Hulp gevraagd bij vakantiespelen

Voor de vele kinderen die in de meivakantie thuis blijven is er maar weinig te doen; alles is dicht! Daarom wordt geprobeerd om bij zoveel mogelijk verschillende wijkcentra vakantiespelen te organiseren, zodat er altijd eentje in de buurt is.

In ieder geval zullen in de meivakantie vakantiespelen zijn bij wijkcentrum De Tempel en Kulturhus Hasselo. Zo valt er in de meivakantie van alles te doen voor schoolkinderen: sporten, bouwen, spelen, bakken, verven, optreden en nog veel meer. De spelen worden coronaproof georganiseerd. Zo vinden alle activiteiten in de buitenlucht plaats.

Om dat te kunnen organiseren wordt gezocht naar vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie of die alleen in de vakantie willen helpen bij de begeleiding van de kinderen. Ook worden sponsoren gezocht om het te kunnen bekostigen. Heb je wel zin om betrokken te zijn bij leuke activiteiten?

Meld je op Whatsapp op 06-17020877

( Hengelo’sWeekblad 13 april 2021 )

Opgeven takkenronde

Het voorjaar komt er weer aan en veel mensen gaan de komende tijd aan de slag in hun tuin. Daarom is het weer mogelijk dat TwenteMilieu snoeihout aan huis komt ophalen, de zogenoemde takkenronde. Aanmelden daarvoor kan tot 19 maart. Dit voorjaar organiseren de gemeente Hengelo en Twente Milieu opnieuw de jaarlijkse takkenronde. Twente Milieu haalt op afspraak gratis uw snoeihout op. Dat gebeurt tussenmaandag 22 maart en vrijdag 26 maart. Voordeel daarvan is dat uw groene container niet overvol raakt. Aanmelden? Bel Twente Milieu. Belangstellenden kunnen zich vanaf 8 tot 19 maart aanmelden door te bellen met de klantenservice van Twente Milieu, telefoon 0900 – 852 0111 (lokaal tarief).

( Hengelo’sWeekblad  16 maart 2021 )

 

Zwerfvuil te lijf tijdens Landelijke Opschoondag op 20 maart

Op zaterdag 20 maart slaan we in Nederland de handen inéén tijdens de Landelijke Opschoondag. Op deze dag gaan overal in het land mensen de straat op om zwerfafval op te ruimen in de eigen wijk of buurt. Ook Hengelo doet mee!

– Vanwege corona is de actie veel individueler dan we willen. Maar meedoen blijft gelukkig heel eenvoudig. Een paar stevige schoenen, handschoenen en een afvalzakje. Zo maakt u van uw ommetje een opschoon-ommetje én draagt u een steentje bij aan een schone wijk. Als iedereen een handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner! Veel mensen storen zich aan zwerfafval. Het geeft een rommelig straatbeeld, het trektongedierte aan en het kan de bodem vervuilen. Om hier extra aandacht voor te vragen, is de Landelijke Opschoondag in het leven geroepen. Jaarlijks organiseren inwoners op de Opschoondag leuke en nuttige opschoonacties om samen de buurt of straat schoon te maken. Zo ook in Hengelo. In verband met de maatregelen rondom corona ziet de Opschoondag er dit jaar wel wat anders uit. Iets minder samen, want de gezondheid en die van anderen staatnatuurlijk voorop. Maar een combinatie van alle individuele acties kan toch veel opleveren! Want iedereen kan tijdens zijn of haar ommetje helpen. Én dat kan trouwens het hele jaardoor!

Meedoen?

Dat is heel eenvoudig. Maak een ommetje door de wijk en ruim het afval dat u op straattegenkomt netjes op. Als het nodig is, ondersteunt de gemeente deze initiatieven, bijvoorbeeld door het uitlenen van hesjes, knijpers of het afvoeren van het afval. Vragen? Bel met 14 074 of mail naar gemeente@hengelo.nl.Zelf een actie aanmelden? Dat kan via supportervanschoon.nl/landelijke-opschoondag ,voor iedere opschoonactie zijn ook gratis opschoonmaterialen te bestellen via dezelfde website. Deel op social media een ‘opschoonfoto’ en gebruik de hashtag #verliefdopHengelo. Onder de Hengelose deelnemers verloten we een aantal tegoedbonnen t.w.v. 25 euro. supportervanschoon.nl/landelijke-opschoondag

(Hengelo’sWeekblad 9 maart 2021 )

S.v. Juliana ‘32 verzorgt gratis instuiftrainingen

Tijdens de lockdown zitten veel kinderen thuis. Buiten spelen gebeurt veel minder en daarom wil S.v. Juliana ’32 alle kinderen uit Hengelo stimuleren om lekker samen buiten te sporten.
Vanaf  dinsdag 2 maart worden er 6 weken lang iedere dinsdag, donderdag en zaterdag een instuiftraining voor kinderen tot 15 jaar. Op deze manier kunnen ze lekker sporten met leeftijdsgenootjes en kennis maken met voetbal in de buitenlucht.

Wie kan er meetrainen?
Iedereen tussen 4 en 15 jaar kunnen meedoen tijdens een van de trainingen.
 De trainingen worden georganiseerd op de volgende dagen en tijden:

Iedere dinsdag van 18.00-19.00uur voor kinderen van 7-15 jaar
Iedere donderdag van 18.00-19.00uur voor kinderen van 7-15 jaar
Iedere zaterdag van 10.0-11.00uur voor kinderen tussen 4 en 7 jaar.

Hoe kan ik mee doen?
 Meedoen is Gratis!
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar jeugd@svjuliana32.nl. Vermeld in dit mailtje je naam, leeftijd en de training waarbij je wil aansluiten. Je krijgt dan een mailtje terug met een bevestiging. We zijn wel verplicht om een maximaal aantal per training te hanteren. Dus vol=vol!

Wijkracht helpt bij vervoer naar priklocatie

 

Veel mensen lukt het om zelf, of met hulp van naasten, voor de corona-vaccinatie naar de priklocatie in Almelo te komen. Echter is er ook een groep waarbij dit niet lukt. Hiervoor heeft Wijkracht, met hulp van vrijwilligers, een vervoersdienst opgezet. Inwoners die niet zelfstandig naar een priklocatie kunnen komen, kunnen eenvoudig een afspraak maken. Minimaal twee dagen voorafgaand aan de vaccinatie kunnen zij zich melden om een rit te reserveren. Er staat slechts een kleine bijdrage tegenover om de kosten van benzine te dekken. Een rit reserveren kan telefonisch bij het Zorgloket van de gemeente,                      074 245 31 91 of via zorgloket@hengelo.nl. Inwoners die in bezit zijn van een taxivervoer-pas via de WMO kunnen rechtstreeks met vervoerder Brookhuis het vervoer regelen.

(Hengelo’sWeekblad   2 maart 2021 )

‘Bezwaar tegen tien woonunits voor jongeren komt van twee omwonenden’

De gemeente Hengelo herkent zich niet in de kritiek van bewoners van de Nijhofshoek. De buurt in Groot Driene zou te zwaar worden belast door de aanwezigheid van veel zorg- en hulpverlenende instellingen.

SASKIA MINKMAN (Tubantia)

Omwonenden maken bezwaar tegen de komst van een woonproject voor jongeren aan de Korenbloemstraat. Woningcorporatie Welbions richt daar tien wooneenheden in voor jongeren om ‘woonervaring’ op te doen.

Volgens wethouder Bas van Wakeren komt het verzet van twee omwonenden. “Het gaat zeker niet om de hele wijk, die moeite heeft met deze voorziening. Wij herkennen ons niet in de beleving dat de buurt te zwaar wordt belast, mede daarom zijn de bezwaren ook afgewezen. We hebben ook geen signalen dat meer bewoners moeite hebben met de plannen.”

Van Wakeren heeft vorig jaar met de twee bezwaarmakers uitgebreid gesproken over diverse ontwikkelingen in Groot Driene. Daarbij zijn ook de plannen voor de woonunits aan de Korenbloemstraat aan de orde gekomen. Uiteindelijk maakten de bewoners toch bezwaar tegen de omgevingsvergunning.

Omwonenden zijn bang voor meer verkeersdruk, vooral omdat de Koren- bloemstraat een doodlopende straat is en eindigt in een parkeerplaats. Van Wakeren verwacht niet dat de komst van de jongeren leidt tot meer verkeersoverlast. “Het gaat om 10 wooneenheden en er zit een parkeerbereke- ning bij. Bewoners moeten op eigen terrein parkeren. Dus er is geen reden om aan te nemen dat het bij de bezwaarmakers voor de deur drukker wordt.”

(TcTubantia  19 feb 2021 )

 

Nóg een zorgorganisatie in Groot Driene

‘Onze wijk wordt het afvoerputje’   ( artikel in de TcTubantia 15 feb 2021 )

De wijk Groot Driene in Hengelo heeft een psychiatrisch ziekenhuis, opvang voor jongeren met een beperking en een islamitische basisschool die voor verkeersoverlast zorgt. Nu komt er een opvang voor jongeren bij. Omwonenden maken tevergeefs bezwaar.
tcTubantia :Saskia Minkman

De discussie gaat om een gebouw aan de Korenbloemstraat. De benedenverdieping is in gebruik bij zorginstellingen, zoals een fysiotherapeut. Maar de eerste en tweede verdieping staan al jaren leeg. Daar komt nu verandering in. In de leegstaande vleugels worden tien woningen voor jongeren en jongvolwassenen ingericht. Het gaat om mensen die er tijdelijk komen wonen.

Volgens Welbions, die eigenaar is van het gebouw, gaan jongeren aan de Korenbloemstraat ‘woonervaring’ opdoen. „Het is een tussenvorm tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen en het is de eerste keer dat dit concept in Hengelo gerealiseerd wordt”, aldus een woordvoerster van de woningcorporatie. ‘Waar nodig’ worden de jongeren begeleid. Als ze voldoende woonervaring hebben opgedaan, stromen ze door naar een zelfstandige woning van Welbions. Ze behouden daarbij hun inschrijftijd.

De appartementen worden toegewezen door de gemeente Hengelo en Welbions, soms in overleg met een zorg- of maatschappelijke instelling.

Zwaarbelast
Omwonenden zijn het absoluut niet eens met de komst van het woonproject en hebben bezwaar gemaakt bij de gemeente. Ze voelen zich als wijk zwaar belast, zegt een woordvoerster namens de buurt. Ze wil anoniem blijven omdat ze vreest voor‘onaardige’ reacties. „Wij dreigen het afvoerputje van Hengelo te worden. Je hebt hier al De Opmaat, de JP van den Bentstichting, een school met veel verkeer, en aan de overkant een Syrisch-orthodoxe kerk met een ontmoetingscentrum.”

Downgrading
Er is al zo veel in de Nijhofshoek, waarom dan nóg een zorginstantie?, vinden omwonenden. ‘Het zorgt voor nog meer overlast, vermindering van het woongenot en aantasting van het woonkarakter in onze wijk’, staat in het bezwaarschrift. De aanwezigheid van instanties noemen ze ‘een systematische downgrading van onze wijk’. „Hier worden instellingen voor afwijkende personen opgestapeld”, zegt de woordvoerster. De bewoners hebben een gesprek gehad met wethouder Bas van Wakeren en Welbions. Daar hebben ze hun bezwaren nog eens uiteengezet. „We hebben uitgelegd dat de druk van al die instellingen veel te groot wordt. En we hebben doorgepraat over de verkeersoverlast in de wijk door de islamitische school die in het gebouw van de HSV zit. Ouders van heinde en verre brengen hun kinderen hier naar school. Die gaat gelukkig dicht. Dat moesten we de wethouder wel vertellen, want daar wist hij zelf niets van.

”Hier worden instellingen voor afwijkende personen opgestapeld”
– Woordvoerster namens wijk

Voor de zomer
De gemeente zegt pas in een later stadium te kunnen reageren. De bezwaren van de bewoners zijn inmiddels afgewezen. Welbions zegt dat de bouwvoorbereidingen zijn gestart. Voor de zomer moeten de eerste jongeren er komen te wonen. Na een jaar wordt deze nieuwe vorm geëvalueerd, zegt een woordvoerster.

( TcTubantia 15 feb 2021 )

IGLO – VALENTIJNACTIE

“LAAT JE SCHATJE NIET ALLÉÉN IN DE KOU STAAN”

KOM AANGEWANDELD MET JE LIEF NAAR DE IGLO VOOR Anton van Duinkerkenstraat 2, te Hengelo

  • GEEF JE LIEF EEN ROOS
  • GENIET SAMEN
  • DRINK JE MEEGEBRACHTE DRANKJE/HAPJE
  • SCHUIFEL OP EEN ROMANTISCHE PLAAT
  • MAAK EEN LEUKE SELFIE
  • EVENTUEEL EEN VRIJE GIFT TBV GOEDE DOEL MET EEN ENVELOP BIJ NR2 DOOR DE BRIEVENBUS

MAAK RUIMTE VOOR EEN ANDER LIEFDESSTEL EN VERVOLG JE WANDELING
*
AANDACHT VOOR AOW-GAT SURINAAMSE NEDERLANDERS, DIE ONTERECHT IN DE KOU BLIJVEN STAAN
Kijk hier [klik] Waarom sommige nederlanders maar een half pensioen krijgen

Boompjes voor beginners

Het voorjaar komt eraan en voor iedereen die zin heeft om iets aan het klimaat te doen, is dit een goed moment om boompjes aan te planten. Dit kan nu in eigen tuin door mee te doen aan Boompjes voor Beginners. Ook als je geen groene vingers hebt.

Boompjes voor Beginners is een initiatief van de natuurbeweging als onderdeel van een groter plan (Plan Boom) om de komende vier jaar 10 miljoen bomen in heel Nederland te planten. Die bomen helpen tegen de klimaatverandering, omdat ze de hoeveelheid CO2 in de lucht verminderen. Dat is hard nodig, omdat de opwarming van onze aarde nog steeds doorgaat. Ieder boompje maakt ook onze eigen leefomgeving mooier, frisser en gezonder. Niet alleen voor jou, maar ook voor de vogels, vlinders en insecten.

Help mee met het klimaat! Voor € 25,= brengen wij drie kleine boompjes naar je toe. Een mispel, een vlier en een gele kornoelje. Die worden niet te groot en passen dus in elke tuin. Bestelling kan alleen nog deze maand. De boompjes worden dan snel bij je thuis bezorgd. Kijk op planboom.nl/beginners

Wandelen in Groot-driene

Wandelen is gezond! En het is leuk om samen te doen. In Hengelo kan je je bij Wijkracht aanmelden voor wandelgroepen. Uiteraard volgens de coronaregels. Wil jij graag beginnen met wandelen of wandel je graag samen met anderen? Laat het ons weten.

Mail naar info@wijkracht.nl of  n.wielens@wijkracht.nl  of  t.diepenmaat@wijkracht.nl

Of bel naar Nicole Wielens: 06 34362572  of Tanja Diepenmaat  06 10273964
[klikbare telefoonnummers, uw telefoon belt vanzelf het nummer als u er op klikt.]