Wijkplatform


Wijkplatformvergadering Groot Driene op woensdag 15 mei 2019 ( 19 – 21 uur):

Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag en actiepunten vorige vergadering (31 oktober 2018).
4. Rol Wijkracht binnen Wijkplatform
5. Ontwikkelingen “Wijkvertegenwoordiging Groot Driene”.
6. Omringd hondenuitlaat terrein
7. Standplaatsbehoefte bij winkelcentrum Groot Driene.
8. Inventarisatie “zorgelijke” locaties in de wijk.
9. Rondvraag.
Mocht u nog vragen hebben of een afmelding door willen geven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat wijkaanpak tel: 14 – 074 of per e-mail naar stadsdeelregie@hengelo.nl

Verslag van de Wijkplatformvergadering van woensdag 31oktober 2018 kunt u hier downloaden:https://groot-driene.nl/wp-content/uploads/2018/11/Verslag-Wijkplatform-Groot-Driene-woensdag-31-oktober-2018-1.pdf

ConceptVerslag Wijkplatform Groot Driene 15 mei 2019 kunt u hier downloaden: https://groot-driene.nl/wp-content/uploads/2019/06/Verslag-Wijkplatform-Groot-Driene-15-mei-2019.pdf


Wijkplatformvergadering Groot Driene op woensdag 31 oktober 2018 ( van 19 – 21 uur):

Agenda:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag en actiepunten vorige vergadering (16 mei 2018).
4. Rol Wijkracht binnen Wijkplatform
5. Onderhoud openbare ruimte: bestrijden onkruid goten, fontein Swafertsvijver, gebruik blotenvoetenpad J. Percqstraat.
6. Zorgen rond voetbalkooi Jan Prinsstraat.
7. Overlast Opmaat-bewoners in de omgeving.
8. Groot onderhoud Welbions (Kasbah, Nijhofshoek, Zwavertshoek).
9. Rondvraag.

Mocht u nog vragen hebben of een afmelding door willen geven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat wijkaanpak tel: 14 – 074 of per e-mail naar wijkaanpak@hengelo.nl

Conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van woensdag 31oktober 2018 kunt u hier downloaden:https://groot-driene.nl/wp-content/uploads/2018/11/Verslag-Wijkplatform-Groot-Driene-woensdag-31-oktober-2018-1.pdf

Conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 16 mei 2018 kunt u hier downloaden:https://groot-driene.nl/wp-content/uploads/2018/06/Verslag-wijkplatform-Groot-Driene-16-mei-2018-1.docx 


Wijkplatformvergadering Groot Driene op 16 mei 2018 (van 19 – 21 uur):

Agenda Wijkplatform Groot Driene:

1.Opening en mededelingen.
2.Vaststellen agenda.
3.Verslag en actiepunten vorige vergadering (1 november 2017).
4.Toelichting “Mijnbuur” app door Andre Schutten
5.Vuilnis naast containers t.p.v. Winkelcentrum Groot Driene (Jumbo zijde).
6.Asfalteerprogramma Groot Driene.
7.Zorg om sluiting basisscholen in de wijk Groot Driene.
8.Rondvraag.

Mocht u nog vragen hebben of een afmelding door willen geven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat wijkaanpak tel: 14-074 of per e-mail naar wijkaanpak@hengelo.nl

Conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 16 mei 2018 kunt u hier downloaden:https://groot-driene.nl/wp-content/uploads/2018/06/Verslag-wijkplatform-Groot-Driene-16-mei-2018-1.docx

Conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 1 november 2017 kunt u hier  WijkplatformWijkplatform Groot Driene 2017-11-01   downloaden


Wijkplatformvergadering Groot Driene op 1 november 2017 (van 19 – 21 uur):

Agenda Wijkplatform Groot Driene:
 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Verslag en actiepunten vorige vergadering (10 mei 2017).
 4. Verkeersaangelegenheden.
 • Algemeen
 • Perkstraat.
 1. Groot onderhoud/ renovatie “De Jeu” woningen.
 2. Overlast dealen van drugs (op P-plaats Swafert en eind van Sportlaan Driene).
 3. Verandering inzamelen restafval; stand van zaken.
 4. Asfalteerprogramma Groot Driene.
 5. Voortgang uitzetten wandelpaden.
 6. Opknappen en afstoten speelplekken
 7. Rondvraag.

 

 

Mocht u nog vragen hebben of een afmelding door willen geven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat wijkaanpak tel: 14 – 074 of per e-mail naar wijkaanpak@hengelo.nl

Conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 1 november 2017 kunt u hier  WijkplatformWijkplatform Groot Driene 2017-11-01   downloaden

 —————————————————————-

Wijkplatformvergadering Groot Driene op 10 mei 2017  ( van 19 – 21 uur ):

Agenda Wijkplatform Groot Driene:
 1. Opening en mededelingen.                                                                                                                       2. Vastellen agenda.                                                                                                                                     3. Verslag en actiepunten vorige vergadering ( 2 nov 2016).                                                       4. Groot onderhoud/renovatie “De Jeu” woningen.                                                                      5. Capaciteit wijkagent Groot Driene.                                                                                                  6. Onderhoud boomgaard Kasbah.                                                                                                       7. Terroristische dreiging n.a.v. Turkse spanningen.                                                                      8. Brandoefening Kasbah.                                                                                                                         9. Herstructurering speelplekken; stand van zaken.                                                                     10.Verandering inzamelen restafval; stand van zaken.                                                                11. Asfalteerprogramma Groot Driene.                                                                                              12. Rondvraag.

Conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 10 mei 2017 kunt u hierWijkplatform Groot Driene 2017-05-10 [word] downloaden.

. Conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 2 nov 2016 vindt u hieronder.

Wijkplatformvergadering Groot Driene  op 2 nov 2016 :

Het conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 2 nov 2016 kunt u hier [word] downloaden.

Agenda Wijkplatformvergadering Groot Driene  op 2 nov 2016 :

 • Tijd: 19:00-21:00 uur
 • Locatie: de Tempel
 • Adres: Booggang 2
 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Verslag en actiepunten vorige vergadering (13 april 2016).
 4. Kennismaken Islamitische basisschool de Tulp.
 5. Wandelpadeninitiatief buitengebied (+ bijlage)
 6. Activiteiten Wijkvertegenwoordiging Groot Driene :
  a.Voortuincompetitie
  b.Sportfestival Hengelo
 1. Ontwikkelingen Kasbah
 2. Evaluatie en vervolg van Adoptie groen in de wijk.
 3. Herstructurering speelplekken (locaties, voorzieningen).
 4. Asfalteerprogramma Groot Driene.
 5. Rondvraag en vergaderdata 2017.

Mocht u nog vragen hebben of een afmelding door willen geven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat wijkaanpak tel: 14 – 074 of per e-mail naar wijkaanpak@hengelo.nl

Bijlage: Wandelpadeninitiatief buitengebied

Het conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van 13 april 2016  kunt u hier [pdf] downloaden.

—————————————————————————————————————-
De onderzoeksresultaten 75+ Wijkracht [rapportage Huisbezoek 75+ 2012-2013 Groot Driene] kunt u hier downloaden. Deze kwamen ook ter sprake in de vergadering
—————————————————————————————————————-
Het conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van woensdag 28 oktober 2015 kunt u hier downloaden. [docx]
—————————————————————————————————————-
Het conceptverslag van de Wijkplatformvergadering van woensdag 8 april 2015 kunt u hier downloaden. [pdf]
—————————————————————————————————————-

Agenda Wijkplatformvergadering Groot Driene  op 13 april 2016
Opening en mededelingen.

 1. Vaststellen agenda.
 2. Verslag en actiepunten vorige vergadering (28 oktober 2015).
 3. Resultaat huisbezoek ouderen 75 + (Wijkracht)
 4. Bewonersonderzoek. (Wijkracht)
 5. Asfalteerprogramma Groot Driene & herinrichting Zwafertsweg. (Gemeente)
 6. Jongeren overlast (Politie)
 7. Voortuin competitie (Wijkvertegenwoordiging Grt. Driene)
 8. Routeaanduiding navigatie Kasbah (Welbions)
 9. Rondvraag.

—————————————————————————————————————-

Tevens vragen wij u vast de data voor 2016 in uw agenda te noteren namelijk:

 • Woensdag 13 april van 19.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur

 

Agenda wijkplatformvergadering op 28 oktober 2015:
• Tijd: 19:00-21:00 uur
• Locatie: de Tempel
• Adres: Booggang 2
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag en actiepunten vorige vergadering (08 april 2015).
4. Aanleg milieueilandjes op buurtniveau.
5. Resultaat huisbezoek ouderen 75 +.
6. Asfalteerprogramma Groot Driene & herinrichting Zwafertsweg.
7. Werkgroep Website
8. Rondvraag, nieuwe vergaderdata 2016 en sluiting.
Mocht u nog vragen hebben of een afmelding door willen geven, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat wijkaanpak tel: 14 – 074 of per e-mail naar wijkaanpak@hengelo.nl
———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

Agenda:

 • Datum: 08 april 2015
 • Tijd: 19:00-21:00 uur
 • Locatie: de Tempel
 • Adres: Booggang 2
 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Verslag en actiepunten vorige vergadering (5 november 2014).
 4. Wij kracht.
 5. Onveilige situatie Sportlaan Driene (?)
 6. Herinrichting Zwafertsweg
 7. Inzamelen zwerfvuil – Nationale opschoondag.
 8. Omruilen van Otto’s (grote naar kleine Otto), ook i.v.m. steeds meer scheiden van afval.
 9. Bewegwijzering naar de Tempel.
 10. Rondvraag en sluiting.

———————————————————————————————————