Wijkracht

Infowijzer voor ouderen nu verkrijgbaar

Wijkracht Ouderen (ook wel bekend als Welzijn Ouderen Hengelo) geeft elke twee jaar de Informatiewijzer uit in de vorm van een boekje. De Informatiewijzer bevat praktische informatie over organisaties, regelingen en mogelijkheden in Hengelo. Dit boekje is met name gericht op ouderen en mantelzorgers. De editie 2021 is nu beschikbaar. Voorheen werd de Informatiewijzer opgestuurd aan alle 70-plussers in Hengelo, dit is nu niet meer het geval.

De Informatiewijzer is nu te verkrijgen op veel openbare plekken in Hengelo, zoals het Zorgloket, bibliotheken, wijkcentra, Wijkracht (Johannaweg 26), Waterstaatskerk of bijvoorbeeld Welbions.

Daarnaast wordt de Informatiewijzer verspreid via medewerkers van Wijkracht, huisartsenpraktijken, wijkverpleging, casemanagers dementie en via allerlei activiteiten die door Wijkracht Ouderen en de Mantelzorgondersteuning worden georganiseerd. De Informatiewijzer editie 2021 is digitaal ook te raadplegen via www.wijkrachthengelo.nl/ouderen

Voor ouderen en mantelzorgers voor wie het lastig is zelf een boekje op te halen, is het mogelijk de informatiewijzer op te laten sturen. Stuur hiervoor een berichtje naar info@wijkracht.nl of bel met Wijkracht 088 – 945 5722. www.wijkrachthengelo.nl/ouderen

(Hengelo’sWeekblad: 8 juni 2021)


Jonge mantelzorgers krijgen hulp

Linda Meijer

Heb jij een gehandicapt broertje of zusje, een opa met dementie, een ouder met psychische problemen of een verslaafd gezinslid? Je bent niet de enige. Ongeveer een kwart van de jongeren in Nederland groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie. Zij zijn een ‘jonge mantelzorger’. HENGELO – Begin dit jaar heeft Wijkracht de ‘Jongeren Mantelzorg’ van Stichting Informele Zorg Twente (Sizt) overgenomen. Het betreft hier een warme overdracht van zo’n 180 jonge cliënten. “Dit is echter slechts het topje van de ijsberg”, aldus Jolien te Hennepe (35), coördinator Jonge Mantelzorgers (JMZ) bij Wijkracht. “Naar schatting zijn er in Hengelo ongeveer 3500 kinderen/jongeren mantelzorger voor een vader of moeder, broer(tje) of zus(je).” Jolien is al zo’n vijf jaar sociaal werker bij Wijkracht en doet dit werk met veel passie. “Vanuit de rol van JMZ-coördinator, coördineer ik – samen met mijn collega’s – de aanmeldingen, de pr en organiseer diverse activiteiten.” Het mooiste aan haar vak vindt ze het contact met de kinderen/jongeren die in hun dagelijks leven van jonge mantelzorger zijn. Sinds de overdracht dit jaar zijn Jolien en haar team druk met een uitgebreide kennismaking, door alle 180 jonge mantelzorgers te bellen. “Daarnaast merken we dat er nu al veel nieuwe aanmeldingen voor jonge mantelzorgondersteuning binnenkomen bij ons. Hier zijn we ontzettend blij mee, maar we hopen nog veel meer kinderen en jongeren te kunnen bereiken. Vaak beseffen kinderen of jongeren echter niet zo snel dat ze een jonge mantelzorger zijn; ze weten immers niet beter. Zelfs de ouders of school (h)erkennen deze rol van jonge mantelzorger niet altijd.”

Speelmiddag

Wijkracht gaat de komende jaren actief bezig met uitleg geven en aandacht vragen voor de rol van jonge mantelzorgers in Hengelo. Jolien: “Jonge mantelzorgers hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in gedachten veel bij de thuissituatie. Natuurlijk is elke situatie weer anders en kan ik niet voor iedereen spreken, maar wat duidelijk is, is dat deze kinderen/jongeren zorgen hebben. Soms moeten zorgen voor, of zorg moeten missen (doordat er meer aandacht naar bijvoorbeeld een zieke broer gaat). Dit kan invloed hebben op hun schoolresultaten, maar ook kan het zijn dat hierdoor minder tijd is voor ontspanning.” Afgelopen donderdag vond er al een actieve speelmiddag plaats in de speeltuin van wijkcentrum de Sterrentuin aan de Neptunesstraat. Dit was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Wijkracht wil maandelijks een ontspanningsactiviteit aanbieden voor de leeftijdsgroep van 6 t/m 11 jaar en voor de groep van 12+. Daarnaast is er een mogelijkheid voor individuele gesprekken en zijn er cursussen die handvatten kunnen bieden.

jmz@wijkracht.nl

(Hengelo’sWeekblad   6 april2021)


Wijkracht ondersteunt

Ondanks dat de gespreksgroep voor rouwverwerking door de corona maateregelen stil ligt, blijft Wijkracht bereikbaar voor ondersteuning bij rouw en verlies. Op dit moment ziet het leven er totaal anders uit dan voor de pandemie. Een dierbare verliezen in deze tijd maakt een overlijden extra zwaar. Soms is afscheid nemen niet eens mogelijk en ook de uitvaart verloopt anders dan we gewend zijn. Een uitvaart waar maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn en waar een arm om de schouder of knuffel allemaal niet mogelijk is. Dit terwijl de behoefte daaraan juist extra groot is. Deze beperkingen kunnen ervoor zorgen dat iemand in rouw knel komt te zitten met zijn of haar gevoelens. Rouw is een proces dat iedereen op zijn eigen manier door maakt na een overlijden. Praten over het overlijden en afscheid nemen kan helpend werken bij het rouwproces. Daarbij kan Wijkracht ondersteuning bieden. Medewerkers die gespecialiseerd zijn in rouw en verlies staan voor je klaar. Niet om te vertellen wat je moet doen of hoe je moet rouwen, maar om te luisteren naar je verhaal en waar mogelijk je te helpen bij jouw rouw(proces). Denk je, na het lezen hiervan, dit kan iets voor mij zijn, neem dan contact op met Wijkracht. Je kunt bellen naar 088-9455722 of mailen naar rouwenverlies@wijkracht.nl. Zij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Wijkracht.nl

( Hengelo’sWeekblad   16maart 2021)

 

wijhelpen@wijkracht.nl

wijkracht
(Hengelo’sWeekblad 31 april 2020 )

Geheugenactivering 55+

In deze cursus krijgt u inzicht hoe het geheugen werkt, dat maakt dat u anders omgaat met uw vergeetachtigheid

U leert technieken die u in staat stellen belangrijke zaken te onthouden.
Voor vrouwen en mannen van 55 jaar en ouder.
Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten

Op de website van WIJKRACHT ACADEMIE 
vindt u een formulier om u online aan te melden.

Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar c.volkering@wijkracht.nl


Wijkracht Hengelo maakt zich sterk voor een Hengelose samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar.
Door de inzet van sociale wijkteams en meerdere stedelijke diensten bieden we zo snel, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning.

Het wijkteam Hengelo Zuid is actief in de volgende wijken:
Groot Driene
Berflo Es
Wilderinkshoek
Veldwijk
Meteen een vraag stellen of een opmerking plaatsen richting het wijkteam? Mail ze via hengelozuid@wijkracht.nl. Of neem rechtstreeks contact met één van de teamleden op.

Een LEVENSBOEK, een persoonlijk document van uw leven.

Zelfstandig wonende ouderen in Hengelo kunnen een levensboek laten maken. De gesprekken hiervoor worden gevoerd bij de oudere thuis door een vrijwilligster die op bezoek komt.

Het levensboek maken levert veel aandacht op en het voldoet aan de behoefte om herinneringen op te halen en er over te vertellen. Vertellen levert ook erkenning op. Het doet ertoe wat er is gebeurd, het mag gehoord en verteld worden. Een levensboek kan ook een nalatenschap zijn voor kinderen of kleinkinderen.

Een oudere kan zich zelf aanmelden of via een verwijzer worden geïnteresseerd, bijvoorbeeld via huisarts, wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker.

Na een kennismakingsgesprek, wordt een vrijwilliger gekoppeld aan de oudere. In een periode ongeveer 8 weken worden de gesprekken gevoerd. De vrijwilliger verwerkt alle gesprekken tot een boekwerk.

De kosten bedragen 55 euro, daarvoor worden 5 exemplaren van het levensboek gemaakt.

‘het Levensboek ’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranjefonds.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met SWOH via

Het zorgloket Hengelo: 074-245 91 31 of info@swohengelo.nl. Zie ook: www.swohengelo.nl

SWOH is onderdeel van Wijkracht Hengelo.

info: http://www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/actueel/artikel/een-levensboek-een-persoonlijk-document-van-uw-leven/

Hengelo, januari 2017
Beste buurtbewoners, organisaties in de wijk, wijkcentra,

Een paar jaar geleden is het initiatief genomen van de Nieuwe Noaber. We zullen even opfrissen wat hier ook al weer de bedoeling van was.

De Nieuwe Noaber richt zich op inwoners van Hengelo, jong en oud. Dit initiatief is bedoeld om een  beweging op gang te helpen, waarin inwoners gestimuleerd worden (meer) oog en oor voor elkaar te krijgen. Om te zien naar elkaar.

Een helpende hand bieden of vragen bij kleine alledaagse dingen, maar ook iets voor de leefbaarheid in je buurt willen doen samen met buurtgenoten.

Het initiatief is ondersteund door prikborden in de wijkcentra te plaatsen waar vraag en aanbod kenbaar gemaakt kan worden, er is een portretreeks verschenen in het Hengeloos Weekblad om anderen te inspireren, we hebben een website gemaakt www.nieuwenoaber.nl

We zijn inmiddels een paar jaar verder. Door alle maatschappelijke veranderingen is de noodzaak om naar elkaar om te zien en samen de handen ineen te slaan alleen maar toegenomen.

Gelukkig zien we dat er allerlei initiatieven ontstaan. Via onderlinge afspraken, app-groepjes, via facebook, via contactpersonen in de buurt die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook veel waar we het bestaan niet van weten.

Tijd om de Nieuwe Noaber 2.0 te introduceren!

Wijkracht wil graag, samen met inwoners van Hengelo, de website van de Nieuwe Noaber een nieuwe functie geven. Namelijk die van gidsfunctie.

Wij nodigen u uit de initiatieven die er in uw buurt zijn aan ons te melden. Gebruik hiervoor bijgaand aanmeldformulier.

De initiatieven worden in het voorjaar op wijkniveau op de website van de Nieuwe Noaber geplaatst.  Hierdoor ontstaat er een mooi overzicht van alle initiatieven in Hengelo en kunnen anderen geïnspireerd kunnen worden ook een dergelijk initiatief te nemen.

Er zit één voorwaarde aan, het moeten initiatieven zijn die met gesloten beurs kunnen plaatsvinden.

Wijkracht faciliteert de website van de Nieuwe Noaber en vormt een onlineteam van vrijwilligers, die de vinger aan de pols gaat houden en samen met u meebouwt aan de digitale Nieuwe Noaber Gids.

 

Doe mee en laat zien welke mooie initiatieven in Hengelo tot stand zijn gebracht!

Aanmelden kan via

www.wijkrachthengelo.nl

– per post naar:  Wijkracht / Nieuwe Noaber, Antwoordnummer 5091, 7550 VG Hengelo

(postzegel is niet nodig)

Voor meer informatie:

Joke Brinkman

j.brinkman@wijkracht.nl / 06 – 20 54 11 22