Energie transitie

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het toekomstig verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. De basisuitgangspunten liggen vast in beleid. Voor het realiseren van de energietransitie stelt iedere gemeente de benodigde kaders vast:

 • een energievisie, met aandacht voor:
  • de kaders voor het opwekken van windenergie
  • de kaders voor het opwekken van zonne-energie
  • zoekgebieden voor grootschalige opwek
 • omgevingsvisie en –verordening (bestemmingsplannen)
 • een warmtevisie (uiterlijk gereed najaar 2021):
  • warmtetransitievisie
  • wijkuitvoeringsplannen

De gemeente Hengelo heeft voorgesteld om 100 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Dat kan met:

 • 37 ha zon op dak (32 GWh)
 • 25 ha zonnevelden (22 GWh)
 • 2 windturbines (46 GWh)
 • 0 dorpsmolens (0 GWh)