Platform & Wijkaanpakteam

Er vonden regelmatig gesprekken plaats met het Bewonersplatform Groot Driene (één persoon per organisatie of afdeling van een organisatie).
Hier werd de dagelijkse gang van zaken in het oplossen van problemen direct met ambtenaren besproken.
De gemeente Hengelo hield lijsten bij wanneer zaken binnen gekomen waren en wie waar iets zou moeten afhandelen. De organisaties werden hierover door het Bewonersplatform geïnformeerd.
Per organisatie (onderdeel) een deelnemer.
De deelnemers van het Bewonersplatform Groot Driene ontvingen de notulen van het Wijkaandachtsteam.


Leden van het bewonersplatform waren:
Cliëntenraad Thuiszorg Zuid-Oost Carint- Groot Driene
Twinta (wonen): Huurdersverenigingen De Korenbuurt
Huurdersverenigingen Wooncentrum Groot Driene
Bewonersvereniging Kasbah
Bewonersvereniging ’t Swafert
Buurtvereniging ‘De Nijhofsnaobers’
Vereniging Buurtkring Driene
Flat de Grundel
Flat Wilmskamp
Welbions
‘Stichting Driene’ Afdeling Bewoners Groot Driene
‘ Stichting Driene’ Afdeling Bewoners St. Joseph Groot Driene
Vereniging Baradeus
Verkeersouders Groot Driene
Maria Kerk Hengelo
De Tempel