Werkgroep Netheid

Werkgroep Netheid :

WERKGROEP NETHEID

De WERKGROEP NETHEID  bestaat al lange tijd ( sinds 2008 ) en richt zich  de laatste jaren op het gescheiden inzamelen van “zwerfafval” dat rondom het winkelcentrum Groot Driene , voetbalkooi en de ernaast gelegen basisscholen ligt.                                                           Een groep jongeren, onder begeleiding van een volwassene verzamelen “zwerfafval”. De bedoeling is dat dit “zwerfafval” weer opnieuw gebruikt wordt, dus “afval” is in feite grondstof !                                                                                                                                                                     Jongeren vanaf 13 jaar kunnen meedoen.Ook volwassenen kunnen zich aanmelden als begeleider.                                                                                                                                                              Het opruimen , onder begeleiding, rondom het winkelcentrum van Groot Driene , de voetbalkooi en de ernaast gelegen basisscholen ,vindt plaats op zaterdag.                             Het opruimen duurt 2 uur, halverwege of na afloop wordt gepauzeerd op het Noaberplein. De   jongeren en de begeleider krijgen een ‘zakgeldvergoeding’.                                       Momenteel zijn er voldoende jongeren, echter jongeren kunnen zich nog aanmelden maar dan worden ze op een wachtlijst gezet.

Vanaf 1 januari 2014 valt de Werkgroep Netheid Groot Driene onder verantwoording van de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene.

Aanmelden per e-mail: wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl

 

————————————————————————————

WERKGROEP NETHEID

 

Vanaf 1 januari 2014 valt de Werkgroep Netheid Groot Driene onder verantwoording van de Wijkvertegenwoordiging Groot Driene

e-mail: wijkvertegenwoordiging@groot-driene.nl

De Werkgroep Netheid Groot Driene

Er waren klachten over zwerfvuil dat achterblijft in ‘t weekend rondom ‘t winkelcentrum Groot Driene. Wij als wijkbewoners konden dat niet langer aanzien en hebben een voorstel gedaan om jongeren onder begeleiding van een volwassene dat zwerfvuil te laten opruimen.Materiaal voor opruiming en zakgeldvergoeding voor de jongeren worden betaald uit ‘t IBORbudget. Het is nu zo dat vanaf maart van dit jaar elke zaterdagmiddag tussen 3 en 5 uur of 4 en 6 uur 2 jongeren onder begeleiding van 1 volwassene ‘t zwerfvuil rondom ‘t winkelcentrum opruimen.

Omdat duidelijk merkbaar is dat er nu minder zwerfvuil rondom ‘t winkelcentrum is wordt nu ook rondom de Swafertvijver en de voetbalkooi ‘t zwerfvuil opgeruimd.Vanwege de veiligheid dragen de mensen van de werkgroep  fluoriserend geelgekleurde hesjes wat sommige langskomende jongeren doet uitroepen: “..taakstraf…taakstraf..??”Wij maken ze dan ook duidelijk waar ‘t hier omgaat.Vele ouderen spreken daarentegen hun waardering  uit.  ‘t Kost weinig moeite om jongeren te werven , ook vanwege de zakgeldvergoeding.

werkgroep netheid bij de start

—————————————————————————————————–

Opruimen zwerfafval rondom ’t winkelcentrum Groot Driene

Onder beheer van: Werkgroep Netheid Groot Driene

Budget: via Wijkvertegenwoordiging Groot Driene

————————————————————————————————————————

De Werkgroep Netheid Groot Driene

Er waren klachten over zwerfvuil dat achterblijft in ‘t weekend rondom ‘t winkelcentrum Groot Driene. Wij als wijkbewoners konden dat niet langer aanzien en hebben een voorstel gedaan om jongeren onder begeleiding van een volwassene dat zwerfvuil te laten opruimen.Materiaal voor opruiming en zakgeldvergoeding voor de jongeren worden betaald uit ‘t IBORbudget. Het is nu zo dat vanaf maart van dit jaar elke zaterdagmiddag tussen 3 en 5 uur of 4 en 6 uur 2 jongeren onder begeleiding van 1 volwassene ‘t zwerfvuil rondom ‘t winkelcentrum opruimen.

Omdat duidelijk merkbaar is dat er nu minder zwerfvuil rondom ‘t winkelcentrum is wordt nu ook rondom de Swafertvijver en de voetbalkooi ‘t zwerfvuil opgeruimd.Vanwege de veiligheid dragen de mensen van de werkgroep  fluoriserend geelgekleurde hesjes wat sommige langskomende jongeren doet uitroepen: “..taakstraf…taakstraf..??”Wij maken ze dan ook duidelijk waar ‘t hier omgaat.Vele ouderen spreken daarentegen hun waardering  uit.  ‘t Kost weinig moeite om jongeren te werven , ook vanwege de zakgeldvergoeding.

werkgroep netheid bij de start

werkgroep netheid in aktie

Op zaterdag 24 maart 2010 werd de Hengelose Opschoonweek afgesloten met het uitreiken van  ZAP-speldjes , door burgemeester Kerckhaert, aan o.a. de begeleiders van de werkgroep Netheid die zich vrijwillig ingezet hebben om zwerfafval in de buurt of wijk  tegen te gaan. ZAP staat voor ZwerfAfvalPakker.

burgemeester samen met werkgroepleden die met  ZAP-speldje onderscheiden zijn

In de Twentsche Courant Tubantia van 22 november 2010 heeft een artikel gestaan over de aktiviteit van de werkgroep Netheid. De jongeren die meehelpen opruimen krijgen ook opmerkingen naar hun hoofd geslingerd als : ‘Wat he’j oetvretten ?…   ‘Ben je van Bureau Halt’..   Ook over het soort zwerfafval dat ze opruimen : ‘De berg afval wordt alleen maar groter. Een leuk woord van waardering zou op z’n plaats zijn’ .

De werkgroep Netheid bestond op 2 januari 2011 uit 4 volwassen begeleiders en 6 jongeren. Er staan 2 jongeren en 1 volwassen begeleider op de reservelijst.Als jongere moet je 13 jaar of ouder zijn. Wil je meedoen dan kun je contact opnemen met  Albert van den Berg (coordinator werkgroep) per telefoon 074-2592262 of per email :  groot.driene@gmail.com .

Van de activiteiten verricht door de werkgroep netheid is een video-film gemaakt:

Passende websites waarook onze werkgroep binnenkort bij aangesloten zal zijn en waar met betrekking tot opruimen van zwerfafval nuttige informatie  staat : Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruiming en    Nederland Schoon