uitgegaan van de bouw van 300 tot 400 permanente woningen in het ‘betaalbare en middeldure segment’ en een zorgcomplex.

Ook is plek ingeruimd voor 200 tijdelijke eenpersoonswoningen, vijf tot zeven woonwagens en een duurzame woongroep. Vakschool SMEOT breidt uit met 1500 vierkante meter. Het gebied moet een parkachtige, autoluwe setting krijgen.

Groene omgeving

“We maken het gebied opener en aantrekkelijker”, zegt manager Pascal Lutjenhuis van Trebbe. “Er komt een extra ontsluitingsweg, we gebruiken de Elsbeek als centraal ruimtelijk element, richten het sportveld van De Grundel anders in en creëren een nieuw hardlooprondje.”

Alles gebeurt op basis van duurzame principes. Het Carmel College, SMEOT, de Moeder Gods Mariakerk, de gemeente, Trivium Meulenbelt Zorg en bijna alle sportclubs schaarden zich achter de visie, die vanaf dinsdag ter inzage ligt. Ten Heuw gelooft: “Dit wordt een van de mooiste plekken in Hengelo.”

(TcTubantia  21 januari 2022 )

 

Wijkbankjes in Groot Driene

Bewoners van Groot Driene mochten plaatsen aangeven in de wijk waar ze graag een zitbankje geplaatst zouden zien. De Gemeente heeft daaruit 5 locaties gekozen waar ze een wijkbankje zouden plaatsen.
4 Wijkbankjes zijn geplaatst , 1 moet nog geplaatst worden (locatie Spiegelstraat/Camphuysenstraat).

[als u op de collage klikt opent een vergroting in een nieuw tabblad]bankjes in groot-driene

Repair Café op zaterdag 15 januari 2022 VERVALT

Repair Café op zaterdag 15 januari VERVALT. Helaas kunnen we deze keer niet door laten gaan, omdat we hoogstwaarschijnlijk gesloten moeten blijven.

De volgende keer staat gepland op zaterdag 19 februari in De Tempel in de Kasbah.

Ook al kunnen we niet bij elkaar komen, we willen u wel graag helpen. Dus wilt u niet wachten tot 19 februari, meldt u reparatie dan aan via de website.

Iets kapot? Weggooien? Mooi niet!

We herstellen van alles: naaimachines, magnetrons, kleding, radio’s, stofzuigers, koffiezetters en nog veel meer. En zo spaart u geld uit en samen sparen we het milieu. Iets wat ons steeds weer goed doet.

Wil je meer weten of meedoen, kijk dan even op www.repaircafehengelo.nl

Nieuwbouw in Kasbah

 

Al een tijdlang zijn er plannen om woningen aan de Bazaar te realiseren in ‘ de plint’ van de Kasbah. De kogel is nu door de kerk: er komen zeven  aaneengesloten levensloopbestendige woningen.

Dit zijn gelijkvloerse woningen die heel geschikt zijn als je minder  goed ter been  bent en waar je ook op je oude dag comfortabel kunt wonen. De verdere voorbereidingen voor de realisatie kunnen nu starten, de woningen zijn op z’n vroegst in de loop van 2023 klaar.

Een klankbordgroep van bewoners dacht samen met onder meer architect Abel Blom, Beltman architecten en de gemeente mee met Welbions .

Er zijn twee voorstellen gemaakt voor de herinrichting  van de plint: een met 6 woningen met doorgangen en een met 7 aaneengesloten woningen. Deze twee voorstellen zijn voorgelegd aan de bewoners.

Met de input van de bewoners , de klankbordgroep , de gemeente, Stadsbouwmeester en de Monumentencommissie koos Welbions voor het plan met de 7 aaneengesloten woningen.

Er kan nog niet direct gestart worden met de verbouwing. Om een bouwvergunning aan te vragen moeten nog enkele onderzoeken worden gedaan. Deze vinden plaats in de eerste helft van 2022.

(Hengelo’sWeekblad 28dec2021)

Opbrengst expositie overleden Elly Overberg naar WensAmbulance.

WensAmbulance Oost-Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk (ANBI erkend). De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken, uit Overijssel en de Achterhoek, mogelijk te maken door passend liggend vervoer te bieden.

Elly Overberg was een bekend beeldend kunstenaar, vormgever en illustrator. Ze kwam uit een kunstzinnige familie en heeft o.a. veel kinder- en schoolboeken geïllustreerd. Elly werd getroffen door een ernstige hersenziekte en verbleef de laatste jaren in Het Borsthuis in Hengelo. Dat betekende dat haar hele collectie van illustraties en schilderijen een nieuwe plek moest krijgen. Vriendinnen van Elly hebben daartoe het initiatief genomen om de kunst van Elly te verkopen zodat het niet verloren ging en terecht zou komen bij mensen die haar werk waarderen. Twee keer kon de verkoop niet doorgaan in verband met de Covid beperkingen. De verkoop werd uiteindelijk gepland op 12 en 13 november van dit jaar. Helaas overleed Elly op 6 november, een week voordat haar kunstwerken verkocht zouden worden. De verkoop ging toch door en omdat Elly zo’n prachtige dag heeft gehad toen ze met de WensAmbulance voor de laatste keer naar haar huis in Gelselaar werd gebracht, is in overleg met de familie besloten om de opbrengst van de expositie te schenken aan WensAmbulance Oost Nederland.

wensambulance

Donderdag 16 december overhandigde de vriendinnen van Elly de cheque aan Margreet Schutte van WensAmbulance Oost Nederland met het overweldigende bedrag van € 4.500,-. Dankbaar is WensAmbulance Oost Nederland voor deze donatie want hiermee kunnen ze weer veel wensen in vervulling laten gaan.

wensambulance

Meer informatie over Stichting WensAmbulance Oost Nederland kun je vinden op onze website, wensambulance.nl.

Wijkracht helpt inwoners digitaal vaardiger te worden

 

Met uitleg en het gratis beschikbaar stellen van tablets

In contact blijven in coronatijd? Dat kan dankzij de digitale hulpmiddelen. Voor inwoners die moeite hebben met het omgaan met een tablet of smartphone biedt Wijkracht ondersteuning. Dat doet de sociaal werkorganisatie met persoonlijke uitleg en ondersteuning en met het gratis, tijdelijk beschikbaar stellen van een tablet.

Ontdekken welke tablet het beste werkt

Inwoners in Borne, Dinkelland, Haaksbergen en Hengelo ondersteunt Wijkracht bij het digitaal vaardiger worden. Om dat zo goed mogelijk te doen, start Wijkracht met een proeffase. In deze fase gaat de organisatie samen met inwoners kijken welke tablet(s) nu het prettigst werken. De meest gebruiksvriendelijke tablet(s) gaat Wijkracht vervolgens maximaal een halfjaar in bruikleen geven. Dit doen ze wanneer inwoners zelf nog geen tablet hebben. Uitleg over het gebruik van een eigen tablet doet Wijkracht ook.

Aanmelden

Inwoners die mee willen doen aan de pilot mogen zich bij Wijkracht melden. Dit kan door te bellen naar 088 945 57 22 of een mail te sturen naar info@wijkracht.nl. Vermeld in de mail uw contactgegevens en geef aan dat het om de pilot DigiWeet gaat. Wijkracht neemt dan contact met u op.

Digitaal verbinden van mensen

Onder de noemer DigiWeet helpt Wijkracht mensen om bestaande technologie te leren gebruiken in het onderhouden van contacten. In een tijd waar fysieke contacten beperkt zijn, is het nóg belangrijker om digitaal in verbinding te blijven. In verbinding blijven zorgt ervoor dat mensen mee blijven doen in de samenleving. Dat ze zich gehoord en gezien voelen. Met beeldbellen bijvoorbeeld horen en zien mensen elkaar. Het contact is prettiger en rijker.

 

Repair Café Wijkcentrum “de Tempel” in de Kasbah 11 december 2021

Op zaterdag 11 december van 10 tot 13 uur is het Repair Café in Wijkcentrum “de Tempel” in de Kasbah.

De toegang is gratis, wel zullen we in verband met Corona uw QR-code scannen voor uw en onze veiligheid. Ook houden we extra afstand. Geen QR-code, geen probleem, laat het kapotte ding dan even brengen.

Iets kapot? Weggooien? Mooi niet!

We herstellen van alles: naaimachines, magnetrons, kleding, radio’s, stofzuigers, koffie apparaten, handen. “We” zijn de vrijwilligers, maar we vinden het leuk als u helpt.

En zo spaart u geld uit en samen sparen we het milieu. Iets wat ons steeds weer goed doet.

U bent op 11 december van harte welkom in Wijkcentrum de Tempel (Kasbah) aan de Booggang 2 in Hengelo.

Als u op 11 december niet zelf kunt komen, kunt u uw reparatie ook digitaal aanmelden via onze website.


Wil je meer weten of meedoen, kijk dan even op repaircafehengelo.nl