Huurdersvereningen

Huurdersvereniging Ookbions
Ookbions is de naam van de nieuwe huurdersvereniging van woningcorporatie Welbions.Ookbions neemt de taken over van de bewonersvereniging HBS Ons Belang en Stichting Huurdersbelangen St. Joseph.De huurdersvereniging heeft tot doel: de collectieve belangenbehartiging van de huurders van Welbions op het gebied van wonen, woonomgeving en als het gaat om de verhouding tussen de huurder en de verhuurder.

Huurdersvereniging De Korenbuurt: 

Huurdersvereniging :  Groot Driene.

Woningcorporatie Welbions

welbions logo

Welbions is de woningcorporatie van Borne en Hengelo. Welbions heeft ongeveer 1630 woningen in Groot Driene.
Op de website van Welbions kunt u nog meer informatie vinden :   WELBIONS