Beekblog

De Elsbeek verdween in de jaren zeventig van de vorige eeuw door de aanleg van de wijk Groot Driene.

Gemeente Hengelo en waterschap Regge en Dinkel brengen de Elsbeek weer terug in de wijk.

Daarmee verbetert de waterkwaliteit van de Swafertvijver, de kwaliteit van het openbare groen in de wijk en kan iedereen in Groot Driene het water weer beleven!

Want water nodigt uit. Om langs te wandelen en met een schepnetje te vissen Jong en oud, iedereen heeft wel iets met water.

Elsbeek terug in Driene

Het project omvat drie deeltrajecten:

  • Herstellen oude loop Elsbeek: Het is de bedoeling dat de beek in het openbare groen langs de Jacques Perkstraat komt. De oorspronkelijke beekstructuur wordt hierdoor hersteld.
  • Herinrichten Swafertvijver: de vijver wordt op plekken verdiept, wordt gevoed met water uit het buitengebied en krijgt natuurvriendelijke oevers. Zo wordt de waterkwaliteit van de vijver verbeterd.
  • Herinrichten bestaande Elsbeek: de bestaande beek krijgt eennatuurlijker meanderend verloop met natuurvriendelijke oevers tot aan het kruispunt Mozartlaan-Beethovenlaan. De diversiteit aan bijvoorbeeld oeverplanten, libellen en watervogels neemt hierdoor toe.
  • Onderhouds van water en groen: Zodra het project afgerond is, verdelen het waterschap en gemeente onderling de taken van beheer en onderhoud. Waterschap Regge en Dinkel wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het waterdeel. Daaronder valt de Elsbeek en de vijvers, maar ook het waterinlaatwerk nabij het Kasbahgebouw, de cascade aan de Staringstraat en de houten stuw naast het Schrijverspad. De gemeente Hengelo blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dat zijn zoal de duikers, bruggen en de steigers bij de Swafertvijver. Evenals de waterspeelplaats, stapstenen, de bankjes, informatieborden en de wandelpaden bij de Elsbeek.

De ontwerpschetsen:

 

 

 

 

Zo ziet het eruit op 3 november 2011, de bomen worden gekapt!

Op 15 november 2011 zijn de vissen uit de Swafertvijver gevangen en uitgezet in de vijver in het Laurapark.In onderstaand videoverslag ziet men hoe de vissen in de Swafertvijver  worden afgevangen.

9 december 2011

Nu één en al bedrijvigheid bij de Swafertvijver, achter de lange rij bouwhekken. Een diep gat met graafmachines, eendjes zijn naar een veilige plek gevlucht.

 

13 januari 2012

 

18 januari 2012

28 januari 2012

Nabij de sportvelden heeft de oorspronkelijke beek een meer natuurlijke aanblik gekregen. Licht kronkelend vervolgt het water zich naar het westen. De rechte beekoevers zijn vervangen door glooiende waterkanten. Nu ziet het er nog kaal uit, maar zodra het voorjaar lekker z’n gang gaat, wordt de nieuwe Elsbeek een prachtig groene watergang met een variatie aan planten en dieren.

 

22 maart 2012

Een videoverslag over de stand van zaken tot nu toe.

30 maart 2012

Langs ‘t Schrijverspad laat de lente zich zien

 

De verdere kronkelende loop van de Elsbeek tussen de sportvelden door.

De Kasbahvijver wordt met een nieuwe beek, de Elsbeek, verbonden met de Swafertvijver

 

10 april 2012  staat ‘t project er als volgt voor:

de Elsbeek langs de Kasbah begint z’n vorm te krijgen

 

16 april 2012  zien we weer vorderingen

 

30 april 2012