Nieuwsarchief 2008

Groot Driene Kortom.

Het bewonersplatform Groot Driene heeft een jaarlijkse prijs ingesteld die wijkgericht wordt uitgereikt aan vrijwilligers of werknemers die in hun tijd of buiten werktijd iets voor mensen doen waar zij niet direct van profiteren. In 2008 heeft het Bewonersplatform besloten de prijs aan 4 personen uit te reiken.
A. vd Berg Feits goed groot
Op 25 november 2008 is deze prijs uitgereikt door de vicevoorzitter – secretaris dhr. F.H.Krause, aan  dhr. Albert van den Berg, aspirant bestuurslid ‘Stichting Driene’. Hij heeft zich ingezet om  met het aan schouwers toegekende budget (IBOR=inrichtingsbudget openbare ruimte) de werkgroep schoonmaak rondom ‘t winkelcentrum te organiseren, en hij heeft de website Groot-Driene mede opgericht.
foto de 3 prijsinnar 1 12.08
Op  1 december 2008 is deze prijs  door de vicevoorzitter – secretaris dhr. F. H. Krause, aan de dames Mandy Veldhuis en Mirjam Ramselaar en dhr. A..J. Velhuis uitgereikt. Zij zijn actief geweest in de Prinsstraat met ‘t organiseren van de straatspeeldagen . Ze hebben dat gedaan samen met de twee scholen  in die straat. Ook verder zijn ze heel actief in de Prinsstraat.

——————————————————————————————————————

5 december 2008

Bewonersvereniging Kasbah bedankt aanwezigen bij opening speeltoestel:

Lieve mensen,

De werkgroep Spelen en [het bestuur van] de bewonersvereniging Kasbah willen

u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid bij de onthulling van het speeltoestel.

Het is een geweldige opening geworden van een mooi project dat we zonder uw

hulp niet hadden kunnen afronden.

Graag sturen wij u nog het gedicht van Fred van de Ven toe.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Spelen

Bewonersvereniging Kasbah

Gedicht bij  de opening van het Speeltoestel op de Esplanade van de Kasbah te Hengelo

28 november 2008

Fred van de Ven

Stadsdichter van Hengelo

http://stadsdichterhengelo.blogspot.com

Kidskasbah

De Kasbah is bijzonder

daar is ieder ’t over eens.

Maar hebben ook haar borelingen

iets buitengemeens?

Als alle koters klauteren zij

en zwaaien blij

aan touwen.

Een scheef plafond

hoeft geen pardon;

het wekt bij hen vertrouwen.

Ze kennen niet Le Corbusier,

zijn Modulor, de Gulden Snee,

Hier groeit elk onschuldig kind

in die verhouding mee.

Zij hebben vree

met wat een ander buitenissig vindt.

Klim kinderen, klim.

Waan je thuis

en buiten tegelijk.

Met niets dan dit

ben je rijk.

 

—————————————————————————————————

Internetveiling van beeldende kunst objecten : 2 december 2008 tot zondag 22 december 2008 .

Project: “Vogelvrij, zo vrij als een vogel”

Aanleiding
In december 1948 stelden de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens op. De redenering was door mensenrechten toe te kennen wordt vrijheid optimaal gewaarborgd.
Mensenrechten stijgen uit boven nationaliteit, politieke voorkeur, etniciteit, huidskleur, geaardheid, religieuze overtuiging, sekse of leeftijd.

Artikel 1 Overijssel, het voormalig Anti Discriminatie Bureau heeft in samenwerking met Amnesty Hengelo en de Bibliotheek  het beeldende kunstproject “Vogelvrij, zo vrij als een vogel” georganiseerd om stil te staan bij de 60-jarige mensenrechten, als volgt:

60 professioneel werkende kunstenaars uit Hengelo zijn uitgenodigd om aan dit project deel te nemen. Daartoe hebben zij van de organisatie een nestkastje ontvangen.
Vervolgens is hen  verzocht om het thema “Vogelvrij, zo vrij als een vogel” met behulp van het nestkastje te visualiseren.

Van de nestkastjes is een groepstentoonstelling georganiseerd die door wethouder Janneke Oude Alink en Rijksmuseum Twenthe directeur Lisette Pelsers is geopend. De tentoonstelling vindt plaats van dinsdag 2 december 2008 tot maandag 22 december 2008. Gedurende de tentoonstellingsperiode vindt er een internetveiling plaats via de website www.artikel1overijssel.nl, waarbij vanaf € 100,- op de nestkastjes geboden kan worden.
De opbrengst van deze internetveiling wordt aan Amnesty International beschikbaar gesteld ten behoeve van haar projecten.

Meer informatie Antek Olszanowski tel.            053 – 430 2299

 

————————————————————————————————————

zondag 30 november;

Midwinterhoornblazen bij ‘t Swafertvijver in Groot Driene.

Op zondagmiddag 30 november j.l. deden Midwinterhoornblazers bij hun rondtour door Hengelo Groot Driene aan en gaven rondom ‘t Swafertvijver een demonstratie Midwinterhoornblazen.
midwinterhoornblazen_grootdriene1
Een videoverslag is te zien door op de volgende link te klikken:http://video.google.nl/videoplay?docid=-2291163842912457590&hl=nl

————————————————————————————————————

woensdag 29 october;

Bladcampagne van start.

( zie Hengelo’s Weekblad van 28 october j.l.)

Ieder najaar ondervinden mensen veel hinder van vallend blad.De mensen van de sector Wijkzaken van de gemeente proberen de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken.Zo worden vanaf medio november tot vlak voor Kerstmis de bladeren op de hoofdwegen , fietspaden en in de wijken regelmatig verwijderd.

Ook u kunt meehelpen om uw buurt bladvrij te maken.Door het blad op een hoop in een grasstrook bij elkaar te vegen en iets af te dekken, kunnen medewerkers van Wijkzaken op hun route door de wijken het blad eenvoudig meenemen.. De medewerkers van Wijkzaken komen dus niet op afroep. Een verzoek aan u om meldingen over bladoverlast tot een minimum te beperken.

————————————————————————————————————

Onder het motto ‘de burger spreekt mee in Hengelo’ brengt de gemeente een prachtige folder uit onder de titel ‘samenspel in communicatie’.

De folder ‘samenspel in communicatie’ is goed gemaakt en laat de burger geloven dat dit zo makkelijk is als hier beschreven. Maar op bladzijde 6 wordt onder ‘Invloed’ al verwezen naar de “handleiding interactief werken”. En bij het lezen van deze lectuur van 13 A4 haken meer dan de helft van de vrijwilligers af.De kloof tussen de politiek, ambtenaren en burgers wordt hier echt duidelijk.

———————————————————————————————————–

Vanaf maandag 13 oktober heeft TV Oost acht weken lang kijken naar ‘Verleden van Overijssel’ uitgezonden, de regionale editie van het landelijke project ‘Verleden van Nederland’. Daarin nam oud-gedeputeerde Jan Kristen de kijker in vogelvlucht mee door de geschiedenis van onze provincie. Naast historische feiten bevat de serie ook veel persoonlijke verhalen en ooggetuigenverslagen.

De Overijsselse programmaserie kende, grotendeels in aansluiting op het Overijsselse Geschiedenisboek door Jan ten Hove, de volgende afleveringen:

1. De geboorte van Overijssel (prehistorie – 1086)
2. Onder bisschoppelijk bestuur (1086-1528)
3. Van heersers, hervormers en rebellen naar soevereiniteit (1528-1795)
4. Bataven en Fransen (1795-1813)
5. Een provincie in beweging (1813-1900)
6. Vernieuwing en verzuiling (1900-1940)
7. Overijssel in oorlog (1940-1945)
8. Wederopbouw en welvaart (1945-heden)

Inmiddels zijn alle afleveringen op TV Oost uitgezonden.

Men kan alle afleveringen nog bekijken via de site : www.rtvoost.nl , dan gaat U naar Programma’s en vervolgens naar Uitzending Gemist!  , in de lijst klikt U op’ Verleden van Overijssel’.