Nieuwsarchief 2012

zondag 30 december 2012

Met antennemast door ‘t oog van de naald (TcTubantia 29 dec 2012)

Ook al heeft de gemeente een fout gemaakt met de bouwvergunning, het heeft geen gevolgen voor de 40 meter hoge antennemast op de hoek Kneppelhoutpad/ Driener­woldeweg. Hengelo was vergeten op tijd een welstandsadvies aan te vragen. Dat werd pas gedaan nadat omwonenden bezwaar hadden aan­getekend. De Raad van State rekent de gemeente die fout niet al te zwaar aan. Want de welstandscom­missie is positief over de mast op die plek nabij Groot Driene.De omwonenden hebben liever dat de KPN-mast op het land van een boer aan de Drienewoldeweg staat. Maar de mast staat prima op de hui­dige plek, geeft de beste dekking voor telecomsignalen en de over­last is aanvaardbaar, aldus de RvS.

zaterdag 22 december

Wij wensen alle mensen in Groot Driene fijne feestdagen en een gelukkig 2013 !

dinsdag 27 november 2012

Eén gedicht in elke straat

feestelijke voltooiing op zaterdag 24 november

Een videoverslag van deze feestelijke gebeurtenis:

 

donderdag 22 november 2012

Fitness voor ouderen bij vijver van ’t Swafert ( TcTubantia 22 november)

Groot Driene : Bij de vijver van ’t Swa­fert zijn fitnessapparaten geplaatst, die speciaal geschikt zijn voor ouderen. De crosstrainer en wie­belplaat zijn niet exclusief voor be­woners van het ouderencomplex bedoeld. Ook de jeugd en overige wijkbewoners zijn welkom om er gebruik van te maken.

De apparaten zijn geplaatst met be­hulp van een buurtbon. De bewo­nersvereniging van ’t Swafert dien­de twee jaar geleden de aanvraag in. Goedkeuring was er vlot, maar uitvoering moest wachten totdat de opknapbeurt van de vijver was afgerond. Deze maand was het zo­ver. Producent Yalp heeft de appa­raten geplaatst en de eerste gebrui­kers zijn al gesignaleerd.

Maar storm loopt het nog niet.

„Dat zal met het weer te maken hebben”, vermoedt Annie Hag­man, vice-voorzitter van de bewo­nersvereniging. Zelf verwacht ze er zeker gebruik van te maken, want het is gemakkelijker dan op een vast tijdstip naar een sport­school gaan. „Hier kan ik heenlo­pen wanneer ik wil. Dat lijkt mij wel prettig.”

Buiten klautert ondertussen een kleuter op de wiebelplaat, onder toeziend oog van haar moeder.

Hagman juicht het toe: „Ze zijn be­doeld voor de hele wijk en niet al­leen voor de ouderen.” Als de jeugd er plezier aan beleeft, is dat volgens haar mooi meegenomen.

Een kritiekpuntje is er nog wel: bij plaatsing is alleen de grond direct rond de apparaten geëgaliseerd.

Met ook ouderen als beoogde doel­groep, had dat met heel het stukje grond moeten gebeuren. Ook zou­den rubberen tegels rond de appa­raten geen overbodige luxe zijn.

„Je zakt tot in je enkels in de mod­der”, constateert secretaris Roelie Franken. Bovendien is het met al het rondwaaiend blad enorm glad. Inmiddels is de bewonersvereni­ging al weer aan de slag met het volgende project. Onlangs is een aanvraag voor een buurtbon inge­diend om een jeu de boulesbaan aan te leggen. Bewoners en ge­meente zijn in overleg over een goede locatie. Binnenkort valt de beslissing of er geld voor komt.

dinsdag 20 november 2012

Onthulling gedichtenzuilen in Groot Driene

( zaterdag 24 november 2012 )

 

maandag 19 november 2012

Zaterdag 24 november dvd-boekenmarkt in winkelcentrum Groot Driene

Zaterdag 24 november van 9.30 -16.00 uur is er een kleine Boeken -en dvdmarkt in het winkelcentrum Groot-Driene.De opbrengst is voor het organiseren van een mahjongtoernooi in Hengelo.De boekjes zijn detectives van Prisma uit de jaren 60 en de dvd zijn prachtige films , enkele ook op Blue ray!!!!
INFO: boekendvd@rodedraak.nl

 

zaterdag 27 october 2012

Dichter bij Groot Driene

In Jacques Perkstraat is  eerste zuil geplaatst met daarop poëzie van de dichter Perk.

In de wijk Groot Driene zullen in totaal 68 straten een zuil met daarop een gedicht krijgen.
Het initiatief voor de gedichten komt van oud-stadsdichter Reinier de Rooie. Hij is van mening dat ‘poëzie moet bloeien’. Daarom krijgen de 68 straten in Groot Driene die genoemd zijn naar grote dichters, een zuil met een gedicht van de naamgever van de straat. Wandelend door de wijk kom je in aanraking met zeven eeuwen poëzie via dichters als Jacques Perk, Bredero, Marsman, Rhijnvis Feith en Vestdijk. Donderdag 25 october is de eerste zuil geplaatst, de komende weken wordt de rest geplaatst. Op 24 november wordt de dichterswijk officieel ingewijd.
Volgens initiatiefnemer De Rooie staat Hengelo na het plaatsen van de zuilen in de top drie van steden met gedichten in de openbare ruimte. Alleen in Leiden zijn volgens hem meer gedichten te lezen op straat.
RTV Oost heeft een tv-radioverslag gemaakt van het plaatsen van de eerste zuil. Door op onderstaande link te klikken kunt u dat verslag zien/horen:

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=152506/

 

woensdag 24 october 2012

‘De dichter:zijn straat en één gedicht’

project afgerond 24 november

Op zaterdag 24 november wordt in Groot Driene het project ‘De dichter’: zijn straat en één gedicht’ afgerond met een feestelijk evenement. Dan zullen de zuilen met daarop de gedichten worden gepresenteerd. Het project is te volgen op facebook: www.facebook.com/#!/DeDichterZijnStraatEnEenGedicht .

 

 

woensdag 17 october 2012

Zaalvoetbaltoernooi zuid

herfstvakantie

zondag 14 october 2012

 

Museum Piet Blom komt in de Kasbah! ( TcTubantia 12 october 2012 )

Een initiatiefgroep is druk bezig met plannen voor een Piet Blom Museum in de Kasbah. Dit wooncomplex is een van de bekendste pro­jecten van architect Blom.

De vaart zit erin. Alles wijst erop dat Hengelo volgend jaar een nieuw museum rijker is: het Piet Blom-museum. De bekende architect is onder meer de ontwer­per van de Kasbah. Daar komt het museum dan ook. Het plan komt bovendien uit de schoot van een groep Kasbah-bewoners.
Komende woensdag bezoekt een Hengelose delegatie het Nederland­se Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam om eens te horen wat het NAi kan betekenen voor het project. Het instituut beschikt na­melijk over de complete architecto­nische erfenis van Piet Blom, waar­onder verschillende maquettes.

Het NAi is ‘in principe’ best bereid om materiaal in bruikleen te ge­ven aan het toekomstige museum­pje in Hengelo, laat een woord­voerster weten.

„Een geweldig mooi project”, zegt Abel Blom, architect en de zoon van. Hij is er nauw bij betrokken als adviseur. De Kasbah is volgens hem een van de belangrijkste bouwwerken van zijn vader. Een museum op die locatie past daar dan ook goed.

WoningcorporatieWelbions, de ei­genaar van de Kasbah, staat ook zeer welwillend tegenover het plan. De initiatiefgroep zou het museum het liefst in de peuter­speelzaal bij buurtcentrum De Tempel willen onderbrengen, maar daar gaatWelbions niet over. Het alternatief: de huismeesters­ruimte. Die is wél vanWelbions, maar wordt nog gebruikt en zou moeten worden aangepast voor de nieuwe functie.

Fred van de Ven, Kasbahbewoner en lid van de initiatiefgroep, gaat ervan uit dat het museum volgend jaar de deuren kan openen. Dat zou mooi zijn, want in 2013 be­staat de Kasbah veertig jaar. „Ieder­een staat ook positief tegenover on­ze plannen”, zegt Van de Ven. „Er gaan zoveel deuren voor ons open.

Ook de provincie denkt met ons mee.”

De gemeente heeft al een subsidie van 2000 euro beschikbaar gesteld. Het museum moet een belangrijke educatieve functie krijgen. Maar een maquette hoort er zeker thuis, zegt Van de Ven. „En we gaan ook kijken of we de tekentafel van Blom kunnen krijgen.” Er zijn bo­vendien plannen voor een ‘buiten­museum’. De overdekte onder­bouw van de Kasbah leent zich uit­stekend om informatieborden te plaatsen over het werk van Piet Blom.

 

 

Herfstvoetbalclinic op dinsdag 23 oktober

Beste jongens en meisjes,
Heb je zin in een sportieve activiteit in de herfstvakantie? Neem dan je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee en kom naar de herfstvoetbalclinic bij sv Juliana ’32.  Deze wordt op dinsdag 23 oktober van 13.30 uur tot 15.30uur bij sv Juliana’32 op sportpark Groot-Driene (naast station Hengelo Oost).

De clinic is voor jongens en meisjes van 6 tot en met 10 jaar oud. Tijdens deze voetbalclinic maak je op een sportieve en gezellige manier kennis met de voetbalsport.

We gaan diverse oefeningen doen en natuurlijk hoort een voetbalwedstrijd erbij. Dit alles wordt gegeven en begeleid door de ervaren trainers van sv Juliana ’32.

Voor deze middag heb je “warme” sportkleding nodig. Voetbalschoenen zijn niet verplicht, gewone gymschoenen mogen ook. Na afloop is er de mogelijkheid om te douchen in de kleedkamers van sv Juliana’32.

Uiteraard zijn ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte welkom om naar jou te komen kijken en een kopje koffie in de kantine van s.v. Juliana’32 te nuttigen.

Deelname is gratis, maar geef je voor uiterlijk 19 oktober wel even op.

Dit kan bij Oscar van Dalen, tel.nr: 06-47390080, email: van_dalen_oscar@hotmail.com

Bij slecht weer wordt de voetbalclinic afgelast.

Kijk hiervoor op de website: www.svjuliana32.nl

 

 

zondag 16 september 2012

Nieuwe papiercontainers in Groot Driene (TcTubantia 12september)

De gemeente Hengelo en Twente Milieu gaan nieuwe oud papiercontainers plaatsen bij winkelcentrum Groot Driene en Slangenbeek. Dit gebeurt naar aanleiding van de grote hoeveelheid papier die niet in maar naast de volle container wordt gedumpt.

De werkgroep Netheid Groot Driene heeft heel wat keren geklaagd over die rotzooi rondom de afvalcontainers.

Het CDA vroeg meerdere malen aandacht voor de rommel bij containers en stelde vragen aan het college. Bij Groot Driene komen twee nieuwe papiercontainers, die vrijdag of maandag worden geplaatst. In Slangenbeek komen twee containers naast de sporthal en het wijkcentrum.

 

5 september 2012

Concert Kristalkerk op zaterdag 8 sept.

Zaterdag 8 sept. zal in de Kristalkerk een orgelconcert gegeven worden Suzanna Veerman en Wim Does. Bijzonder is dat beide organisten ook vierhandig zullen optreden. Suzanna is o.a. diligente van het Christelijk mannenkoor Sursum Corda te Enschede. Aanvang : 15.00 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

 

woensdag 22 augustus 2012

’t Swafert viert jubileum

Er wordt feest gevierd op ’t Swafert. Het is dit jaar veertig jaar geleden dat het wooncomplex in Groot Driene is geopend. Op ’ t Swafert wonen 500 mensen. 200 van hen hebben zich opgegeven voor een buffet ter gelegenheid van het jubileum. Voor dat jubi­leum is ook een kunstwerk aange­schaft dat op 30 augustus wordt onthuld. Het kunstwerk Moeder en kind staat volgens voorzitter El­ly van Kruining van de bewoners­vereniging symbool voor het le­ven. „Maar af en toe moet je ookeven stilstaan bij het einde.  (TcTubantia 21 aug 2012)

 

 

donderdag 12 juli 2012

Hengelo sportveld bij Kristalkerk

Na het succes van vorig jaar (2011) organiseren we ook dit jaar in de wijk Groot Driene de Sonrise zomersportweek !

In de week van 23 t/m 27 juli 2012 komen sporters van Athletes in Action bij jullie/met jullie in de wijk sporten. Rondom de De Kristalkerk, op de grasvelden en in de voetbalkooi aan de PC Hooftlaan/Brederostraat staan we klaar om met jullie te voetballen, volleyballen, basketballen en streetdancen! Voor de jonge kinderen is er ook een kidsclub!

We sporten van 14:00 uur tot 16:30 uur – voor kinderen tot 12 jaar. En van 19:00 uur tot 21:00 uur sporten we met de jeugd vanaf 13 jaar. Zowel ‘s middags als ‘s avonds is er een pauze waarin er wat gegeten en gedronken kan worden. Tijdens de pauze, voor/tijdens en na het sporten kunnen jullie luisteren naar verhalen over het geloof.

De sportweek wordt afgesloten met een gezellige maaltijd voor de kinderen, ouders, vriendjes en vriendinnetjes! Iedereen uit de wijk is welkom.

We hopen jullie allemaal te zien in onze sportweek van 23 t/m 27 juli 2012.

Tot op het sportveld! Je bent van harte welkom!

Info: www.sonrisetwente.nl

 

 

dinsdag 10 juli 2012

Op zaterdag 7 juli was er een fancy fair bij de Kristalkerk.

Programma was(vanaf 11.00 uur ):

 • Kinderactiviteiten (strippenkaart kinderspelen € 2,50);
 • Springkussen;
 • Kleedjesmarkt (aanmelden op deze website);
 • Kunst & Creamarkt;
 • Kleding- en rommelmarkt;
 • Kunstexpositie in kerkgebouw;
 • Workshop Sh’bam door HealthCity om 12.00 en 13.00 uur;
 • Portretfotografie en portretschilderij/tekening;
 • Hapjes & drankjes;
 • Gratis crèche voor kinderen van 0 – 4 jaar;
 • 16.00 uur afsluitende grote veiling

 

Hieronder een kort videoverslag van enkele programma onderdelen:

 

vrijdag 6 juli 2012

Elsbeek tussen Koppelleiding en Swafertvijver in gebruik genomen

De beek tussen de Koppelleiding bij de Kasbah en de Swafertvijver is 7 juli officieel in gebruik genomen.Kinderen van de basis­scholen De Stiepel en Het Kompas lieten in het water langs de Jacques Perkstraat honderd badeendjes los die met de stroom werden meege­voerd. Daarmee was de opening van het nieuwe stukje beek een feit. „Water in de stad was vroeger een vijand, want vies. En dus werd het om de stad geleid. Nu is water weer onze vriend.”De beek krijgt voortdurend water via de Koppelleiding en zal dus nooit droogvallen. De basisscholen en kinderen uit de buurt hebben er een waterspeelpark bijgekregen.Ook kunnen ze gebruik maken van het ‘blote voetenpad’, met kie­zels, boomschors en stapstenen.

In onderstaand videoverslag is te zien hoe kinderen uit de buurt zich vermaken in de beek.

 

2 juli 2012

Weer kinderdisco in De Tempel (TcTubantia 2 juli 2012 )

In wijkcentrum De Tempel aan de Booggang 3 (Kas­bah) wordt zaterdag 7 juli weer een disco voor kinderen tot en met twaalf jaar gehouden. Kinde­ren zijn welkom van 18.00 tot 20.00 uur. De entree is 1,75 euro, in­clusief limonade. In De Tempel wordt elke eerste zaterdag van de maand een kinderdisco gehouden.Na 7 juli is de eerstvolgende in september weer.

donderdag 28 juni 2012

Activiteiten ouderen voor in de zomer (TcTubantia 28 juni )

De StichtingWelzijn Ouderen Hen­gelo houdt deze zomervakantie di­verse sportieve en actieve activitei­ten voor ouderen. Ze hebben plaats in de maanden juli en augustus. Gymnastiek, Tai Chi, Dans Interna­tionaal vinden plaats in Diensten­centrum ’ t Swafert, Line Dance in buurthuis De Tempel

Fietstochten zijn er op 5 en 12 juli, vertrek 10.00 uur vanaf de hoek Dennenbosweg/ Sloetsweg. De wandeltocht is op 11 juli, vertrek 10.00 uur vanaf hoek DennenboswegSloetsweg.

Belangstellenden kunnen bellen met SWOH/ Zorgloket, telefoon: 074-2459131.

Een compleet overzicht met de bij­behorende tijden is te vinden op:

www.swohengelo.nl

13 juni 2012

Raad van State akkoord met bouw zendmast Groot Driene (TcTubantia 13 juni)

DEN HAAG/ HENGELO – De Raad van State is akkoord met de bouwver­gunning van de gemeente Hengelo voor een veertig meter hoge anten­nemast voor mobiele telefonie van KPN aan de Drienerwoldeweg en het Multatuliplantsoen in Hengelo. Dit is in Den Haag bekend ge­maakt.
Buurtbewoners die de antenne­mast bij hun woningen niet zien zitten, stapten eind vorige maand met spoed naar de Raad van State. Zij eisten schorsing van de verleen­de bouwvergunning omdat KPN op het punt staat te beginnen met het bouwen van de mast. De Raad van State wees hun verzoek maan­dag af.
„ De mast is in overeenstemming met de Hengelose ruimtelijke rand­voorwaarden bij plaatsing van zend- en antenne installaties’’, zegt de Raad van State.
De omwonenden zijn bang voor schade aan hun gezondheid door magnetische straling en ze voelen er ook niets voor om tegen de mast te moeten aankijken. Ze pleitten voor een andere locatie.
De uitspraak van de Raad van State over de bouwvergunning is voorlo­pig. Over ongeveer een half jaar dient in Den Haag de bodemproce­dure. KPN mag beginnen met bou­wen maar dat doet het bedrijf wel op eigen risico, aldus de Raad van State.

8 juni 2012

De Elsbeek terug in Groot Driene

Videoverslag op 7 juni:

video:    Albert van den Berg

muziek: Stefan van den Berg

 

5 juni 2012

Rommelmarkt Kasbah op zaterdag 9 juni

De jaarlijkse rommelmarkt bij de Kasbahwinkeltjes wordt zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur gehouden. Deze dag zijn uiteraard ook de winkeltjes geopend. Met o.a. tweedehands kleding en snuisterijen uit grootmoeders tijd. De bus stopt voor de Kasbah. De ingang van de markt is aan de Jacques Perkstraat.

 

 

3 juni 2012

Welkom op de Open Dag van SKE Kinderopvang De Klaproos!

Open Dag SKE kinderopvang samen met basisschool HSV op 27 juni

Kom gerust eens kijken!

Maak kennis met het enthousiaste team van kindercentrum De Klaproos. Zij leiden u  woensdag 27 juni van 09.00 tot 11.30 graag rond in kindercentrum De Klaproos en vertellen u meer over de kinderopvang van SKE aan de Korenbloemstraat 9 in Hengelo. SKE De Klaproos werkt nauw samen met o.a. de basisscholen HSV en ’t Heem. Tijdens de Open Dag kunt u de sfeer komen proeven en ontdekken hoe SKE kinderopvang thematisch werkt aan de ontwik­keling van uw kind op sociaal, cognitief en emotioneel gebied.

Bent u verhinderd op  27 juni? Geen probleem, maakt u gerust een afspraak met de locatiemanager voor een rondleiding op een ander moment.

http://www.skekinderopvang.nl/Hengelo


1 juni 2012

Voorbereiding zendmast gestaakt in Groot Driene (TcTubantia 31mei)

KPN heeft de voorbereidende werk­zaamheden voor de bouw van een zendmast in Groot Driene tijdelijk gestaakt. Dat is volgens een woord­voerster gebeurd omdat omwonen­den van de Drienerwoldeweg een voorlopige voorziening hebben aangevraagd. Hun aanvraag wordt vandaag behandeld door de Raad van State.Bewoners hebben grote moeite met de bouw van een veertig me­ter hoge mast, vanwege gezond­heidsrisico’s maar ook vanwege aantasting van het landschap. De zendmast komt op een plek waar de bebouwing ophoudt en het bui­tengebied van Driene begint. Vorig jaar januari hielden de bewoners een grote protestmanifestatie te­gen de bouw van de mast.

9 mei 2012

Wijkbewoners volleyballen in Groot Driene (HWb 8 mei )

Op zaterdag  16 juni wordt op de velden van de voetbalvereniging Juliana’32 voor de tweede keer het wijkvolleybaltoernooi voor de hele wijk Groot Driene gehouden. Het toernooi is in eerste instantie bedoeld voor straatteams uit de wijk, maar ook instellingen en bedrijven die in Groot Driene zijn gevestigd worden uitgenodigd om teams in te schrijven. Aanmelden kan via de website: www.webtonwijkvolleybaltoernooi.nl

dinsdag 24 april 2012

Jaarlijkse Bloemenmarkt bij Het Kompas

Donderdag 26 april : 15.15 – 19.00 uur
Bloemenmarkt bij basisschool Het Kompas,
Jacques Perkstraat Hengelo (Groot Driene).

donderdag 19 april 2012

Wijkvoetbaltoernooi Groot Driene

Voetbal  kampioenschap van Groot Driene

Wijkvoetbaltoernooi Groot Driene

De voetbalvereniging sv Juliana ’32 organiseert dit jaar voor de 1e keer het Voetbalkampioenschap van Groot Driene.Naast het wijkvolleybaltoernooi moet dit een jaarlijks terugkerend evenement gaan worden.

Wie mag er allemaal meedoen?

Het toernooi is bestemd voor alle bewoners van de wijk Groot Driene. De totale wijk is onverdeeld in 8 kleine gebieden van waaruit de diverse teams gevormd gaan worden. Voor de verdeling verwijzen wij u naar onze website www.svjuliana32.nl.

Uit iedere wijk komt minimaal 1 team, maar er mogen ook meerdere teams ingeschreven worden. Een team bestaat uit minimaal 7 spelers en 3 reserve spelers. Alle spelers wonen in dezelfde wijk. De teams in de jongste leeftijdscategorie (mini ‘s) bestaan uit 4 spelers en 1 reserve speler.Meisjes- en damesteams zijn ook welkom maar natuurlijk mogen er ook gemengde teams van jongens en meisjes/dames worden ingeschreven.

In welke leeftijdscategorieën wordt er gespeeld?

Er kan ingeschreven worden met een team in de volgende leeftijdsgroepen:

• Mini’s van 5 en 6 jaar;

• Categorie pupillen 7 t/m 12 jaar;

• Categorie junioren 13 t/m 16 jaar.

Spelers die buiten deze leeftijdscategorieën vallen kunnen niet deelnemen.

Wanneer wordt er gespeeld?

De competitie van de mini’s zullen we organiseren op de woensdagmiddag.De wedstrijden van de junioren en pupillen zullen we organiseren op vrijdagavond en zaterdagmiddag. wedstrijden worden gespeeld in de maanden mei, juni en begin juli 2012. Bij voldoende deelname zal er gespeeld worden in een halve competitie tussen de 8 wijken zowel bij de mini ‘s, pupillen als de junioren klasse. Er wordt gespeeld op een half veld met 7 tegen 7 spelers; de mini’s spelen op een aangepast veldje.

Hoe lang duren de wedstrijden?

De wedstrijden voor de mini’s duren 2 x 15 minuten; bij de pupillen 2 x 20 minuten en bij de junioren 2 x 30 minuten.Er wordt gespeeld onder de reglementen van de KNVB en de wedstrijden worden gefloten door KNVB c.q. clubscheidsrechters.

Kosten deelname en prijzen

Er zal een wisselbeker voor de winnaars beschikbaar worden gesteld voor alle groepen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team. Mini’s € 5,00 per team. Na aanmelding dienen de kosten aan ons worden overgemaakt. Bij afmelding zonder geldige reden volgt geen teruggave. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en schade. Juliana zorgt voor shirtjes c.q. hesjes voor de deelnemers die zelf geen shirtjes hebben.

Inschrijven

Inschrijving is mogelijk via het aanvraagformulier dat je kunt vinden op onze website www.svjuliana32.nl.

 

zaterdag 24 maart 2012

Boekenmarkt in ‘t winkelcentrum Groot Driene op 24 maart

Naar aanleiding van de verschijning van ‘t boek ‘ Dichter bij de straat ‘ is er ook een boekenmarkt gehouden in ‘t winkelcentrum van Groot Driene op 24 maart van 9.30 uur tot 16.30 uur. Eerder is al uitvoerig aandacht geschonken aan het boek tijdens het leesfeest in de bibliotheek op 14 maart j.l.

 

 

zaterdag 24 maart 2012

Elsbeek en Swafertvijver worden ingrijpend veranderd.Wat is de stand van zaken nu! Kijk naar het video verslag.

woensdag 21 maart 2012

Dichters besproken in De Tempel (zaterdag 24 maart)

Zaterdag 24 maart worden er in De Tempel in de Kasbah weer vier dichters besproken. O.a. Staring en Emants. Vanaf 19.30 uur . Op 4 april is de laatste avond. Dan zijn alle dichters en schrijvers behandeld. Van elke dichter/schrijver is dan één werk of citaat uitgekozen. Deze regels krijgen een plek in de betreffende straat. Wordt vervolgd.

dinsdag 28 februari 2012

Expositie Amnesty naar De Tempel ( Hengelo’s Wbd 28 februari)

De reizende expositie van Amnesty International verhuist donderdag naar wijkcentrum De Tempel in de Kasbah. Deze tentoonstelling ter ere van de vijftigste verjaardag van Amnesty zal daar de hele maand maart te zien zijn. De expositie onder meer vele klassieke Anesty-affiches. De Tempel is te vinden aan de Booggang 2. Toegang is gratis.

dinsdag 14 februari 2012

De kruising Mozartlaan/Josef Haydnlaan wordt rotonde (TcTubantia 13 februari )

De kruising Mozartlaan/Josef Haydnlaan ligt er vanaf maandag 5 maart gedurende en kleine anderhalve maand uit. Het kruispunt bij de koepelkerk van Raphael/Exodus gaat ingrijpend op de schop: het wordt een rotonde. Vanaf 23 april kan het verkeer er weer overheen. De reconstructie moet de veiligheid verbeteren: de kruising geldt namelijk als een verkeersongevallen-concentratiepunt. „Er gebeuren nog steeds teveel ongelukken”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

 

woensdag 25 januari 2012

Dichters besproken in De Tempel ( woensdag 25 januari )

Woensdag worden tijdens de speciale dichtersavonden in De Tempel  in Groot Driene werken gepresenteerd van de dichters Dirk Volckertz Coornhert, Multatuli, Guido Gezelle en Kneppelhout.

Vanaf 19.30 uur, toegang gratis.

 

dinsdag 24 januari 2012

Open Huis De Grundel

Lyceum De Grundel aan de Grun­dellaan houdt morgen, 25 januari, open huis voor leerlingen uit de hoogste groe­pen van het basisonderwijs en hun ouders. Belangstellenden zijn wel­kom tussen 18.00 en 21.00 uur. Au­to’s kunnen bij het ROC worden ge­parkeerd. Een pendelbus brengt be­zoekers dan naar De Grundel. (TcTubantia 24 januari )

 

woensdag 17 januari 2012

Inwonersaantal nam af in Groot Driene in 2011

Bevolking Hengelo voor ’t eerst sinds 2006 weer gegroeid (Tctubantia 17 januari )
Voor het eerst sinds 2006 is de Hengelose bevolking vo­rig jaar weer gegroeid. Op 1 januari jongstleden telde de gemeente 80.988 inwoners, een toename van 208. Burgemeester Frank Kerckhaert maakte de cijfers gister­middag bekend. In de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010 was er steeds sprake van een daling. De toename van het aantal inwoners in 2011 wordt vooral veroorzaakt door na­tuurlijke groei: het aantal geboor­ten (830) was flink hoger dan het aantal overledenen ( 670). Een ge­boorteoverschot van plus 160. Vorig jaar vertrokken 2.846 Henge­loërs uit de gemeente, terwijl 2.925 mensen zich in Hengelo vestigden. Dat betekent een positief migratie­saldo van 79 personen. Een positief migratiesaldo is negen jaar niet voorgekomen: in de periode 2002 tot een met 2010 verhuisden jaar­lijks meer mensen uit Hengelo dan zich er vestigden. Het positieve mi­gratiesaldo heeft mede te maken met de groei van het aantal wonin­gen. In totaal werden in 2011 415 woningen opgeleverd, terwijl er 44 werden gesloopt. Het totale aantal woningen nam hierdoor toe met 371. Er verhuisden meer personen van Hengelo naar Borne ( 238) dan omgekeerd ( 188). Per saldo verloor Hengelo in 2011 dus vijftig inwo­ners aan de buurgemeente. Ook verhuisden vorig jaar meer men­sen vanuit Hengelo naar Duitsland (114) dan vice versa (65). In zes van de tien Hengelose wijken nam het aantal inwoners toe: Noord (+270), Woolde (+119), Slangenbeek (+ 69), Berflo Es (+40), buitengebied (+ 8) en binnenstad (+4). In de Hengelo­se Es (- 135), Hasseler Es (- 72), Groot Driene (- 30) en Wilderinkshoek (- 28) nam het aantal inwoners af.

 

 

woensdag 17 januari 2012

Swafertvijver  under construction

De Swafertvijver in Groot Driene is momenteel een grote, chaotische zandvlakte. De vijver ondergaat een ingrijpende metamorfose omdat de Elsbeek weer boven water komt, en vanaf de Koppelleiding langs de Kasbah en slingerend langs de basisscho­len Het Kompas en De Stiepel op de vijver wordt aangesloten. Het hoogteverschil van 2,5 meter wordt overbrugd met een cascade: houten damwanden met daartus­sen keien. De Swafertvijver zelf wordt verdiept tot anderhalve me­ter – op sommige plekken 2,5 me­ter voor de vissen – en krijgt onder meer zacht glooiende taluds. Daar­toe is een aantal bomen gekapt maar er komt ook weer nieuwe aanplant. Ook bij de Kasbah zijn tientallen bomen gesneuveld, met name in de ‘bloesemboomgaard’, om de beek ruimte te geven. Van de 67 bomen komen er 39 terug.

De werkzaamheden liggen op schema. De Elsbeek stroomt vanaf komend voorjaar in de vijver.

(TcTubantia , 17 januari 2012 )

Uitgraving van de vijver

uitgraving van de vijver

constante afvoer van water

 

 

 

 

dinsdag 10 januari 2012

Dichters besproken in De Tempel (woensdag 11 januari)

Op woensdag 11 januari worden de dichters  P.C.Hooft, Jacob Vosmaer, Willem de Mérode en Gijsberth Japicx besproken in De Tempel in Groot Driene.  Om 19.30 uur. Toegang gratis.