Scala

SCALA is straks niet meer
11-01-2016

Welzijnsorganisatie SCALA wordt per 1 maart opgeheven. De organisatie gaat dan officieel op in Wijkracht. Hoewel SCALA Hengelo nu al deel uitmaakt van Wijkracht, de organisatie voor sociale zorg in zeven Twentse gemeenten, verdwijnt vanaf 1 maart de naam helemaal en valt het welzijnswerk vanaf dan onder de gezamenlijke noemer Wijkracht.

Dat geldt ook voor SCALA in Haaksbergen en Hof van Twente. “Hoewel dit proces al lang geleden in gang is gezet, is het wel een moment”, bekent Pauli Mohr, voorzitter van de raad van toezicht van SCALA. “De naam is zo ingeburgerd in Hengelo… Het is echt een begrip. Dat dat nu verdwijnt, is best even pijnlijk.”

 

Omdat het zo ingeburgerd is laten we [Redactie groot-driene.nl] daarom deze onderstaande tekst nog even staan en verwijzen we voor meer informatie naar Wijkracht
————————————————————————————————————————-

SCALA is dé welzijnsorganisatie in Hengelo en Hof van Twente. Hun werk omvat kinderwerk, jongerenwerk, ondersteuning van bewonersorganisaties, zelforganisaties en vrijwilligerswerk.

In de wijken werken ze mee aan samenlevingsopbouw, en de uitvoering van diverse (interculturele) projecten.

Met vele beroepskrachten en vrijwilligers zijn ze actief in de haarvaten van de lokale samenleving. Met hun kennis en kunde werken zij met vele anderen aan sociale samenhang, leefbaarheid en een prettig woonklimaat voor iedereen.

Kortom: welzijnswerk, zoals het bedoeld is.

 

—————————————————————————————————————————–

Website om e-portfolio te maken

Vrijwilligers die ervaring en ken­nis opdoen, kunnen die verzame­len en in een e-portfolio verwer­ken. Ze kunnen daarvoor onder­steuning krijgen van Scala Welzijn. Deze welzijnsorganisatie heeft een website ontwikkeld, waarop een e- portfolio – een digitaal document met ondermeer werkervaring ­kan worden aangemaakt. Deze op­tie is te vinden bij www.invester­eninvrijwilligers. nl. Vrijwilligers met zo’n e-portfolio kunnen meer kans maken bij een sollicitaite, vrij­willigerswerk versterken of een op­leiding starten. Wie behoefte heeft aan advies, kan een afspraak ma­ken met adviseur Marianne Jansen van het Servicepunt Vrijwilligers, tel. 074-2594841 of email m.jansen@scalawelzijn.nl