Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie Groot Driene
Vakantiespelen 2022 !
In de laatste week van de meivakantie 2022 en in de laatste twee weken van de zomervakantie worden er vakantiespelen gehouden bij Wijkcentrum De Tempel.

Vakantiespelen is een Hengelose traditie. Er zijn op wel zes plekken in Hengelo vakantiespelen: Kulturhus Hasselo, De Tempel, De Hengelose Es, De Jeugd, ‘t Lansink en De Nijverheid. Daardoor kunnen alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zich vermaken en vrienden maken op een plek in de buurt.
Het programma van de spelen bestaat uit alles wat maar leuk is: knutselen, springkussens, sporten, water en lekkernijen.
Opgeven vooraf is niet nodig, maar via Facebook kan het wel.
Ook als je ouder bent dan 12 jaar hoef je niet te treuren: je kunt helpen als vrijwilliger! Whatsapp daarvoor met 06-17020877

 

26 januari 2011
In de jongerenruimte van Buurthuis De Tempel kun je terecht als je wilt chillen, film kijken en muziek luisteren. Je kunt achter de (spel)computer, darten, tafelvoetballen en tafeltennissen.
De jongerenwerkers organiseren regelmatig buitenactiviteiten bijvoorbeeld voetbaltoernooien. De activiteiten worden samen met jongeren georganiseerd en uitgevoerd.
Jongeren met ideeën voor een leuke activiteit kunnen overleggen met de jongerenwerker hoe deze uitgevoerd kunnen worden. Kom eens binnen om te zien of De Tempel iets voor jou en je vrienden is of kan betekenen!

20 november 2009
Workshops jeugd Groot Driene
Aankomende weken starten er verschillende workshops voor kinderen van 12 jaar en ouder in Groot Driene. De projectgroep Jong in Groot Driene organiseert  deze workshops in samenwerking met Scala Jeugd- en Jongerenwerk. De jongeren kunnen snuffelen aan graffiti, salza/zumba en hip hop/breakdance. De workshops zijn verdeeld over 4 bijeenkomsten in of bij buurtcentrum de Tempel, zijn gratis en worden gegeven door professionele docenten. Op 18 november om 15.30 uur begint de workshop graffiti, op 20 november start om 15.30 uur de workshop salza/zumba en om 19.30 uur de workshop hip hop/breakdance. Aanmelden kan  via
r.oostendorp@scalawelzijn.nl  of bel tel. 06-14132375.
31 oktober 2009
Groot Driene Got Talent. Op 31 oktober werd er voor jongeren van 4 tot 12 jaar een talentenjacht georganiseerd in de Kasbah-Tempel.De organisatie was in handen van Scala Welzijn, Bewonersplatform Groot Driene en Mariakerk. Ook dit was een geslaagde dag. Van 13.00 uur tot 16.00 uur hebben twaalf groepen gestreden  voor 3 prijzen. Verder kregen alle kinderen een medaille, wat erg gewardeerd werd. Voor de deelnemers waren er nog broodjes met knakworst en werd er ranja geschonken. Ook konden de deelnemers zich laten schminken voor hun optreden.In een pauze heeft nog een dansgroep opgetreden.In de andere pauzes kon men gratis popcorn en een suikerspin krijgen.Ook was er een clown die prachtige dieren van balonnen kon maken. En er was een mevrouw die gezichten van de kinderen prachtig opmaakte.
Er zijn ook nog videoverslagen gemaakt:

27 juni 2009
Jong in Groot Driene
Jongeren uit de wijk zijn uitgenodigd deel te nemen aan een activiteitencommissie die als doel heeft een ééndaagse activiteit te organiseren en uit te voeren gericht op andere jongeren uit de wijk. Deze jongeren kunnen bezoekers zijn van Scala Jongerenwerk, de Mariakerk of door het Bewonersplatform benaderd zijn.
Na een startbijeenkomst kwam de groep wekelijks bij elkaar, en werd een projectdag bepaald en de werkzaamheden werden in het teken van de projectdag verdeeld. Hiervoor was een budget, en Scala hielp met de uitvoering.
Doordat jongeren zelf betrokken waren bij de inhoud van het project, de uitvoering en de nabespreking, garandeerde dit in ieder geval een aansluiting bij de leefwereld van deze doelgroep. Ook is er hierdoor een draagvlak onder leeftijdsgenoten en PR op maat aangezien de jongeren het beste weten hoe ze deze activiteiten onder leeftijdsgenoten kunnen wegzetten. Het project had een duidelijk begin en eind wat zorgde voor een afgebakende en te overziene inzet van de deelnemers.
De naam van het project was: Jong in Groot Driene-Jongerenspektakel-door jongeren voor jongeren!!!
De jongeren hadden de flyers zelf gemaakt. Ook waren er posters gemaakt, die ze zelf moesten verspreiden o.a. zijn deze opgehangen in het winkelcentrum Groot Driene.
De dag is gehouden op zaterdag 27 juni 2009 op het oude ATC veld aan de Sportlaan Driene.
Het was een erg warme dag. Dames van de Mariakerk verzorgden de catering. En de jongeren hadden zelfs aan een toiletunit gedacht. Er was van alles te doen, DJ Tim was aanwezig, een stormbaan, een waterbaan, de rodeostier, een klimtoren en een heuse Graffiti workshop. Iedereen kon terugkijken op een geslaagde dag. Ook al liep natuurlijk niet alles gesmeerd, maar van fouten kan men leren.
Een videoverslag van dit spektakel:

29 april 2009
Voetbalkooi Groot Driene
Op 29 april is ‘t zover. De voetbalkooi aan de Jan Prinsstraat in Groot Driene wordt feestelijk geopend. De officiële opening is om 12.30 uur door wethouder Janneke Oude Alink. Daarna gaat het voetbaltoernooi om de South Side Cup van start. Ook zijn er andere activiteiten. Zo is er een springkussen en zijn er basketbalactiviteiten. U bent van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen.
De opening met een feestelijk tintje is een initiatief van het Bewonersplatform Groot Driene, Scala Jeugd- en Jongerenwerk en de gemeente Hengelo. Behalve dat we er een leuke dag van maken, staan we stil bij het belang van voldoende speelgelegenheid voor de jeugd. De voetbalkooi is daarom een speellocatie om trots op te zijn!
Een videoverslag van de opening van de Voetbalkooi:

13 maart 2009
 
Project Pannakooi Groot Driene
In Groot Driene is een pannakooi geplaatst. SCALA Jeugd- en Jongerenwerk is door het Bewonersplatform Groot Driene benaderd om dit project uit te voeren. In eerste instantie is er een overleg geweest met betrokken organisaties. Dit waren de woningcorporatie St.Joseph, Gemeente Hengelo, Bewonersplatform Groot Driene en SCALA Jeugd- en Jongerenwerk.
Werkwijze:
De locatie willen wij samen met de kinderen en jongeren bespreken. Daarnaast is het de bedoeling dat ook de wijkbewoners van de gekozen locatie erbij betrokken worden. De kinderen van de groepen 6 en 8 van de basisscholen in Groot Driene worden gevraagd mee te denken over de locatie. Dit gaan we doen d.m.v. klassengesprekken.  De jongeren worden tijdens de soosavond bij de Tempel benaderd. Daarnaast wordt er een groep jongeren uit de buurt uitgenodigd om ook naar de Tempel te komen om mee te denken over de locatie. Verder is er in de mei-vakantie 2008 een Southsideclub bij de voetbalkooi. Hier worden ook jongeren gevraagd over wat zij de meest geschikte locatie vinden.
Van elke groep wordt een vertegenwoordiger gevraagd om de plannen verder uit te werken en mee te denken over de activiteit rondom het plaatsen van de pannakooi. Dit wordt dus een pannakooiraad ( 5 kinderen van de basisscholen en 3 jongeren uit de diverse groepen ).
We hebben van de diverse locaties die in aanmerking komen voor het plaatsen van de pannakooi  foto’s gemaakt. Deze komen op grote flaps te hangen. Ook is er ruimte om andere locaties aan te geven als gewenste plek. Iedereen krijgt 3 stickers en kan vervolgens zijn of haar wensen aangeven door stickers te plakken achter de keuze  (mag 1 sticker per keuze of alle 3 bij een keuze). Uiteindelijk krijgen we een top 3 en deze wordt dan verder besproken tijdens het pannakooiraadoverleg.
De gekozen locatie  is het schoolplein bij basisschool Het Kompas.
Daarna is er een middag georganiseerd voor de kinderen en jongeren en de buurtbewoners. Voorr de jeugd was er een pannatoernooi in de mobiele pannakooi en voor de bewoners was er gelegenheid om vragen te stellen over de plek en de pannakooi.
In de week van 23 februari 2009 is er een start gemaakt met het opknappen van het schoolplein en het plaatsen van de pannakooi.
De pannakooiraad organiseert in overleg met de bewonerscommissie de opening van de pabnnakooi. Deze is vrijdag 13 maart om 15.30 uur.
Deze middag is er een toernooi voor alle kinderen en jongeren uit Groot Driene.
De omwonenden hebben allemaal een uitnodiging gekregen. Voor hen is er een kopje koffie en is er gelegenheid om kennis te maken met de pannakooi.
Een videoverslag van de feestelijke opening: