College stelt Warmteprogramma vast

Hoe maken we in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij?

Hoe en wanneer gaan we in Hengelo onze huizen duurzaam verwarmen? Wat is het meest geschikte alternatief voor aardgas in de verschillende buurten en wijken? Welke buurten gaan we het eerst aanpakken? Wat zijn de financiële consequenties?

Dat staat in het ontwerp Warmteprogramma dat het college van B en W op 17 januari heeft vastgesteld.

In het Warmteprogramma zitten kaarten waarop te zien is in welke volgorde de gemeente buurten wil aanpakken en welke alternatieven voor aardgas er mogelijk zijn. Belangstellenden hebben in warmtewerkplaatsen meegedacht. De gemeente begint met de buurten Nijverheid en Twentekanaal. In Hengelo moeten in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden.

Wethouder Bruggink: ‘We staan aan de vooravond van een van de grootste opgaven van deze eeuw: de warmtetransitie. Steeds duidelijker blijkt dat wij mensen de belangrijkste veroorzakers zijn van de opwarming van de aarde. We zien de gevolgen daarvan al dagelijks om ons heen. Een oplossing is om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken zoals olie en aardgas en dus minder broeikasgassen uit te stoten. Dat kan alleen als iedereen een steentje bijdraagt om dat voor elkaar te krijgen. Als gemeente gaan we dat buurt voor buurt organiseren. Daarbij staan haalbaarheid, betaalbaarheid en keuzevrijheid voorop.’

Met open vizier

In dit Warmteprogramma presenteert het college haar wensen en ambities. In 2021 is er met veel inwoners gesproken over de ontwerp Transitievisie Warmte, de voorloper van dit Warmteprogramma. Hun input, de ingediende zienswijzen en de veranderingen in de actualiteit zijn verwerkt in dit programma. Zo is er nu voor gekozen om als eerste de buurten aan te pakken waar alternatieve warmtebronnen nabij zijn en buurten waar de woningen over het algemeen slecht geïsoleerd zijn. Wethouder Bruggink: ‘Voor dit Warmteprogramma hebben we met open vizier de geschikte alternatieven voor aardgas onderzocht. Want we hebben alle mogelijke warmtebronnen hard nodig.’ De onderzochte alternatieven zijn: warmtenet, all-electric, duurzaam gas en als tussenoplossing hybride warmtepompen. In Hengelo is veel warmte beschikbaar én er is gebleken dat we relatief weinig ruimte hebben voor duurzame opwek met windmolens en zonnevelden. Door nu te beginnen met wat nu beschikbaar is, houden we de ruimte om in de latere jaren technieken toe te passen die we nu nog niet kennen of die nu nog niet marktrijp zijn. Vanwege de klimaatverandering is wachten sowieso geen optie.

Energie besparen

Door de oorlog in Oekraïne en de daardoor enorm oplopende gasprijzen zijn veel inwoners al noodgedwongen op zoek naar manieren om hun aardgasverbruik te verminderen. Er wordt veel energie bespaard. Dit is ingegeven door de schaarste maar helaas ook uit armoede die soms leidt tot mensonterende situaties. Mede daarom komt het college binnenkort met een Stimuleringsplan energiebesparing. Hoe beter de huizen zijn geïsoleerd, des te minder energie er nodig is voor verwarming en des te minder alternatieve bronnen zoals wind en zon we nodig hebben om aardgasvrij te worden. Door goede isolatie en energiebesparing kunnen inwoners zo hun energiegebruik beter betaalbaar houden. Dat mes snijdt dus aan twee kanten.

Informatiebijeenkomsten

Over het Warmteprogramma zijn twee informatiebijeenkomsten gepland:
Datum.                                    Onderwerp
Dinsdag 31 januari.     Waarom heeft Hengelo voorkeur voor een warmtenet en wat betekent dat?
Dinsdag 7 februari.     Hoe ziet het Warmteprogramma er nu uit? Welke buurten worden het eerst aardgasvrij? Wat gaat het kosten?
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur in het stadhuis.
Het hele Warmteprogramma is te vinden op www.hengelo.nl/aardgasvrij.
Belanghebbenden kunnen nog tot en met 2 maart zienswijzen indienen.

Wijkracht en Rode Kruis Twente delen ontbijttassen uit aan kinderen in Hengelo 30 januari 2023

Vandaag werden ontbijttassen uitgedeeld aan kinderen van 4-12 jaar uit gezinnen in Hengelo waar sprake is van voedselnood. Voor dit project sloegen Wijkracht en Rode Kruis Twente de handen ineen. Op dit moment is het project gestart op kleine schaal; tientallen kinderen kregen een ontbijttas. Intussen wordt verder gewerkt aan een inventarisatie zodat helder wordt hoeveel kinderen in Hengelo deze hulp nodig hebben. Ook zoekt het Rode Kruis samenwerking met lokale partijen om meer financiële middelen beschikbaar te krijgen.

De dag beginnen met een ontbijt. Dat is voor de meeste mensen zo vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stilstaat. Er is echter een groeiende groep voor wie het -mede vanwege inflatie en stijgende vaste lasten- een dagelijks gevecht is om een ontbijt op tafel te kunnen zetten. Ook in Hengelo zijn er kinderen die regelmatig met een lege maag naar school gaan. Vandaar de samenwerking tussen Wijkracht en Rode Kruis Twente om deze kinderen te helpen.

Bijdragen aan ontwikkeling van kinderen en bewustwording creëren
Projectleider Estelle Kosterink levert expertise, zorgt voor de inkoop en zet Rode Kruis-vrijwilligers en Ready2Helpers in. “Hier staat het Rode Kruis voor: kwetsbare mensen helpen in nood. Een goed en gezond ontbijt is essentieel voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij aan betere leerprestaties. Daarnaast creëren we met dit project bewustwording rondom het belang van een gezond ontbijt en kijken we naar vervolghulp.”

Steuntje in de rug
De ontbijttassen hebben een waarde van €10 en bevatten voor een week ontbijt voor 1 kind. Ze worden uitgedeeld aan gezinnen waarvan de kinderen in voedselnood verkeren. Ellen Wolkorte, schooldirecteur van Anninkschool, is blij met dat al haar leerlingen een ontbijt kunnen hebben. ‘Geen ontbijt kunnen geven geeft bij de ouders stress, want je wilt het beste voor je kind. Het is zo fijn dat een kind met voldoende energie aan een dag kunnen beginnen.’
Er heerst nog veel schaamte over armoede, merkt ook Ellen. ‘Kinderen in de klas zeggen niet zo snel dat ze geen ontbijt meehebben of vinden het zelfs al “normaal” dat ze niets bij hun hebben. Via een Sint/Kerstactie afgelopen jaar hadden wij contact gekregen met ouders die met moeite rondkomen. Hen hebben we benaderd en zo kunnen we nu deze kinderen een ontbijttas aanbieden. Wij hopen natuurlijk dat dit het begin is om een grotere groep kinderen in armoede met een ontbijttas te kunnen helpen in een belangrijke behoefte,’ besluit Ellen Wolkorte.

Wijkracht en Rode Kruis Twente delen ontbijttassen uit aan kinderen in Hengelo

Wijkracht en Rode Kruis Twente delen ontbijttassen uit aan kinderen in Hengelo

Posteractie Swafert voor heropenen centrum

Jolande Burlage toont de poster. Annina Romita

BERT HOLST

De Bewonersvereniging ‘t Swafert vraagt middels een postercampagne aandacht voor de sluiting van het Dienstencentrum. Afgelopen zaterdag zijn daarvoor tientallen posters opgehangen in en om het wooncomplex in Groot Driene. “We moeten toch wat doen.”

Een beetje moedeloos worden ze er wel van, Hans van Schie en Jolande Burlage van de vorig jaar opgerichte bewonersvereniging ‘t Swafert. “Het is een ingewikkelde situatie met het Dienstencentrum”, zegt Van Schie. “Met de eigenaar van het gebouw kunnen we geen contact krijgen, de beheerder wilde ons wel tegemoet komen, maar dan moet de gemeente ook meewerken en dat lukt dan weer niet. Gevolg is dat het Dienstencentrum sinds begin dit jaar dicht zit, tot frustratie van veel gebruikers.”

Doodzonde

Want, zo wil de bewonersvereniging ermee aangeven, van het Dienstencentrum werd veel gebruikgemaakt. “Voor vergaderingen, maar er zit bijvoorbeeld ook een bridge- en biljartclub in”, zegt Burlage. “En niet alleen bewoners van ‘t Swafert maken er gebruik van, ook veel buurtbewoners uit Groot Driene komen hier. Doodzonde dat dat niet meer kan.”

De bewonersvereniging heeft al gesprekken gevoerd met betrokkenen. Van Schie: “Hoe dan ook voelen we ons in de steek gelaten en we hopen echt dat het Dienstencentrum weer snel open kan.” Met de posteractie hopen de bewoners in elk geval op aandacht voor de situatie. Jolande Burlage: “Want die is echt urgent, vinden we.”

Vanuit de Hengelose politiek krijgen de bewoners in elk geval steun. Zo zijn leden van de plaatselijke SP deze natte zaterdagochtend aanwezig om te helpen met de verspreiding van de posters. Ook vanuit GroenLinks is er steun. “Het Dienstencentrum moet zo snel mogelijk weer open”, zegt SP-raadslid Vincent Mulder. “Ik snap best dat de gemeente niet wil opdraaien voor de hoge huur die de eigenaar nu vraagt, maar hoe dan ook moet er een oplossing komen, want het Dienstencentrum is heel belangrijk voor de bewoners en de wijk.”

De protestbijeenkomst in ‘t Swafert vindt deze ochtend plaats in het Dienstencentrum zelf. “Eigenlijk zijn we hier dus illegaal, want het centrum is dicht”, constateert SP’er Mulder droogjes. “Maar gelukkig is er bij de bewonersvereniging nog een sleutel, zodat we deze zaterdagmorgen ook droog kunnen zitten. Maar het is natuurlijk te gek dat dit centrum dicht moet, terwijl het zo’n belangrijke functie heeft voor het wooncentrum en de wijk. Er moet daarom een oplossing komen. Vandaar ook de posteractie, waaraan wij graag meehelpen.”

(Tubantia 16 januari 2023 )

Nieuwe EHBO cursussen Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo 2023

 LET OP….. uw verzekeraar vergoed een groot deel van uw cursus

EHBO avond cursus, start maandag 6 februari en/of woensdag 8 februari 2023, cursus duur 12 avonden incl. rean/AED en verbandleer van 19.30 uur tot 22.00 uur
Op maandag 6 februari en/of woensdag 8 februari start er een EHBO cursus, cursus duur is 12 weken van 19.30 tot 22.00 uur.
Tijdens deze cursus leert u de grondbeginselen om EERSTE HULP te verlenen. De
cursus is incl. Reanimatie / AED, verbandleer, lesboek, materialen, LOTUS en examen.
U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.

EHBO dagcursus, start maandag 6 februari 2023, cursus duur 4 dagen incl. rean/AED en verbandleer van 08.30 uur tot 16.30 uur
Op maandag 6 februari start er een EHBO cursus, duur is 4 maandagen van 08.30 tot 16.30 uur.
Tijdens deze cursus leert u de grondbeginselen om EERSTE HULP te verlenen. De
cursus is incl. Reanimatie / AED, verbandleer, lesboek, materialen, LOTUS, examen,
koffie/thee en lunch.
U ontvangt een diploma van het Oranje Kruis.

Eerste hulp aan Kinderen op zaterdag 28 januari 2023 1 zaterdag
Eerste hulp aan Kinderen op zaterdag 25 maart 2023 1 zaterdag

Op zaterdag 28 januari 2023 start er een cursus Eerste Hulp aan Kinderen. Deze cursus is speciaal voor ouders, verzorgers, leerkrachten, gastouders, oppasmoeders, overblijfmoeders en begeleiders van verenigingen en sportclubs. Deze cursus laat geen vraag onbeantwoord. Cursustijden zijn van 8.30 tot 17.00 uur en is incl. reanimatie / AED, verband en hulpmiddelen, lesboek, materialen, examen, koffie/thee en lunch. U ontvangt een diploma van de EHBO Hengelo of van het Oranje Kruis.

Reanimatie / AED 1 vrijdagavond
Vanaf 13 januari starten wij elke vrijdagavond een reanimatie / AED cursus. Het gaat hier op herhalingscursus en nieuwe cursussen. Deze cursus duurt één avond van 19.00 tot 22.30 uur.
De nieuwe cursus is incl. lesboek en materialen. U ontvangt een certificaat.
Voor groepen en bedrijven is een reanimatie / AED cursus overdag ook mogelijk

Aanmelden kan via e-mail: cursussen@ehbo-hengelo.nl of via wesite: https://ehbo-hengelo.nl
Voor overige informatie kunt u bellen met 074-2424466 spreek de voicemail in en u wordt zsm teruggebeld. Cursus locatie: Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo, W.de Clercqstraat 23, 7553 VA Hengelo.

Veel zorgverzekeraars vergoeden EHBO cursussen geheel of gedeeltelijk kijk hiervoor op:
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus

 

De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo heeft ruimte voor huurders voor hun clubgebouw.

Een super kans voor clubs die nog onderdak zoeken, maar het scheelt de EHBO vereniging in de vaste lasten.

De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo heeft een eigen verenigingsgebouw aan de W. de Clercqstraat 23 te Hengelo.
Wij doen daarom een oproep aan vrijetijdsclubs in Hengelo die op zoek zijn naar ruimte. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een handwerkgroep, recreatieve clubjes, bridgeclubs, zelfs opleidingen en lezingen kunnen bij ons gegeven worden.

Wij verhuren incidenteel maar ook voor regelmatig gebruik.
Huur is mogelijk op de meeste doordeweekse dagen.

Het gebouw ligt op loopafstand van het NS en bus station en heeft gratis parkeerruimte.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met voorzitter Toon Knippenborg via voorzitter@ehbo-hengelo.nl of bellen naar 06-23041767

Clubs staan in de kou als ‘t Swafert sluit

‘Ramp dat we er niet meer terechtkunnen’

Wethouder Marie-José Luttikholt: “Als het dienstencentrum  niet kan worden gebruikt voor een jaar, niet per maand, willen wij als gemeente gas en licht regelen.”   Foto:Emiel Muijderman

Dienstencentrum ‘t Swafert kan per 1 januari niet meer worden gebruikt. De gebruikers en de verhuurder hebben geen compromis kunnen bereiken. Clubs zitten met de handen in het haar.

GERARD SMINK

“Afgelopen woensdag hoorden wij het definitief. Toen kreeg ik een mail van de makelaar”, zegt vicevoorzitter Jolande Burlage van de Bewonerscommissie ‘t Swafert. “Per 1 januari gaat de deur van het dienstencentrum dicht. We kunnen  nog maar per maand huren. Dat kost ons dan niks, maar wij willen een jaarcontract. Wij kunnen niks plannen, als het elke keer maar voor een maand is.”

Op 11 januari is er nog een overleg tussen de bewonerscommissie en de makelaar. Maar het is nauwelijks denkbaar dat er een oplossing komt. Burlage: “We moeten dat overleg afwachten. Dit is echt heel erg. Eigenlijk zouden wij uit ons vel moeten springen.”

Alternatieve locatie                                                                                                                                              De biljarters, de breiende dames en de bridgeclub zijn onthand. “We hebben gezocht naar een alternatieve locatie, eerst in de buurt, toen in heel Hengelo”, zegt voorzitter Anneke Vellinga van de bridgeclub. “We kunnen terecht in het Denksportcentrum aan de Cesar Franckstraat, redelijk dichtbij. Maar dan moeten we 70 euro per dagdeel betalen. Vrij prijzig. In het Marnixhoes kunnen we terecht. Maar dat is verder weg en we hebben oudere leden van 90 plus. Die zitten met vervoer. Het is een ramp dat we niet in het dienstencentrum terechtkunnen.”

Wijkracht betaalde voorheen 80.000 euro per jaar aan de verhuurder op de ZuidAs in Amsterdam. “Daar is Wijkracht mee gestopt. Zonde van het subsidiegeld, dat snap ik, want het centrum was ook niet van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat”, stelt wethouder Marie-José Luttikholt. “Het dienstencentrum zou al per 1 november dichtgaan, maar dat heb ik tegengehouden.”

Verdrietig                                                                                                                                                     Luttikholt: “Als het dienstencentrum om niet kan worden gebruikt, en dan voor een jaar, niet per maand, willen wij als gemeente gas en licht regelen. Voor het beheer kunnen wij de SWB inzetten. Heel verdrietig als het niet lukt dit voor elkaar te krijgen. Maar we moeten ook reëel blijven. Het is soms best ingewikkeld dingen voor elkaar te krijgen. Ik kijk ook naar de flexwoningen in Groot Driene. Daar komt ook een ruimte bij voor ontmoeting.”

De wethouder wil bekijken of die ruimte eventueel kan worden gebruikt. “We zullen het met elkaar moeten doen. Je kunt ook met elkaar naar een café gaan om daar te bridgen. Maar ik snap dat de bridgers graag in het dienstencentrum willen blijven. Dat staat voorop.”

Inspannen                                                                                                                                                         Eerder stelde de SP dat de gemeente Hengelo zich moet inspannen om dienstencentrum ‘t Swafert te behouden voor de bewoners van het gelijknamige wooncomplex. Ook zou het beheer ervan weer in handen moeten komen van corporatie Welbions.

De SP hield een enquête onder de huurders van de vierhonderd huizen. Die bleken veel klachten te hebben over het onderhoud en het beheer van het bijna vijftig jaar oude complex. Bij de eigenaar en de beheerder kreeg de bewonerscommissie geen gehoor.

(Tubantia   30 dec 2022 )

Forse opknapbeurt winkelcentrum

Groot Driene wordt moderner en veiliger

Winkelcentrum Groot Driene krijgt een enorme ‘boost’. Het gebouw wordt opgeknapt, de wegen om het centrum heen veiliger gemaakt en de parkeerplaatsen worden opnieuw ingericht. De gemeente trekt hier 1,7 miljoen euro voor uit.
SASKIA MINKMAN

Het enthousiasme over de opknapbeurt is groot bij verantwoordelijk wethouder Hanneke Steen. “Dit is een mooie impuls voor de wijk, het winkelcentrum wordt flink opgeknapt. Daarbij wordt de verkeersveiligheid in het gebied serieus aangepakt. De schop kan wat mij betreft in de grond.”

Noaberpleintje

Het winkelcentrum wordt van de buitenkant opgefrist. Eigenaar Colliers heeft de plannen klaar en wil het centrum begin 2023 gaan aanpakken. Het Noaberpleintje midden in het winkelcentrum, waar veel bewoners van de wijk samenkomen om koffie te drinken, wordt verbouwd. Jumbo en Albert Heijn gaan hun winkels verbouwen. De winkeliersvereniging probeert de leegstaande panden weer gevuld te krijgen. Het openbaar gebied rondom het winkelcentrum wordt gebruiksvriendelijker en toegankelijker gemaakt. Er komen duidelijke looproutes tussen ouderencentrum ‘t Swafert, het gezondheidscentrum en het winkelcentrum. Vanaf de bushalte aan de Willem de Mérodestraat komen geleidelijnen naar het winkelcentrum en het gezondheidscentrum. Bij de beide pleintjes bij de ingangen komen zitjes in het groen.

De omgeving van het winkelcentrum is voor fietsers niet even veilig: op het parkeerterrein gebeuren veel ongelukken. Dit terrein wordt nu logischer ingericht, onnodige fietsbewegingen worden voorkomen.

Behoorlijk onveilig

Qua autoverkeer is de omgeving behoorlijk onveilig: ook daar worden nu maatregelen genomen. De PC Hooftlaan-Laan van Driene wordt omgebouwd tot rotonde. Dat betekent dat de gevaarlijke fietsoversteek ter hoogte van wooncomplex Drienerstaete, nu nog in de top 3 van gevaarlijkste kruisingen, wordt weggehaald. Er komt een extra voetgangersoversteek ter hoogte van het tankstation, met een middengeleider. De rotonde met de Staringstraat wordt eveneens aangepakt en veiliger gemaakt.

Meer groen

Voordat het werk begint, worden er 55 bomen gekapt. Alleen de beeldbepalende platanen blijven staan. Als de boel verbouwd is, komen er 85 nieuwe bomen terug. Het wordt, zo belooft de gemeente, groener dan nu.

De verbouwing gaat in de eerste helft van 2023 beginnen, waarschijnlijk rond de zomer. De aanpassing van de rotonde Staringstraat en de aanleg van de rotonde aan de PC Hooftlaan-Laan van Driene volgen later. Er zijn subsidies aangevraagd, de gemeenteraad moet het nog goedkeuren. Dat gebeurt halverwege 2023.

Bovenstaande foto: De parkeerplaats, zoals hier bij het Gezondheidscentrum aan de kant van de Albert Heijn, gaan op de schop. Foto : Emiel Muijderman.

(Tubantia  27 dec 2022 )

Festival of Lessons and Carols in Kristalkerk door Jongenskoor Dalfsen

zaterdag 17 december 2022 19:30 t/m 20:30

Jongenskoor Dalfsen komt op zaterdagavond 17 december opnieuw naar Hengelo om in de Kristalkerk (P.C. Hooftlaan 210) de mooiste Engelse Christmas Carols te laten horen. Jongenskoor Dalfsen, dat meer dan 25 jaar bestaat, richt zich naast de algehele muzikale ontwikkeling vooral op goede stemvorming bij jongens en jonge mannen. Het koor heeft in de loop der jaren verschillende grote werken uitgevoerd, zoals de Johannes Passion van Bach, het Requiem van Duruflé en de Mass of the Children van Rutter. Ook hebben Dalfser jongens meegewerkt aan diverse Mattheus Passionen, o.a. bij Philippe Herreweghe en Roy Goodman.

Het koor staat onder leiding van Erik Korterink. Henk Ophoff begeleidt op het orgel. De uitvoering begint om 19.30 uur. De entree is € 12,50 euro, voorverkoop € 10, t/m 18 jaar vrije toegang. De kaarten voor de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij: koster@kristalkerk.nl of m.den.otter@hetnet.nl         

Bij bovenstaande foto: Jongenskoor Dalfsen Foto: Robert Westera Fotografie

(Hengelo’sWeekblad. 13 dec 2022 )

Eerste tijdelijke woning geplaatst

Vorige week dinsdag 6 december is de eerste woning van de 200 tijdelijke huurwoningen in Groot Driene geplaatst door wethouder Gerard Gerrits. Deze bijzondere handeling werd verricht onder toeziend oog van Eric Markvoort, directeur-bestuurder Welbions, Folkert Leyten en Hein Trebbe jr. Binnen een aantal weken zijn alle 200 tijdelijke huurwoningen geplaatst op de voormalige ROC-locatie aan de Sportlaan Driene. In het voorjaar van 2023 ontvangen de eerste bewoners de sleutels van hun woning.

De druk op de woningmarkt is hoog, ook in Hengelo. Het is lastig voor veel mensen om betaalbare, passende woonruimte te vinden wat zorgt voor uitdagingen op de woningmarkt. Om snel enige verlichting te kunnen brengen, sloegen gemeente Hengelo, Welbions en Trebbe/Leyten de handen ineen. Het resultaat zijn 200 tijdelijke woningen. Gerard Gerrits, wethouder Wonen: “Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en vinden het belangrijk dat de realisatie snel plaatsvindt. Er zijn namelijk veel jongeren en studenten op zoek naar betaalbare woningen. Deze 200 flexwoningen voorzien daarmee in de grote vraag onder deze doelgroepen.”

De studio’s gezien vanaf de parkeerplaats. Het complex moet straks voor met name de jongere doelgroep voldoende, betaalbare woonruimte bieden.

De woningen worden gerealiseerd op het terrein van het voormalige ROC. De woningen worden in een u-vorm rondom een centrale tuin geplaatst. Welbions richt een gezamenlijke huiskamer in waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar de beheerder aanwezig is. Iedere woning is 28 m2 en bestaat uit een woongedeelte, slaapgedeelte, badkamer, keuken en balkon. Eric Markvoort: ”Het project noemen we UNIT074. Vanaf eind januari 2023 kunnen jongeren zich voor een woning aanmelden. Jongeren uit Borne en Hengelo krijgen voorrang bij UNIT074.”

Hein Trebbe jr. en Folkert Leyten, namens Trebbe/Leyten, zijn blij dat gestart is met het plaatsen van de woningen: “Het is mooi dat we op deze wijze snel onze bijdrage kunnen leveren aan de Twentse woningmarkt. Maar naast het feit dat we zo extra woningen toevoegen, verwachten we dat deze woningen ook een impuls zijn voor deze buurt.” Door juist voor de locatie aan het einde van Sportlaan Driene te kiezen, wordt dit weer een levendige omgeving. Op aangeven van de omwonenden worden de blokken van groene zijgevels voorzien, enerzijds door de gevels een groene kleur te geven en ook door beplanting aan te brengen.

Het plaatsen van de tijdelijke woningen neemt naar verwachting enkele weken in beslag. Vervolgens worden de galerijen, daken en balkons gemonteerd en de installaties aangesloten. De verhuur start eind januari 2023. Op www.welbions.nl/unit074 staat alle informatie over de studio’s.

(Hengelo’sWeekblad 13 dec 2022 )