Karate-Kung Fu vereniging ‘Um Yang’

Karate-Kung Fu vereniging ‘Um Yang’ geeft les aan volwassenen in Gymzaal Jaques Perkstraat.

Zie onze website: http://umyang.jimdo.com
Yunmookwan vereniging Um Yang Hengelo, school voor Kong Soo Do & Kwon Bup.

Onze kindergroep “De Kleine Tijgers’ zit in De Tempel

Karate en Kung Fu voor kinderen (traditioneel Yunmookwan)
YUN MOO KWAN is een uit Zuid-Korea afkomstige school voor Oosterse traditionele vechtkunsten …