Bewonersverenigingen

Stichting Wijkvertegenwoordiging Groot Driene is een organisatie voor bewoners.
Ze zet zich in
– voor goede contacten en verstandhouding tussen bewoners onderling
– voor activiteiten die bijdragen aan woongenoegen en milieu.
Het werk van de stichting wordt geheel gedaan door vrijwilligers.
Voor meer informatie gaat u naar deze pagina.

Bewonersvereniging Kasbah
De bewonersvereniging Kasbah wil invloed uitoefenen op wat er in de buurt gebeurt en wil voorstellen doen voor verbetering van woningen en woonomgeving.

Oók wil zij zich sterk maken voor de belangen van de Kasbahbewoners bij instanties als de gemeente, Woningbouwvereniging Welbions, de Regiopolitie, het stadsdeel, de media e.d.

Voor meer informatie kunt u kijken op bewonersvereniging Kasbah

Vereniging Buurtkring Driene:

Buurtkring Driene heeft een website waarop u informatie vindt over de organisatie, natuur, historie en activiteiten.