s.v.Juliana

De voetbal vereniging s.v. Juliana ’32 is opgericht op 6 september 1932.

Op initiatief van B. Oudmaijer krijgt Hengelo in 1932 de eerste en enige zaterdagclub. De club wordt vernoemd naar Juliana, de dochter van de toenmalig koningin Wilhelmina.

Naast Oudmaijer, staan A.H. Aaftink, W. Betman, G.H. Bruggink, J.H. Leusink, H. Luisman, H. Pieterman, H. Schuiling, J. Schuiling, W. Schuurhuis en S. Verwer aan de wieg van de club.

Omdat de Duitse bezetter het gebruik van in leven zijnde namen van het Koninklijk Huis niet toestaat, wordt de vereniging in de oorlogsjaren gedwongen een andere naam te kiezen. Het wordt de naam Juliana van Stolberg, de moeder van Willem van Oranje. Na de oorlog pakt Juliana haar oorspronkelijke naam weer op.

De thuiswedstrijden speelt de club in de eerste dagen op een van de christelijke korfbalvereniging ODIO gehuurd veld aan de Krabbenbosweg. De omstandigheden zijn er in de winter verre van ideaal. Het is het begin van een trek langs de voetbalvelden van Hengelo. Een zwerftocht die pas in de zestiger jaren eindigt als Juliana het huidige veld aan de Zwavertsweg krijgt in het Sportpark Groot Driene.

De vereniging telt momenteel ruim 500 leden.

—————————————————————————————————————————–

donderdag 19 april 2012

Wijkvoetbaltoernooi Groot Driene

De voetbalvereniging sv Juliana ’32 organiseert dit jaar voor de 1e keer het Voetbalkampioenschap van Groot Driene. Naast het wijkvolleybaltoernooi moet dit een jaarlijks terugkerend evenement gaan worden.

Voetbal kampioenschap

van Groot Driene

Wie mag er allemaal meedoen?

Het toernooi is bestemd voor alle bewoners van de wijk Groot Driene. De totale wijk is onverdeeld in 8 kleine gebieden van waaruit de diverse teams gevormd gaan worden. Voor de verdeling verwijzen wij u naar onze website www.svjuliana32.nl. Uit iedere wijk komt minimaal 1 team, maar er mogen ook meerdere teams ingeschreven worden. Een team bestaat uit minimaal 7 spelers en 3 reserve spelers. Alle spelers wonen in dezelfde wijk. De teams in de jongste leeftijdscategorie (mini ‘s) bestaan uit 4 spelers en 1 reserve speler.

Meisjes- en damesteams zijn ook welkom maar natuurlijk mogen er ook gemengde teams van jongens en meisjes/dames worden ingeschreven.

In welke leeftijdscategorieën wordt er gespeeld?

Er kan ingeschreven worden met een team in de volgende leeftijdsgroepen:

• Mini’s van 5 en 6 jaar;

• Categorie pupillen 7 t/m 12 jaar;

• Categorie junioren 13 t/m 16 jaar.

Spelers die buiten deze leeftijdscategorieën vallen kunnen niet deelnemen.

Wanneer wordt er gespeeld?

De competitie van de mini’s zullen we organiseren op de woensdagmiddag. De wedstrijden van de junioren en pupillen zullen we organiseren op vrijdagavond en zaterdagmiddag. wedstrijden worden gespeeld in de maanden mei, juni en begin juli 2012. Bij voldoende deelname zal er gespeeld worden in een halve competitie tussen de 8 wijken zowel bij de mini ‘s, pupillen als de junioren klasse. Er wordt gespeeld op een half veld met 7 tegen 7 spelers; de mini’s spelen op een aangepast veldje.

Hoe lang duren de wedstrijden?

De wedstrijden voor de mini’s duren 2 x 15 minuten; bij de pupillen 2 x 20 minuten en bij de junioren 2 x 30 minuten. Er wordt gespeeld onder de reglementen van de KNVB en de wedstrijden worden gefloten door KNVB c.q. clubscheidsrechters.

Kosten deelname en prijzen

Er zal een wisselbeker voor de winnaars beschikbaar worden gesteld voor alle groepen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team. Mini’s € 5,00 per team.Na aanmelding dienen de kosten aan ons worden overgemaakt. Bij afmelding zonder geldige reden volgt geen teruggave. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en schade. Juliana zorgt voor shirtjes c.q. hesjes voor de deelnemers die zelf geen shirtjes hebben.

Inschrijven

Inschrijving is mogelijk via het aanvraagformulier dat je kunt vinden op onze website www.svjuliana32.nl.