Verbeter de buurt

Verbeterdebuurt

Bovenstaande website wil buurtbewoners en de gemeente met elkaar in contact brengen op een laagdrempelige manier.Het is vorig jaar in stilte begonnen klachten en ideeën te verzamelen over de leefomgeving van burgers.