Geschiedenis Wijkwerk

Jongste geschiedenis wijkwerk

Het begon in 1995 toen de Woningbouwvereniging St. Joseph een stichting werd.
St. Joseph had het gemeentelijke Bouwbedrijf gekocht. De Ledenraad van de Woningbouwvereniging St. Joseph en de Bewonersraad van het toenmalig gemeentelijk Bouwbedrijf werden de nieuwe bewonersraad van de Stichting St. Joseph.
De Woningbouwvereniging St. Joseph had in de Ledenraad bewoners, ingeschreven woningzoekenden en belangstellenden. Het gemeentelijk Bouwbedrijf kende alleen bewoners die zitting hadden in hun Bewonersraad. In de bewonersraad van de Stichting St. Joseph konden alleen nog gekozen bewoners zitting hebben. Jammer genoeg werd hierdoor ook de kwaliteit van de Bewonersvertegenwoordiging minder.
Het laatste voormalige ledenraadslid verliet in 2000 de bewonersraad van de Stichting St. Joseph.

Zo hebben in 1995  Ledenraadsleden, die niet meer in de Bewonersraad (vertegenwoordiging van de huurders van St. Joseph) waren, besloten om in Groot Driene een bewonersorganisatie op te richten. De initiatiefnemers waren dhr. J. Ferwerda (+ 29 juli 1999), F.H. Krause en L. Vrij.  

In 1997 is door Mevr. M.H. Post-Branncard en E. Jöersen-Altink en de heren J. Ferwerda, G.T.M. van Duin, en F.H. Krause een intentieverklaring getekend voor het oprichten van de Bewonersvereniging Drienerpark.
Het gehele bestuur bestond nu uit mevr. E. Jöersen-Altink en de heren J. Ferwerda, F.H. Krause, G.J. van de Laak en R. de Vries (+ 8 september 2005).
In het jaar 1998 kwamen de dames H.J. Eertink en L. Dirks-Jansen erbij.
En op 30 maart 1998 was het zo ver het bestuur mevr. E. Jöersen-Altink en de heren J. Ferwerda en F.H. Krause tekende de acte bij de notaris. In 1999 kwamen dhr. H. Heide en J.C. Plokkaar (+ 15 februari 2008) in de Ledenraad.

Op 15 december 1997 werd een vergadering gehouden om een wijkraad op te richten wat later het Bewonersplatform Groot Driene werd.
Op 17 juni 1997 werd de eerste vergadering gehouden van de door de gemeente Hengelo erkende organisaties die bij de kamer van koophandel zijn ingeschreven.
Op 15 september is door alle bewonersorganisaties een attentieverklaring getekend om een organisatie op te richten. Dit waren de Bewonersvereniging De Kasbah, de Bewonersvereniging Drienerpark, Buurtkring Driene, bewoners Centrum Driene, bewoners Humanitas, bewoners Korenbuurt en de Vereniging van huiseigenaren de Grundellaan.
Het dagelijkse bestuur mevr. E. Jöersen-Altink en de heren J. de Boer en F.H. Krause werden geautoriseerd dit in werking te stellen. En op 18 juni 2000 is dan de Stichting Driene opgericht.

In 2003 hebben zich de besturen van de Stichting Driene en de Bewonersvereniging Drienerpark beraden en moeten constateren dat zij veel werk dubbel verrichten.
Begin 2004 hield de Bewonersvereniging Drienerpark op te bestaan en alle rechten en plichten gingen over aan de ‘Stichting Driene’. De leden werden abonnees en publicaties bleven bestaan. Alleen werden deze  anders ingevuld. De abonnees hadden inspraakrechten in de besluitvorming van de ‘Stichting Driene’.

DRIENE bestaat uit DRIENERLO [oost Driene in de gemeente Enschede] GROOT DRIENE [Anninks / Nijhofshoek, Buitengebied, Groot Driene Noord, Groot Driene Zuid, Veldwijk Noord en Zuid, Zwavertshoek] en KLEIN DRIENE (Hengelo Noord) [De Noork, Elsbeek, Klein Driene, Noord West Driene (Harmsveld/Ruitenborg), het Rot]. Het werkgebied van de ‘Stichting Driene’ lag in Hengelo.
De ‘Stichting Driene’ kende twee eigene afdelingen: afdeling Bewoners St. Joseph Groot Driene en afdeling Bewoners Groot Driene verder kende de ‘Stichting Driene’ de autonome afdeling: het ‘Bewonersplatform Groot Driene’.