Cliëntenraad Carint

Over Carint vindt u informatie op de website van CARINT

Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad komt op voor de belangen van de klanten die op onze zorg zijn aangewezen. De Cliëntenraad overlegt met het bestuur over allerlei onderwerpen waarmee cliënten te maken krijgen. Het doel hiervan is de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de cliënten. Als u meer wilt weten over de Cliëntenraad of als u de leden van informatie wilt voorzien, kunt u bellen of schrijven naar de contactpersoon van de Cliëntenraad: Roselien Slagers, via clientenraad@carintreggeland.nl of T 088 367 70 00 (lokaal tarief). Postadres: Centrale Cliëntenraad, p/a bestuurssecretariaat, Postbus 506, 7550 AM Hengelo. Verder zijn er nog lokale cliëntenraden.
>Meer informatie over Woonzorgcentrum Humanitas vindt u hier

Organisatie
Het werkgebied van Carint beslaat een groot deel van het Twentse land. Wij hebben ons werkgebied onderverdeeld in Carintgroepen. De verdeling is gebaseerd op het aantal inwoners en op het lokale karakter van elke streek. Zo kunnen we persoonlijke aandacht blijven bieden en behouden we onze kwaliteit. De cliënt merkt dat de ‘lijnen’ kort zijn en dat onze medewerkers dicht bij hen staan. De dienstverlening is namelijk afgestemd op de behoeften en mogelijkheden binnen het werkgebied.

Lokale groepen
Carint bestaat uit twee lokaal georiënteerde groepen:

  • Hengelo en NO-Twente/Borne
  • Hof van Twente en Deventer

Deze lokale groepen werken nauw samen met gemeenten, collega-zorginstellingen en andere lokale instanties.

Carint Reggeland Groep
Carint is onderdeel van de Carint Reggeland Groep. Kijk op https://www.carintreggeland.nl/ voor het organogram, de missie, de visie en andere informatie van organisatorische aard
Carint
E-mail:info@carint.nl
Telefoon: 088 367 7000