Wijkagent

Wijkagent in Groot Driene is André Schutten
WijkagentAndre twittert niet meer

Mijn naam is André Schutten. Ik ben geboren en getogen in Hengelo Ov. en ben in 1979 begonnen bij de toenmalige gemeentepolitie Hengelo Ov.
In de loop der jaren heb ik diverse functies gehad , zoals motorrijder, taakaccenthouder milieu en taakaccenthouder verkeer. De laatste jaren was ik werkzaam in het wijkteam Hengelo Noord met noodhulp als hoofdtaak.
Vanaf half augustus 2009 ben ik werkzaam als wijkagent in de wijk Groot Driene, Oele en Beckum. Ik heb er erg veel zin om er wat van te maken. U zult mij regelmatig in de wijk zien fietsen, ik ben van mening dat de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk actief moet zijn. Ik heb al kennis gemaakt met verschillende mensen en organisaties in de wijk. Ik zal op een vaste dag in de wijk spreekuur houden. Hierover volgt nog nader bericht.
U kunt mij bereiken op het politienummer 0900-8844. Ben ik niet in dienst dan wordt er voor mij een notitie gemaakt en neem ik later contact op.

Politie logboek formulier
Als zich in Uw wijk een probleem voordoet wat met enige regelmaat weer de kop opsteekt, bijvoorbeeld lastige en vervelende jeugd, dan is het mogelijk dit bij te gaan houden. Ik ga dan in overleg met de betrokkenen een logboek aanleggen en de desbetreffende wijkbewoner wordt dan verzocht een logboek formulier bij te houden. Dit is niets anders dan een vel papier waarop de datum, het tijdstip, de plek en de waargenomen bijzonderheden worden vermeld. Op deze wijze krijgen wij als politie inzicht waar, wanneer en hoe zich een probleem voordoet, zodat wij hier gericht actie op kunnen ondernemen. Is er een probleem dan kunt U als wijkbewoner contact zoeken met ondergetekende. Bovenstaande mogelijkheid is dan één van de opties die wij als politie kunnen gebruiken.

Met vriendelijke groeten,

André Schutten
Politie Twente cluster Midden team Zuid
Wijkagent Groot Driene, Beckum en Oele                                                                                                       andre.schutten@twente.politie.nl

Voor veel informatie en tips kijk op www.politie.nl

Wijkagent in mijn wijk