Project Pannakooi

Project Pannakooi Groot Driene.

In Groot Driene is een pannakooi geplaatst.
SCALA Jeugd- en Jongerenwerk is door het bewonersplatform Groot Driene  benadert om dit project uit te voeren.
In eerst instantie is er een overleg geweest met betrokken organisaties.
Dit waren de woningcorporatie St. Joseph, Gemeente Hengelo, bewonersplatform Groot Driene en SCALA Jeugd- en Jongerenwerk.

Werkwijze:

De locatie willen wij samen met de kinderen en jongeren bespreken.
Daarnaast is het de bedoeling dat ook de wijkbewoners van de gekozen locatie erbij betrokken worden.

De kinderen van de groepen 6 en 8 van de basisscholen in Groot Driene worden gevraagd mee te denken over de locatie. Dit gaan we doen d.m.v. klassengesprekken.

De jongeren worden tijdens de soosavond bij de Tempel benaderd. Daarnaast wordt er een groep jongeren uit de buurt uitgenodigd om ook naar de Tempel te komen om mee te denken over de locatie.
Verder is er in de meivakantie 2008 een Southsidecub bij de voetbalkooi. Hier worden ook jongeren gevraagd over wat zij de meest geschikte locatie vinden.

Van elke groep wordt een vertegenwoordiger gevraagd om de plannen verder uit te werken en mee te denken over de activiteit rondom het plaatsen van de pannakooi.
Dit wordt dus een pannakooiraad (5 kinderen van de basisscholen en 3 jongeren uit de diverse groepen).

We hebben van de diverse locaties die in aanmerking komen voor plaatsen van de pannakooi foto’s gemaakt. Deze komen op grote flaps te hangen. Ook is er ruimte om andere locatie aan te geven als gewenste plek. Iedereen krijgt 3 stickers en kan vervolgens zijn of haar wensen aangeven door stickers te plakken achter de keuze. (mag 1 sticker per keuze of alle 3 bij een keuze)
Uiteindelijk krijgen we een top 3 en deze wordt dan verder besproken tijdens de pannakooiraadoverleg.

De locatie die gekozen is het schoolplein bij basisschool Het Kompas.
Daarna is er een middag georganiseerd voor de kinderen en jongeren en de buurtbewoners . Voor de jeugd was er een pannatoernooi in de mobiele pannakooi en voor de bewoners was er gelegenheid om vragen te stellen over de plek en de pannakooi.

In de week van 23 februari 2009 is er een start gemaakt met het opknappen van het schoolplein en het plaatsen van de pannakooi.
De pannakooiraad organiseert in overleg met de bewonerscommissie de opening van de pannakooi. Deze is vrijdag 13 maart om 15.30 uur.
Deze middag is er een toernooi voor alle kinderen en jongeren uit Groot Driene.
De omwonenden hebben allemaal een uitnodiging gekregen. Voor hen is er een kopje koffie en is er gelegenheid om kennis te maken met de pannakooi.