Wijkcentrum De Tempel

De Tempel is het wijk- of buurtcentrum van Groot Driene.
Klik  hier om meteen naar de site van de Tempel te gaan.
Adres:  Stichting De Tempel, Booggang 2, 7552 JZ Hengelo;  074-2426716

Activiteitenprogramma seizoen 2018 – 2019 in De Tempel
Klik hier om naar de activiteiten in De Tempel te gaan.

HET LEVENSBOEK

>Wat is het Levensboek?
‘Mijn Levensboek’ is een dienst van Welzijn Ouderen Hengelo. We maken samen met
u een persoonlijk document aan de hand van het verhaal van uw leven. Het boek
is voor uzelf, dus niet om uit te geven. Uw verhaal wordt opgetekend aan de hand
van gesprekken tussen u en een vrijwilliger die luistert naar wat u te vertellen
heeft over uw leven. Hoe heeft u dat beleefd? Hoe was uw kindertijd? Heeft u de
oorlog meegemaakt en hoe was dat voor u? Was er een tijd van ‘sjansen’ en was u
misschien ‘in betrekking’? Heeft u zelf een gezin gesticht? Hoe ervaart u uw leven
nu u op leeftijd bent en wat verwacht u van de tijd die nu nog voor u ligt?
Zoals u aan de vragen wel kunt zien, is het maken van Het Levensboek een
intensief proces. Veel herinneringen worden opgehaald en door daarover te
vertellen, worden weer nieuwe herinneringen opgeroepen. Vertellen levert ook
erkenning op. Het doet er toe wat er is gebeurd in uw leven, uw verhaal mag
gehoord en verteld worden. En het is de moeite waard om op te laten schrijven
tot een persoonlijk document. Daarbij kan het levensboek kan ook mooie een
nalatenschap zijn voor (klein)kinderen of vrienden.

> Hoe werkt het?
Na een kennismakingsgesprek met de coördinator wordt een vrijwilliger aan u
gekoppeld. Deze deskundige vrijwilliger komt bij u thuis voor de gesprekken over
uw leven. Meestal zijn er tussen de 7 en 10 gesprekken van ongeveer anderhalf
uur. De vrijwilliger verwerkt alle gesprekken tot een boekwerk. Foto’s, illustratie of
andere documenten kunnen daarin worden opgenomen.
Tijdens deze gesprekken bent u de gastheer/-vrouw. Onderling maakt u samen met
de vrijwilliger afspraken over dag en tijdstip van de gesprekken.

> Wat kost het?
De materiaal- en productiekosten van het boek worden bij u in rekening gebracht.
De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de omvang van het boek (gemiddeld
zo’n 20 à 25 pagina’s A4), het aantal boeken en dergelijke. Dit wordt vooraf met u
besproken.

> Informatie of opgave
Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met
Ankie klein Gebbink van Welzijn Ouderen Hengelo, onderdeel van Wijkracht.
Telefonisch via 074 – 24 59 131 of 06 – 51 46 77 09 of
per e-mail: a.kleingebbink@wijkracht.nl.
Informatie kunt u ook vinden op www.swohengelo.nl of www.wijkracht.nl


In augustus [2015]  beginnen de vakantiespelen weer, klik hier voor de folder

Informatie De Tempel
Deze informatie is bedoeld voor organisaties en verenigingen, die een maatschappelijk, cultureel of creatief doel dienen. “De Tempel” heeft de beschikking over een aantal ruimten, die voor een zeer redelijke prijs verhuurd worden. Zoekt u een oefenruimte, een vergader-ruimte of wilt u een cursus geven? Misschien heeft “de Tempel” nog een ruimte vrij.

U kunt ruimten huren voor activiteiten, die een maatschappelijk, cultureel of creatief doel dienen. De Tempel verhuurt geen ruimten ten behoeve van commerciële activiteiten of voor feesten en partijen. Bovendien verwacht de tempel van huurders een grote mate van zelfredzaamheid m.b.t. het zetten van koffie, opruimen enz.

Om u een idee te geven van het soort activiteiten, die plaats vinden in “de Tempel” volgen hier een aantal voorbeelden: oefenruimte voor zang- dans- en muziekverenigingen, creatieve cursussen, gymnastiek, Taekwondo, Kung Fu, Jazz Dance, Tai Chi. Aan de achterzijde van het gebouw is een ingang voor de rolstoelgebruikers. “De Tempel” heeft de volgende ruimten beschikbaar voor de huurders:

De grote zaal,
met een vloeroppervlak van ca. 15 bij 15 m en een hoogte van ca. 5 m, geschikt voor allerlei doeleinden, zoals vergaderingen, gymnastiek, koor-, muziek- en toneelrepetities.

De zaal is voorzien van een podium. Voor de zaal zijn 20 tafels en ca. 210 stoelen aanwezig evenals een piano en geluidsinstallatie voor cassettebandjes en CD’s. Ook kan er video worden vertoond op een groot scherm. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van een eenvoudige lichtinstallatie.

De kleine zaal,
een ruimte, die door het sluiten van een schuifwand van de bar afgescheiden kan worden, heeft dan een eigen toegangsdeur. De capaciteit van deze ruimte bedraagt 16 tot 20 personen en is uitermate geschikt voor vergaderingen en kleine verenigingen.

Het handvaardigheidslokaal,
met 12 tot 15 plaatsen, afhankelijk van het gebruik.

Er kan gebruik worden gemaakt van allerlei handgereedschap en een keramiekoven. Ruimten zijn beschikbaar voor het opbergen van materialen en gereedschappen.

De Bar,
gelegen direct achter de hoofdingang met een bar, waar 14 personen plaats kunnen nemen op hoge krukken, een “statafel” met 7 plaatsen op hoge krukken en 52 zitplaatsen aan de tafels.

Als de schuifwand is gesloten zijn er 36 zitplaatsen aan de tafels. In de bar is een audio- en een video-installatie aanwezig, Tevens is er een koffiezetmachine aanwezig. Naast koffie en thee worden enkele frisdranken en zwakalcoholische dranken geschonken. De drankvoorraad wordt door “de Tempel” zelf op peil gehouden. De verkoop van de consumpties wordt echter gewoonlijk door de huurder gedaan tegen betaling van de daarvoor geldende prijzen. Gelet op de doelstelling van Stichting “de Tempel” zijn de prijzen voor consumpties en huren relatief laag en dragen dan ook bij aan het laagdrempelige karakter van het buurtcentrum.