Gemeentenieuws

Op de website van de gemeente Hengelo www.hengelo.nl en elke week in het Hengelo’s weekblad en de digitale editie van het Hengelo’s weekblad staat het laatste gemeentenieuws.


 

Twente Milieu haalt gratis snoeihout op

Jaarlijkse takkenronde van start

Ook dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart. Twente Milieu haalt het snoeihout op afspraak gratis op. Voordeel daarvan is dat de groene container niet overvol raakt. Veel inwoners gaan in deze tijd in de tuin aan de slag en hebben veel snoeihout.

Belangstellenden voor de takkenronde kunnen zich tussen maandag 19 februari en vrijdag 1 maart bij voorkeur digitaal aanmelden via www.twentemilieu.nl/grofafval-afspraak. Lukt het digitaal aanmelden niet, dan kunt u ook bellen met de klantenservice van Twente Milieu op 0900 – 85 20 111. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur (bij aanmelden milieupas bij de hand).

Wat neemt Twente Milieu mee?

 • Twente Milieu kan maximaal 300 kg en 3 kuub takken en snoeihout op afspraak gratis ophalen.
 • De stamdoorsnede van het snoeihout mag niet meer dan 10 centimeter zijn.
 • De lengte van het tuinafval is kleiner dan 3 meter.
 • Boomstronken of omgewaaide bomen, los blad en ander tuinafval worden niet meegenomen.
 • Het hout moet op de afgesproken dag gebundeld aan de straat worden gezet.
 • ( hengelo.nl  27feb2024 )

 


(Hengelo’sWeekblad. 20 feb 2024 )

(Hengelo’sWeekblad 20 feb2024 )

 De afvalbalie komt bij u in de buurt

Bij de afvalbalie kunt u gratis verschillende soorten klein afval inleveren die niet in de ondergrondse container horen. Denk aan een kapotte spiegel, lamp, vaas of föhn. De hoeveelheid moet ongeveer in een grote boodschappentas passen.

Waar en wanneer?

De Afvalbalie is open van 09.00 tot 15.00 uur. De komende tijd vindt u die hier:

Vrijdag 12 januari en zaterdag 13 januari

Winkelcentrum Groot Driene parkeerplaats bij de apotheek

Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/afvalbalie.


Kerstbomeninzameling 2024

Twente Milieu komt deze week de kerstbomen gratis ophalen.In uw afvalkalender kunt u zien op welke dag Twente Milieu langskomt.U vindt de kalender in de gratis app van Twente Milieu en op www.twentemilieu.nl/afvalkalender .

U kunt uw kerstboom ook zelf wegbrengen naar het Milieupark aan de Wegtersweg. Lever de boom gratis in als tuinafval. Met uw milieupas is tuinafval gratis tot 1000 kilo per jaar daarna kost het 0.50 euro per 10 kilo.

 


Per januari 2024 wijzigingen afvalbeleid

Meer service op Milieupark

De gemeenteraad heeft 20 december 2023 de afvaltarieven voor 2024 vastgesteld. Die zijn vrijwel hetzelfde als dit jaar. Ook kunnen Hengeloërs volgend jaar een aantal afvalsoorten gratis wegbrengen naar het Milieupark, zoals bepaalde soorten ‘schoon’ hout, banden en matrassen. Per januari hoeven inwoners ook eenmalig geen voorrijkosten te betalen als zij grof afval aan huis laten ophalen. Het storten van het afval moeten ze wel betalen.

Omdat de Hengeloërs naar verwachting ook dit jaar weer minder afval weggooien, gaan ze er gemiddeld per huishouden iets op vooruit.

Tarieven 2024

Vast tarief per jaar
€ 194,52
Keuzecontainer, 240 liter

– vast bedrag extra per jaar € 24
– per lediging € 15,50

Keuzecontainer, 140 liter

– vast bedrag extra per jaar € 24
– per lediging € 8,70

Zorgcontainer, 240 liter
€ 11,95 per lediging
Zorgcontainer, 140 liter
€ 7 per lediging
Groene container, 240 liter
€ 2,00 per lediging
Groene container, 140 liter
€ 1,20 per lediging
Ondergrondse verzamelcontainer, 30 liter
€ 1,30 per klik
Verpakkingencontainer, 240 liter
gratis
Etensresten Biobox, 10 liter
€ 0,08
Gratis stortquotum Milieupark
50 kilo

 

Meer service op het Milieupark

Vanaf januari kunnen inwoners gratis hun A- en B-hout inleveren tot maximaal 1000 kilo. A-hout is hout dat niet geverfd en niet behandeld is, zoals pallets, kisten en vloerbalken. B-hout is hout dat geverfd, gelakt en/of verlijmd is, zoals kozijnen en keukenkasten. Bielzen en tuinhout (zoals schuttingpanelen en ander geïmpregneerd hout) vallen hier niet onder. Ook (auto)banden (zonder velg, maximaal 5 per bezoek), plastic tuinmeubelen en matrassen mogen vanaf januari gratis ingeleverd worden. Daarnaast komt er een pilot voor het ophalen van grof afval aan huis op afspraak. De voorrijkosten zijn dan jaarlijks een keer gratis. Inwoners kunnen de stortkosten (deels) betalen met het gratis stortquotum van 50 kilo dat alle huishoudens ook dit jaar weer automatisch op hun milieupas krijgen bijgeschreven.

Oranje en blauwe bovengrondse containers verdwijnen

Ook heeft de raad vastgesteld dat vanaf september de bovengrondse verpakkingen – en oud papiercontainers in de buurten verdwijnen. Hoogbouwbewoners kunnen wekelijks op nieuwe inzamelplekken in de wijk hun verpakkingen kwijt in doorzichtige plastic zakken. Oud papier wordt aan huis opgehaald. Dit moet vervuiling van de afvalstromen oud papier en verpakkingen tegengaan. De gemeente gaat de komende tijd bezig om deze plannen uit te werken. Laagbouwbewoners die nu geen verpakkingencontainer hebben, kunnen er bij Twente Milieu eentje aanvragen.

 


Openbaar vervoer voor 65-plussers

Hengelo heeft een speciaal busabonnement voor 65-plussers met een laag inkomen.

Bent u 65-plusser en heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een speciaal busabonnement om gratis met de bus door Twente te reizen. Deze regeling gaat 1 januari 2024 in, maar u kunt nu alvast een pas aanvragen.

Als u in aanmerking komt, ontvangt u een pas waarmee u binnen heel Twente kunt reizen met de bussen van Arriva. Op werkdagen kan dat na 9.00 uur. En in het weekend en tijdens feestdagen de hele dag.

Om voor het abonnement in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Heeft u al een Wmo-vervoerspas (Taxipas)? 

U kunt niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Als u een Wmo-vervoerspas heeft, kunt u geen aanvraag indienen voor de regeling om gratis met de bus door Twente te reizen. Hierin moet u dan een keuze maken.

Heeft u nog een Stadsabonnement?

Het door de gemeente verstrekte gratis Stadsabonnement stopt per 1 januari 2024. U kunt dan niet meer met dit abonnement reizen. Let op: voor de nieuwe regeling moet u een nieuwe pas aanvragen.

U kunt het pasje om gratis met de bus door Twente te reizen aanvragen bij het Zorgloket in het stadskantoor aan het Burgemeester van der Dussenplein 1.

Hiervoor moet u meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een bewijs dat u een laag inkomen heeft. Dit kan zijn: Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB60-formulier) of een polis collectieve zorgverzekering van de gemeente.

Na aanvraag bij het Zorgloket krijgt u de pas per post thuisgestuurd.

Let op: er is een beperkt aantal pasjes beschikbaar. ‘Op = op’.

 


Regeling Energietoeslag 2023 bekend

Aanvragen eenmalige Energietoeslag vanaf 4 december mogelijk

Hengelose huishoudens met een laag inkomen komen ook in 2023 in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300. De gemeente Hengelo keert de energietoeslag 2023 vanaf 27 november automatisch uit aan huishoudens die bekend zijn bij de gemeente. Mensen die de toeslag niet automatisch ontvangen kunnen deze vanaf 4 december aanvragen.

Met de energietoeslag ondersteunt de gemeente u in uw energiekosten. Of u energietoeslag krijgt hangt af van uw inkomen en woonsituatie. Hiervoor gelden meerdere voorwaarden. Als u recht heeft op de energietoeslag 2023 krijgt u één keer € 1.300. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen van de Belastingdienst.

De voorwaarden voor de energietoeslag

U hebt recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • in Hengelo, Borne of Haaksbergen woont; en
 • 21 jaar of ouder bent of als u tussen de 18 en 21 jaar bent en aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud heeft; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • zelfstandig woont; en
 • energiekosten betaalt; en
 • het inkomen van u en uw eventuele partner niet hoger is dan onderstaande bedragen.
Maximum netto maandinkomen zonder vakantiegeld  
21 jaar tot AOW-leeftijd
Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouder
€ 1.387
€ 1.548
Echtparen en samenwonenden
€ 1.982
€ 2.102

U hebt géén recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • de energietoeslag 2023 eerder ontving van de gemeente Hengelo of een andere gemeente;
 • géén energiekosten betaalt;
 • student bent.

De energietoeslag automatisch ontvangen

Als bij de gemeente bekend is dat u recht heeft op de energietoeslag, krijgt u de toeslag automatisch overgemaakt. De gemeente keert de energietoeslag automatisch uit tussen 27 november en 3 december.

Energietoeslag zelf aanvragen

Ontvangt u de energietoeslag 2023 niet automatisch en voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag 2023 aanvragen. Het aanvragen van de energietoeslag kan tussen 4 december 2023 en 31 juli 2024. U kunt de energietoeslag aanvragen via het digitale of papieren aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier en meer informatie over aanvragen vindt u vanaf 4 december op www.hengelo.nl/energietoeslag.

Tegemoetkoming voor studenten via DUO

Studenten van ouders met een lager inkomen krijgen een eenmalige tegemoetkoming van € 400. Dit gaat niet via de gemeente, maar via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op de website van DUO vindt u meer informatie.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.hengelo.nl/energietoeslag.

(Hengelo.nl     5 dec 2023 )

 


 

 

Energietoeslag 2023

Goed nieuws. De gemeente keert de energietoeslag 2023 uit!

De gemeente Hengelo keert de energietoeslag 2023 tussen 27 november en 4 december automatisch uit aan huishoudens waarvan bekend is dat er recht is op de toeslag. Als u de toeslag niet automatisch ontvangt kunt u deze vanaf 4 december aanvragen. Met de energietoeslag ondersteunt de gemeente u in uw energiekosten.  Als u dit recht heeft, krijgt u één keer € 1.300.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Wanneer heeft u recht op deze toeslag?

U komt in aanmerking voor de landelijke energietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent tussen de 18 en 21 jaar en krijgt in 2023 aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud).
 • U woont zelfstandig en het energiecontract staat op uw naam.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is niet hoger is dan onderstaande bedragen:
Maximum netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.387 € 1.548
Echtpaar / samenwonend € 1.982 € 2.102

U hebt géén recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • de energietoeslag 2023 eerder ontving van de gemeente Hengelo of een andere gemeente
 • géén energiekosten betaalt
 • student bent.                                                                                                                                                                             (Hengelo.nl  op 28nov 2023)

Tweede maaironde start halverwege september 2023

Vroeger maaiden we de bermen en grasvelden in Hengelo bijna overal kort. De laatste jaren is daar verandering in gekomen. Op steeds meer plaatsen maaien we het gras maximaal twee keer per jaar (1x in het voorjaar en 1x in het najaar) en voeren we het maaisel af. Zo wordt de bodem armer, groeien er minder grassen en komen er geleidelijk aan meer bloeiende kruiden. Dat is beter voor de natuur en de biodiversiteit.

Het najaar is weer begonnen. Daarom starten we halverwege september met de tweede maaironde. Deze ronde duurt iets langer dan een maand en we verwachten halverwege oktober klaar te zijn. Hierna laten we de bermen en grasvelden met rust en kunnen grassen en kruiden weer voldoende aangroeien en zich klaarmaken voor de winter. In juni van dit jaar was de eerste maaironde. Na de eerste ronde hebben we nog een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo maaien we op meer plekken langs de randen van fiets- en wandelpaden een strook van ongeveer anderhalve meter weg om overhang en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Gras blijft kort op speelvelden en losloopterreinen

Er zijn ook plaatsen waar het gras kort blijft. Op die plekken maaien we nog steeds intensief. Hierbij kunt u denken aan speelveldjes met voetbaldoelen en losloopterreinen voor honden. Ook rond plekken die overzichtelijk moeten blijven voor het verkeer, zoals kruispunten en oversteekplaatsen, maaien we het gras kort.

Kijk mee hoe we bij u maaien

Op www.hengelo.nl/hengelobloeit staan de maaikaarten, daarop is te zien hoe we maaien in verschillende wijken of straten.

( hengelo.nl : 5 september 2023  tweede maaironde halverwege september )


De afvalbalie bij u in de buurt

Hebt u wel eens afval dat niet in de (ondergrondse) container hoort? Lever het dan in de bij de Afvalbalie bij u in de buurt!

Bij de Afvalbalie kunt u verschillende soorten klein afval inleveren die niet in de (ondergrondse)container horen. Denk aan een kapotte spiegel, lamp, vaas  of föhn . Maar bijvoorbeeld ook een oud aquarium, paraplu of gordijnrail. Inleveren is gratis en het scheelt u een ritje naar het Milieupark. U kunt alleen kleine afvalsoorten brengen naar de Afvalbalie. De hoeveelheid moet ongeveer in een grote boodschappentas passen.

(Hengelo’sWeekblad  29 augustus 2023 )


 

Gratis energiebesparende maatregelen voor uw huis

Wilt u meer energie besparen binnen uw woning, maar weet u niet hoe? Of bent u er nog niet aan toegekomen? Dan kan de FIX-brigade Hengelo u helpen!

De FIX-brigade kan bij u thuis gratis energiebesparende maatregelen aanbrengen, zoals radiatorfolie, tochtstrips, led-lampen en nieuwe zitranden. De FIX-brigade is bedoeld voor mensen tot een modaal inkomen die hulp kunnen gebruiken met het verduurzamen van hun woning. En ze helpen ook graag mensen die niet in staat zijn om maatregelen uit te voeren.

Hoe werkt het?

-U geeft u op via het aanmeldformulier op www.energievanhengelo.nl/meedoen/fixbrigade.

-Binnen enkele dagen belt iemand van de FIX-brigade voor een afspraak.

-De FIX-brigade komt bij u thuis kijken wat er mogelijk en nodig is. Deze afspraak  duurt ongeveer een uur.

-De FIX-brigade maakt een nieuwe afspraak voor de uitvoering. Dit duurt 1 tot 3 uur, afhankelijk van hoeveel werk er is.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.energievanhengelo.nl/meedoen/fixbrigade. Of bel naar (074)2020008 of mail naar info@energievanhengelo.nl

(Hengelo’sWeekblad 22 aug 2023 )                                                   Juli 2023Biobox

In de biobox kunnen hoogbouwbewoners etensresten inleveren.

De biobox is een verzamelcontainer waar alle hoogbouwbewoners eenvoudig hun etensresten gescheiden in kunnen leveren. Dit is goed voor het milieu, van deze etensresten wordt namelijk compost gemaakt. Het voordeel is dat hoogbouwbewoners hierdoor ook minder restafval hebben en daardoor minder betalen.

Door de komst van de biobox is de voedselfiets per 1 juli 2023 gestopt.

Wat is een biobox?

De biobox is een metalen bak met daarin een minicontainer van 240 liter. Aan de bovenkant is een inwerptrommel geplaatst met een inhoud van 10 liter. Hoogbouwbewoners kunnen zo geregeld kleine hoeveelheden etensresten wegbrengen. U hebt daarvoor wel uw milieupas nodig.

Let op: alleen huishoudens in hoogbouw kunnen gebruik maken van de biobox. De milieupas van laagbouw is hiervoor niet geactiveerd.

Wat mag er in de biobox

In de biobox mogen uw etensresten. Daarnaast mag er ook wat ander groenafval in, zoals bloemen, plantjes en strooisel van kleine knaagdieren.

Van dit afval kunnen we compost maken. Dat is een voedzame bodem voor planten en bloemen. Compost is dus een waardevolle grondstof.

Op deze folder vindt u een lijst met wat er allemaal wel en niet in de biobox thuishoort.

Waar staan de bioboxen

In heel Hengelo worden 187 bioboxen geplaatst. De bioboxen staan vooral bij appartementencomplexen. In de meeste gevallen vindt u de biobox naast de restafvalcontainer. Op onderstaande kaart ziet u de aangewezen locaties voor de bioboxen.

bekijk de kaart schermvullend

Biobakjes

We maken het u graag zo gemakkelijk mogelijk! Daarom kunt u eenmalig van de gemeente een biobakje krijgen om uw etensresten eenvoudig te scheiden. Zet het bakje bijvoorbeeld op uw aanrecht, dan kunt u uw etensresten er direct indoen. Het bakje kan in de vaatwasser.

U kunt vanaf maandag 3 juli tot en met 30 september 2023 uw gratis biobakje ophalen op de volgende adressen, u hoeft daarvoor niets mee te nemen:

Milieupark, Wegtersweg 9
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur
In de maanden juni, juli en augustus op donderdag van 9:00 tot 20:00 uur.

Stadhuis gemeente Hengelo,
Burgemeester van der Dussenplein 1
Openingstijden:
Maandag van 8:30 tot 16:30 uur
Dinsdag van 8:30 tot 20:00 uur
Woensdag van 8:30 tot 16:30 uur
Donderdag van 8:30 tot 20:00 uur
Vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur

De Afvalbalie in uw buurt
Kijk op www.twentemilieu.nl/afvalbalie waar de afvalbalie te vinden is.

Let op: op = op!

Kosten

In 2023 betaalt u € 0,08 per keer (per klik).

Veel gestelde vragen over de biobox

Mogen laagbouwbewoners de biobox gebruiken om hun etensresten te scheiden?

Nee, de laagbouwbewoners kunnen gebruik maken van de groene minicontainers. Het aantal bioboxen dat wordt geplaatst is alleen op het aantal hoogbouwwoningen in Hengelo berekend.

Ik betaal€ 0,08 cent per klik , ben ik dan met een biobox duurder uit?

Absoluut niet! Er is uitgerekend dat € 0,08 cent per klik overeenkomt met de kosten die de laagbouwbewoners betalen voor het gebruik van de groene minicontainers. Hiermee komen de kosten voor hoogbouwbewoners gelijk aan die van de laagbouwbewoners. Hengeloërs die in laagbouw wonen kunnen hun groenafval makkelijker scheiden en hebben zo minder restafval. Bij hoogbouwbewoners komen etensresten meestal bij het restafval, waardoor deze vaker weggegooid moet worden in de ondergrondse restafvalcontainer. Dat is duurder. Restafval weggooien in een ondergrondse container kost € 1,30 per klik. Daarnaast is het zonde als al die etensresten bij het restafval belanden: etensresten zijn namelijk goed te gebruiken als grondstof. Er kan compost van gemaakt worden. Win-win dus!

Zorgt de biobox voor stankoverlast?

Nee, de stank wordt juist minder. Nu worden etensresten vaak bij het restafval weggegooid. Deze containers worden minder vaak geleegd dan de bioboxen. Twente Milieu leegt wekelijks de bioboxcontainers, en ze worden netjes gehouden. Daarnaast is de biobox zo ontworpen dat het groenafval indroogt en dus minder geurt.

Bestrijding van ongedierte?

Door het schoonhouden zal geen toename van ongedierte komen. Ook is het een gesloten box waar geen ongedierte kan komen.

Waarom komen er zo veel bioboxen in mijn omgeving?

We gaan ervan uit dat er 50 huishoudens van een biobox gebruik kunnen maken. Als u in een gebied woont met veel hoogbouw, zullen er dus meerdere in de buurt nodig zijn.

Hoe moeten de etensresten worden gedeponeerd in de biobox?

Alle hoogbouwbewoners krijgen van de gemeente een gratis biobakje. Dit is een klein prullenbakje die je eventueel op je aanrecht kan zetten. Hiermee verzamel je makkelijk etensresten en hoef je niet iedere dag naar de biobox om afval weg te gooien. De biobox heeft een klep (zie afbeelding), hierin gooi je gemakkelijk je afval weg.

Hoe ziet de biobox eruit? (grootte)

Wordt de biobox elke week geleegd?

Ja, Twente Milieu komt elke week langs om ze te ledigen.

Contact

Telefoon: (0)14 074

 


In 2023 opnieuw een energietoeslag

In 2023 komt er opnieuw een landelijke energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente keert deze energietoeslag uit.

Hoogte energietoeslag 2023

De energietoeslag bedraagt in 2023 maximaal €1300,- per huishouden. Dit komt overeen met de hoogte van de energietoeslag 2022.

De gemeente kan de energietoeslag nog niet uitbetalen

De gemeente kan de energietoeslag pas uitbetalen als de rijksoverheid de Wet energietoeslag 2023 invoert. Zodra deze wet is ingevoerd, stelt de gemeente Hengelo de voorwaarden vast. Daarna is aanvragen en uitbetalen mogelijk. We weten helaas niet wanneer dat is, want het is nog niet bekend wanneer de rijksoverheid de Wet energietoeslag 2023 invoert.

Automatisch uitbetaald of op aanvraag

Huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch overgemaakt. Dit zijn onder andere de huishoudens met een bijstandsuitkering, een individuele inkomenstoeslag of huishoudens die een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid. Als u de energietoeslag niet automatisch krijgt, kunt u deze aanvragen zodra de voorwaarden vastgesteld zijn en het aanvraagformulier op de website staat.

Toeslag niet nodig? Zet hem opzij!

Heeft u nog een vast contract met lage energieprijzen? Of duurt het nog een tijdje voordat de jaarrekening van uw energieleverancier komt? Zet de energietoeslag dan opzij tot u die nodig heeft. Zo voorkomt u problemen.

Hulp voor inwoners van de gemeente Hengelo

Maakt u zich zorgen over het betalen van uw energierekening? Neem dan contact met ons op. Medewerkers van het zorgloket bieden hulp en staan klaar voor persoonlijk advies.

Zij weten welke regelingen beschikbaar zijn en kunnen u daarbij ondersteunen. Ook weten zij bij welke andere organisaties u terecht kunt voor hulp en advies bij financiële zorgen en het besparen van energie.

Openingstijden en contact

 • U kunt elke woensdag van 8.30 tot 12.00 uur langskomen bij het zorgloket in het stadhuis Hengelo (Burgemeester van der Dussenplein 1). Een afspraak maken is niet nodig.
 • U kunt ook bellen of mailen met het zorgloket voor een afspraak op een ander moment: Telefoon zorgloket: (074) 245 9131, e-mail: zorgloket@hengelo.nl

(Hengelo’sWeekblad  13 juni 2023 )

 


Milieupark donderdagavond open

In juni, juli en augustus 2023  is het Milieupark aan de Wegtersweg op de donderdag langer open. U kunt er dan tot 20.00 uur terecht.

De overige dagen (maandag t/m zaterdag) is het Milieupark geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur. Komt u naar het Milieupark? Neem dan uw milieupas mee.

50 kilo gratis wegbrengen

Hengeloërs mogen elk jaar in totaal 50 kilo gratis wegbrengen. Dit tegoed wordt in januari automatisch op uw milieupas bijgeschreven. Op het Milieupark kunt u allerlei soorten afval kwijt zoals grof huishoudelijk afval, matrassen, tapijt, hout en nog veel meer. Via een weegbrug meet Twente Milieu de hoeveelheid . Betalen kan alleen met pin. Sommige afvalsoorten kunt u altijd gratis wegbrengen, zoals elektrische apparaten, klein chemisch afval en metalen. Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalsoorten

(Hengelo’sWeekblad. 6 juni 2023 )


Vraag van de maand

Elke laatste dinsdag van de maand leest u hier over een kwestie waar veel mensen over belden naar de gemeente. Of waar-
over ze informatie zochten op onze website. Deze maand, mei 2023, belden veel mensen met de vraag:

Wat zijn die witte draden in de bomen?

Bij sommige bomen lijkt het alsof er een zilveren deken rondom de boom
zit. Dit wordt gedaan door veel verschillende rupsen, waaronder de rups van
de spinselmot. Ze kunnen bomen en struiken volledig kaal vreten. Maar ze
zijn totaal ongevaarlijk. En ze zijn goed voer voor vogels. Naast de spinsel-
mot komen er meer ongevaarlijke rupsen voor in Nederland. Die zijn vaak
groen van kleur en niet behaard. U hoeft geen contact op te nemen met de
gemeente als u deze rupsen aantreft.
Ziet u een nest van eikenprocessierupsen in de openbare ruimte?
Dan kunt u een melding maken. Meer informatie over alle rupsen en hoe u
ze herkent vindt u op www.hengelo.nl/eikenprocessierups 


(Hengelo’sWeekblad  18 april 2023)


                          

Bijstandsuitkering aanvragen verandert

Vanaf 1 april 2023 start de gemeente Hengelo met een nieuwe werkwijze
als iemand een bijstandsuitkering aanvraagt.

De aanvrager vult eerst digitaal een aanvraagformulier in om alle relevante
informatie door te geven. Zo is eerder duidelijk of de aanvrager wel recht heeft
op de uitkering. En daardoor gaat het intakegesprek meer over hoe de aan-
vrager zo snel mogelijk weer kan bijdragen en meedoen in de maatschappij.


Persoonlijker en sneller

De gemeente heeft eerst een paar jaar een pilot gedaan om het aanvraagproces
van de bijstandsuitkering te verbeteren Deze pilot was succesvol. Met de
nieuwe werkwijze wil de gemeente bij het aanvragen en verstrekken van een
bijstandsuitkering niet alleen nagaan of de aanvrager wel recht heeft op de
uitkering. Het contact met de klant-begeleider is persoonlijker en gericht op
de kansen, het activeren, participeren en re-integreren van de aanvrager. Zowel
inwoner als gemeente hebben belang bij een positiever en sneller traject
richting maatschappelijke participatie en re-integratie

(www.hengelo.nl )


College stelt Warmteprogramma vast

Hoe maken we in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij?

Hoe en wanneer gaan we in Hengelo onze huizen duurzaam verwarmen? Wat is het meest geschikte alternatief voor aardgas in de verschillende buurten en wijken? Welke buurten gaan we het eerst aanpakken? Wat zijn de financiële consequenties?

Dat staat in het ontwerp Warmteprogramma dat het college van B en W op 17 januari heeft vastgesteld.

In het Warmteprogramma zitten kaarten waarop te zien is in welke volgorde de gemeente buurten wil aanpakken en welke alternatieven voor aardgas er mogelijk zijn. Belangstellenden hebben in warmtewerkplaatsen meegedacht. De gemeente begint met de buurten Nijverheid en Twentekanaal. In Hengelo moeten in 27 jaar zo’n 39.000 woningen aardgasvrij gemaakt worden.

Wethouder Bruggink: ‘We staan aan de vooravond van een van de grootste opgaven van deze eeuw: de warmtetransitie. Steeds duidelijker blijkt dat wij mensen de belangrijkste veroorzakers zijn van de opwarming van de aarde. We zien de gevolgen daarvan al dagelijks om ons heen. Een oplossing is om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken zoals olie en aardgas en dus minder broeikasgassen uit te stoten. Dat kan alleen als iedereen een steentje bijdraagt om dat voor elkaar te krijgen. Als gemeente gaan we dat buurt voor buurt organiseren. Daarbij staan haalbaarheid, betaalbaarheid en keuzevrijheid voorop.’

Met open vizier

In dit Warmteprogramma presenteert het college haar wensen en ambities. In 2021 is er met veel inwoners gesproken over de ontwerp Transitievisie Warmte, de voorloper van dit Warmteprogramma. Hun input, de ingediende zienswijzen en de veranderingen in de actualiteit zijn verwerkt in dit programma. Zo is er nu voor gekozen om als eerste de buurten aan te pakken waar alternatieve warmtebronnen nabij zijn en buurten waar de woningen over het algemeen slecht geïsoleerd zijn. Wethouder Bruggink: ‘Voor dit Warmteprogramma hebben we met open vizier de geschikte alternatieven voor aardgas onderzocht. Want we hebben alle mogelijke warmtebronnen hard nodig.’ De onderzochte alternatieven zijn: warmtenet, all-electric, duurzaam gas en als tussenoplossing hybride warmtepompen. In Hengelo is veel warmte beschikbaar én er is gebleken dat we relatief weinig ruimte hebben voor duurzame opwek met windmolens en zonnevelden. Door nu te beginnen met wat nu beschikbaar is, houden we de ruimte om in de latere jaren technieken toe te passen die we nu nog niet kennen of die nu nog niet marktrijp zijn. Vanwege de klimaatverandering is wachten sowieso geen optie.

Energie besparen

Door de oorlog in Oekraïne en de daardoor enorm oplopende gasprijzen zijn veel inwoners al noodgedwongen op zoek naar manieren om hun aardgasverbruik te verminderen. Er wordt veel energie bespaard. Dit is ingegeven door de schaarste maar helaas ook uit armoede die soms leidt tot mensonterende situaties. Mede daarom komt het college binnenkort met een Stimuleringsplan energiebesparing. Hoe beter de huizen zijn geïsoleerd, des te minder energie er nodig is voor verwarming en des te minder alternatieve bronnen zoals wind en zon we nodig hebben om aardgasvrij te worden. Door goede isolatie en energiebesparing kunnen inwoners zo hun energiegebruik beter betaalbaar houden. Dat mes snijdt dus aan twee kanten.

Informatiebijeenkomsten

Over het Warmteprogramma zijn twee informatiebijeenkomsten gepland:
Datum                                  Onderwerp
Dinsdag 31 januari         Waarom heeft Hengelo voorkeur voor een warmtenet en wat                                                                                    betekent dat?
Dinsdag 7 februari         Hoe ziet het Warmteprogramma er nu uit? Welke buurten worden het eerst aardgasvrij? Wat gaat het kosten?

De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur in het stadhuis.
Het hele Warmteprogramma is te vinden op www.hengelo.nl/aardgasvrij.
Belanghebbenden kunnen nog tot en met 2 maart zienswijzen indienen.

(gemeente nieuws   24 jan 2023)


Energieregeling Hengelo

De prijzen van energie zijn in 2022 flink gestegen. De Hengelose energieregeling biedt mogelijk hulp aan inwoners die niet in aanmerking komen voor de landelijke energietoeslag.

Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) hebben dit jaar recht op een energietoeslag van € 1.300. Dat is landelijk zo geregeld. Maar de gemeente Hengelo wil ook graag iets doen voor huishoudens die niet voor de landelijke toeslag in aanmerking komen. Daarom is de Hengelose energieregeling vastgesteld.

De belangrijkste voorwaarden van de Hengelose energieregeling zijn:

u en uw eventuele partner hebben een (gezamenlijk) inkomen van maximaal € 2.350 netto per maand,
u heeft een variabel energiecontract,
tussen 1 juli en 1 oktober 2022 was het door uw energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag hoger dan 15% van uw (gezamenlijke) netto maandinkomen.

Alle voorwaarden vindt u op deze pagina onder het kopje Voorwaarden Hengelose energieregeling.

Geen gevolgen voor uitkering of andere toeslagen
Deze energieregeling is een aanvulling op de verlaging van de energiebelasting. De energieregeling telt niet mee als inkomen voor een uitkering of voor eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Voor meer info :  kijk onder Hengelose Energieregeling op de website  www.HENGELO.NL        

(Hengelo’sWeekblad: 11 okt 2022)


 Wijk voor wijk een groener Hengelo

Wilderinkshoek en Groot Driene

Ook in andere wijken wordt de vergroening concreter. In de Wilderinkshoek wordt het pleintje aan de Venderinksweg en hoek Idastraat/Helenastraat vergroeid. In Groot Driene is het vergroenen van de parkeerplaats aan de Isaac da Costastraat als idee aangemeld. In het najaar worden deze plannen verder uitgewerkt.

(Hengelo.nl)

————————————————————————————————————————-

 

Makkelijker reizen met Goan app

Reist u wel eens met de Regiotaxi Twente? Dan wordt het boeken en reizen nu nog makkelijker. Dit kan nu namelijk met de Goan app.

Het gebruik van de app brengt de nodige voordelen met zich mee:

-U kunt op elk moment de verwachte aankomsttijd van de Regiotaxi zien

-U kunt op een kaartje zien waar uw chauffeur zich bevindt

-U krijgt inzage in uw resterende Regiotaxibudget

-U kunt makkelijker een begeleider toevoegen aan uw reis

En nog meer zaken, zoals eenvoudig berichten doorgeven aan de chauffeur. Boekt iemand anders voor u uw reizen? Laat hem of haar weten dat de Goan app ook voor hen het boeken makkelijker maakt.

Al eens eerder gebruik gemaakt van Goan? De app is nu helemaal vernieuwd, dus laat u verrassen door de vele handige toevoegingen!

Met korting reizen in de trein  

Goan brengt alle manieren van reizen in Twente bij elkaar. U kiest zelf of u met de treinbus,Regiotaxi of ander deelvervoer reist.

Reist u met het openbaar vervoer, dan hebt u dankzij de Goan app geen OV-chipkaart nodig. Reist u tijdens de daluren? Dan krijgt u met Goan ook nog eens 10% korting op uw treinreis. De reisplanner in de app houdt bovendien rekening met uw mobiliteit, bijvoorbeeld door te kijken naar welke afstand u wilt lopen naar een halte en hoe vaak u wilt overstappen.

Gratis boodschappenpakket    

Wilt u Goan ook eens uitproberen? In juli en augustus worden er 20 boodschappenpakketten verloot onder alle reizigers. Bezoek een van uw favoriete uitjes in de buurt en maak kans!

Klaar om te Goan?   

Download de app gratis in de App Store of via Google Play, stel de app eenvoudig in met behulp van de stapsgewijze instelhulp en Goan!

Ga via : www.goan.nl

Hebt u nog vragen? Bel dan naar de klantenservice van Goan, telefoon 088-8484050 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) of kijk op www.goan.nl         

(Gemeente nieuws , 19 juli 2022 )

————————————————————————————————————————-

Eikenprocessierups

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten veroorzaken bij mens en dier.

Vooral van mei tot en met oktober kunnen deze rupsen voor overlast zorgen. De gemeente Hengelo bestrijdt ze met een biologisch bestrijdingsmiddel. Voor eikenprocessierupsen op uw eigen terrein komt de gemeente niet.

De afgelopen jaren was de bestrijding in Hengelo gericht op plekken waar veel mensen komen, zoals scholen, winkelcentra en verzorgingstehuizen. Sinds 2021 is dat anders. We behandelen bijna alle zomereiken binnen de bebouwde kom (zo’n 15.000) preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dat middel bestaat uit hele kleine aaltjes (nematoden). Die spuiten we met een speciale vernevelaar in de bomen. De aaltjes dringen de rupsen binnen. Daardoor gaan de rupsen dood voordat ze overlast kunnen veroorzaken. De nieuwe aanpak blijkt goed te werken. Het aantal overlastmeldingen is in 2021 enorm gedaald (van meer dan 2000 naar 500).

Behandelen moet precies op het goede moment

De eiken moeten precies op het goede moment worden behandeld. Dat is wanneer de rupsen uit de eitjes kruipen. Ze zijn dan nog erg klein en hebben nog geen brandharen. Als de weersomstandigheden meezitten starten we dit jaar op 13 april. Medewerkers van Gildebor gaan dan met de vernevelaars op pad. De aaltjes kunnen niet goed tegen UV-licht en doen hun werk het best in het donker. Daarom spuit Gildebor de nevel ‘s avonds tussen 19.00 en 2.30 uur. Als u in een straat met veel eiken woont, kunt u daar enige overlast van hebben. Elke eik wordt 2 keer behandeld, met een tussenperiode van enkele dagen. In dit filmpje legt een medewerker van Gildebor uit hoe onze aanpak precies werkt.

Wegzuigen van rupsen en nesten

Ongeveer 3 weken later, vanaf het moment dat de rupsen in processie gaan (dat zijn de bekende rijen rupsen op de stam en takken), gaan er twee ‘grondploegen’ van Gildebor op pad. Deze ploegen zuigen de rupsen al weg voordat ze overlast gaan veroorzaken. Als er daarna toch nog nesten ontstaan, blijven de ploegen zich inzetten om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer info:  op hengelo.nl                       

(Hengelo’sWeekblad: 19april 2022 )

………………………………………………………………

Plan Nieuwe Energie Hengelo    

Nieuwe energie Hengelo ( 2022 – 2025) :programma
……………………………………………………………………………….

www.duurzamehuizenroute.nl

(Hengelo’sWeekblad 19 okt 2021)

——————————————————————————

hengelo.nl/aardgasvrij

(Hengelo’sWeekblad : 28 sept 2021 )

 

 

(Hengelo’sWeekblad: 21 sept 2021 )

 

(Hengelo’sWeekblad: 14 sept 2021 )

Zie ook :  Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030

( Hengelo.nl )

 

HENGELO AARDGASVRIJ

Wat betekent dat voor mij?

We kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over de overstap naar aardgasvrij. Misschien maakt u zich zorgen over de kosten die daarbij horen. Het komende halfjaar onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat u als bewoner niet meer gaat betalen dan u zou betalen voor aardgas. Pas als we dat weten, gaan we verder met de volgende stappen. We gaan ervan uit dat in 2030 de hele Nijverheid aardgasvrij is. We vinden uw mening heel belangrijk, omdat er voor u veel gaat veranderen. Daarom willen we graag van u horen. Wat vindt u van de overstap naar wonen zonder aardgas? Waar maakt u zich zorgen over? Waar kijkt u naar uit? Hoe kunnen we u zo goed mogelijk helpen? We gebruiken uw mening bij het maken van onze plannen.

Laat uw mening horen Lees meer over aardgasvrij.                 

(Hengelo’sWeekblad : 7sept2021 )

——————————————————————————————————————–

Inwoners aan het woord tijdens Hengelose Klimaatpraat

In Nederland zijn we aan de slag met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Een landelijk plan met het doel om Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig ingericht te hebben. Met andere woorden: de openbare ruimte zo inrichten dat schade door ernstige neerslag óf het uitblijven daarvan zo klein mogelijk blijft. Dat doen we natuurlijk niet zomaar want extreme regenval komt steeds vaker voor. Maar ook hittestress en flinke droogte zien we vaker en zijn zeker niet prettig. Waar staan we nu?

Kwetsbaarheden in beeld

In 2019 zijn de kwetsbare punten voor Twente in kaart gebracht in de

Twentse Klimaatatlas. In de Klimaatatlas ziet u bijvoorbeeld welke delen van de stad extra warm worden tijdens hete zomers óf hoeveel effect een bui heeft van ongeveer 70 millimeter. Na de hoosbui op 4 juli gaf een Hengelose inwoner aan: ‘Als je op de klimaatatlas kijkt naar een voorspelling van waar het water zich gaat ophopen, dan klopt dit onvoorstelbaar goed’. Maar voor de Klimaatatlas is ook gekeken naar bijvoorbeeld de bodem en grondwater.

Inwoners aan het woord

Na het in kaart brengen van de kwetsbare punten is de gemeente de afgelopen maanden met inwoners in gesprek gegaan: de Hengelose Klimaatpraat. Ook werden er vragen gesteld aan de leden van het HengeloPanel. Want welke klimaateffecten zijn voor inwoners te accepteren en welke juist niet? Belangrijkste resultaten:

 • Doorgaande wegen moeten absoluut toegankelijk blijven voor hulpdiensten.
 • Deelnemers gaven aan vaker last te hebben van droogte en hittestress. Echter, de gevolgen van wateroverlast worden als erger gezien, maar dus minder ervaren in Hengelo.
 • Biodiversiteit én het verdorren van groen zijn belangrijke aandachtspunten. De behoefte aan groen is groot. Een groene omgeving zorgt niet alleen voor verkoeling en neemt meer water op. De groene omgeving draagt ook bij aan meer verbinding met bijvoorbeeld de buurt én het werkt uitnodigend om in beweging te komen.

 

 

   Zelf aan de slag

Als we kijken naar het Hengelose grondgebied, dan is zo’n 70% daarvan particulier eigendom. Helpt u mee in eigen tuin? Leg een geveltuintje aan, vergroen uw tuin óf ga voor een groen dak. Alle kleine beetjes helpen. Uit het HengeloPanel blijkt ook dat 77% van de deelnemers het belangrijk vindt om hier zelf aan bij te dragen. Op www.groenblauwtwente.nl vindt u veel inspiratie!

Aanpak in de openbare ruimte

Op dit moment is de gemeente Hengelo op veel plekken aan de slag met het herinrichten én aanpassen van de openbare ruimte. We trekken hierin op met waterschap Vechtstromen, Welbions en natuurlijk ook met bewoners. We geven meer ruimte aan water door beken ruimte te geven. We scheiden de regen- en vuilwaterriolering, zodat alleen het vuile water afgevoerd hoeft te worden naar de rioolzuivering. Daarnaast vergroenen we, waar dat kan, voor een aantrekkelijke leefomgeving én als stimulans voor de biodiversiteit.

Hoe verder?

De uitkomsten van de Hengelose Klimaatpraat en het HengeloPanel worden verwerkt in een klimaatadaptatiestrategie. Duur woord voor hoe wij onze stad klaar willen maken voor het veranderende klimaat. Uiteindelijk gaat de Hengelose gemeenteraad hierover een beslissing nemen. Ondertussen blijven we natuurlijk werken aan klimaatadaptieve oplossingen. De herinrichting van de Elsbeek (het deel tussen de Elsbeekweg en de Reigerweg) staat al voor de deur!

(Hengelo’sWeekblad : 10 aug 2021 )

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nieuwe Energie Hengelo

         Alle info vindt u op de site:   hengelo.nl/nieuwe-energie

 

 


Praat mee over de gevolgen van klimaatverandering

Online Hengelose Klimaatpraat

Op dinsdag 11 mei én dinsdag 22 juni gaan Hengelose inwoners en de gemeente Hengelo met elkaar in gesprek over de gevolgen van het veranderende klimaat. Hevige regenbuien en extreme hitte komen steeds vaker voor. Wethouder Mariska ten Heuw: ‘Het aanpakken van de gevolgen hiervan vraagt om een aanpassing van onze omgeving. Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. Daarom nodigen wij alle Hengelose inwoners uit om met ons in gesprek te gaan’.

Klimaateffecten: acceptabel of niet?

Tijdens de Hengelose Klimaatpraat bepalen inwoners en de gemeente samen welke klimaateffecten wel of niet acceptabel zijn. Vindt u het bijvoorbeeld niet zo erg als het gazon of de planten in uw tuin verdorren tijdens een hittegolf? Of dat uw straat blank staat na elke hevige regenbui? En wat als hulpdiensten uw woonwijk niet kunnen bereiken door deze wateroverlast? Deze klimaateffecten komen steeds vaker voor. De gemeente bespreekt dit graag met u om zo een beter beeld te krijgen van hoe inwoners en ondernemers tegen deze effecten aankijken. Vervolgens kunnen we kijken wat we hier samen aan kunnen doen.

GroenBlauw Hengelo

D  De Hengelose Klimaatpraat is onderdeel van de campagne GroenBlauw Hengelo. Deze campagne bestaat uit verschillende bijeenkomsten en initiatieven om wateroverlast, droogte en hittestress aan te pakken. Door deze klimaateffecten aan te pakken, maken we onze omgeving ook veel groener (meer bomen en planten), blauwer (meer water, zoals beken, wadi’s en waterbergingen) én mooier!

Wilt u bijdragen aan een GroenBlauw Hengelo?

Praat dan mee en meld u aan voor één of meerdere bijeenkomsten.

 • Eerste Hengelose Klimaatpraat op dinsdag 11 mei 2021 – 20.00 tot 21.30 uur | Onderwerp: gevolgen van klimaatverandering
 • Tweede Hengelose Klimaatpraat op dinsdag 22 juni 2021 – 20.00 tot 21.30 uur | Vinden van gezamenlijke oplossingen.

  Input uitvoeringsprogramma

  De informatie die we ophalen tijdens de Hengelose Klimaatpraat wordt gebruikt voor het uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma staat beschreven wat de gemeente Hengelo de komende jaren gaat doen om de klimaateffecten aan te pakken. Het gaat hierbij om oplossingen voor wateroverlast, hitte(stress) en droogte.

  Geef u op!

  De twee edities van de Hengelose Klimaatpraat vinden, mede vanwege de coronamaatregelen, online plaats. Beide Klimaatpraten vinden plaats van 20:00 uur tot 21:30 uur. Dinsdag 11 mei focust de Klimaatpraat zich op de gevolgen van klimaatverandering en op dinsdag 22 juni ligt de focus op het vinden van gezamenlijke oplossingen.

  Dus wilt u graag bijdragen aan het aanpakken van klimaateffecten? Geef u dan op en praat mee.

          ( Hengelo’s Weekblad: 15 juni 2021 )


Afvalbalie vanaf maandag 3 mei weer open

Door de coronamaatregelen was de Afvalbalie afgelopen maanden niet te bezoeken. Nu de maatregelen versoepeld zijn, komt de Afvalbalie weer naar de Hengeloërs toe! De plekken waar de Afvalbalie afgelopen maanden niet kon staan, worden alsnog allemaal voor de zomer bezocht. De vernieuwde reeks begint op maandag 3 mei bij winkelcentrum Groot Driene aan de H.C. Pootstraat. Alle data en locaties zijn te vinden op twentemilieu.nl/afvalbalie. Bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen en afstand te houden.

De Afvalbalie is een omgebouwde, verplaatsbare afzetcontainer waar inwoners verschillende soorten afval naartoe kunnen brengen die niet in de (ondergrondse) container horen, zoals
kleine elektrische apparaten, piepschuim en grote kartonnen dozen. Ook kunnen bezoekers van de Afvalbalie informatie en advies krijgen over afval scheiden. Het mobiele inzamelpunt
werd vorig najaar voor het eerst ingezet en werd direct druk bezocht. Anders dan vorig jaar staat de Afvalbalie dit jaar drie dagen achter elkaar op dezelfde locatie. Zo zijn inwoners langer in de gelegenheid om langs te komen.

18 locaties in Hengelo

De Afvalbalie staat afwisselend op 18 locaties in Hengelo. De Afvalbalie staat zoveel mogelijk bij bestaande milieupleintjes en winkelcentra. Op www.twentemilieu.nl/afvalbalie staat alle
informatie over wanneer de afvalbalie op welke locatie in Hengelo te vinden is.

Alleen kleine afvalsoorten

Hengeloërs kunnen geen grote afvalsoorten brengen naar de Afvalbalie. Daar is geen ruimte voor. De hoeveelheid moet ongeveer in een grote boodschappentas passen. Grotere spullen
horen thuis op het Milieupark aan de Wegtersweg of kunnen tegen betaling door Twente Milieu aan huis worden opgehaald. De openingstijden van de Afvalbalie zijn van 9 tot 15 uur.

Vanaf nu ook porselein, keramiek, lampen en armaturen welkom

Nieuw is dat vanaf nu ook porselein, keramiek, lampen en armaturen gratis gebracht kunnen worden. Andere voorbeelden van afvalsoorten die gebracht kunnen worden zijn:
· Piepschuim
· Oliën en vetten
· Vlakglas (bijvoorbeeld spiegels, ruiten en aquariums)
· Kleine elektrische apparaten
· Metalen
· Grote kartonnen dozen (platgemaakt)

Meer informatie is te vinden op www.twentemilieu.nl/afvalbalie.

(Hengelo’sWeekblad: 11 mei 2021 )


(Hengelo’sWeekblad : 20 april 2021 )


Hengelo weer klaar voor de eikenprocessierups

Koude periode weinig invloed

U kunt het zich vast nog wel herinneren. In 2020 reden de Gildebor trekkers met veel lawaai door de Hengelose straten. Het ging om de preventieve bestrijding tegen de eikenprocessierups, die in de (voor)zomer voor veel jeuk en overlast kan zorgen. Ook in het voorjaar van 2021 komen de trekkers weer langs! De bestrijding start als de eerste eitjes uitkomen, dit jaar vermoedelijk begin april. Daarover houden we u via onze kanalen op de hoogte.

Hoe zat het ook alweer? In 2020 werden 15.000 eiken in Hengelo behandeld met aaltjes in de strijd tegen de eikenprocessierups. Dat moest in het donker, de aaltjes kunnen namelijk niet tegen Uv-licht. De resultaten van 2020 waren positief. Zo’n 20 tot 30% minder nesten ten opzichte van 2019 én een afname in omvang van de nesten tussen de 60 en 65%. Wethouder Mariska ten Heuw zei het in oktober 2020 al: ‘Over het resultaat zijn we tevreden. Wij verwachten dat de behandeling steeds effectiever gaat zijn in het verminderen van de overlast.’ Maar hoe pakken we het dit jaar aan?

Aanpak in 2021

Het is flink koud geweest in februari. Heeft dat dan effect op de behandeling? ‘Koud was het zeker, aldus Maico Oude Lenferink, van Gildebor. ‘Maar daar trekt de rups zich weinig van aan. In het verleden hebben onderzoekers verschillende keren eipakketten in de vriezer gelegd. Dat overleefde de rups prima.’ Dus daar gaan we weinig van merken. Toch worden er een aantal dingen aangepast in vergelijking met vorig jaar. Maico: ‘Hoewel we tevreden zijn over de resultaten van vorig jaar, hebben we ook geleerd van onze aanpak. Op een aantal locaties lag het rendement lager dan verwacht. Door de machines op een aantal punten aan te passen, verwachten we dat we ook hier een beter resultaat behalen’.

Maico vervolgt: ‘Zo hebben we een extra machine aangeschaft, daardoor kunnen we nog efficiënter werken. Daarnaast gebruiken we andere spuitmondjes op de vernevelaar. Daardoor komt er meer vocht in de boom én dus meer aaltjes. De boom blijft daardoor langer nat, zodat het aaltje meer tijd heeft om een rups te vinden.’ De bestrijding start op het moment dat de eerste eitjes van de rups uitkomen, vermoedelijk aan het begin van april. Het tijdstip van de bestrijding blijft gelijk: tussen 20.00 en 02.30 uur.

700.000 brandharen

Waarom zijn de rupsen eigenlijk zo vervelend voor mens en dier? De overlast wordt veroorzaakt door minuscule brandharen, waarvan een volwassen rups er ongeveer 700.000 heeft. Ieder brandhaartje heeft kleine weerhaken die irritaties aan huid en luchtwegen kunnen veroorzaken.

Wegzuigen nesten

De verwachting is dat het aantal rupsen en nesten in Hengelo met de biologische bestrijding flink zal dalen. Nieuw dit jaar: vanaf het moment dat de rupsen in processie gaan (dat zijn de bekende rijen rupsen op de stam en takken), gaan er twee ‘grondploegen’ op pad. Deze ploegen zuigen de rupsen al weg voordat ze overlast gaan veroorzaken. Maar wat gebeurt er als er op plekken nog nesten ontstaan? Op overlast gevende plekken komen we dan alsnog langs om nesten weg te zuigen. De hotspots (scholen, verzorgingstehuizen, het ziekenhuis en het zwembad) krijgen hier voorrang.

Meer biodiversiteit voor de lange termijn

Op lange termijn zetten we in op meer variatie in planten en dieren, wat we met een mooi woord biodiversiteit noemen. Dit doen we door bijvoorbeeld anders te maaien (ecologisch bermbeheer) en door meer inheemse planten en bomen aan te planten. Zo wordt het openbaar groen aantrekkelijker voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en -vlinder.

Uitsluitend behandeling gemeentelijke eiken

De bestrijding van de rups vindt uitsluitend plaats op gemeentelijke eiken. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor eiken die op eigen terrein staan.

( Gemeente Hengelo : 19maart 2021 )


TONK (Tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten)

TONK biedt een vergoeding voor mensen die door de coronamaatregelen hun woonkosten niet meer kunnen betalen.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijk uitvoeren. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan vroeger. Daardoor kan het moeilijk zijn om de woonkosten nog te betalen. Eerdere steunmaatregelen of toeslagen lossen dit probleem niet op. De regeling TONK (tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten) kan tijdelijk hulp bieden.                                                                                                                          

Meer info :  www.hengelo.nl/tonk    


                                          


(Hengelo’sWeekblad 15 dec 2020 )


Nieuwe Energie Hengelo

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs al de energie die we gebruiken duurzaam. Energie die in de gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Hoe en waar gaan we dat doen? Dat is een grote puzzel.

Na technisch onderzoek en inspraak hebben we een kaart gemaakt met zoekgebieden. Daar is het mogelijk om duurzame energie op te wekken. We willen graag met u in gesprek over deze zoekgebieden

 aanmelden voor een bijeenkomst

De eerste digitale energiemarkten zitten erop. Niet aanwezig geweest, maar wel geïnteresseerd? Lees de presentaties nog eens rustig terug

We moeten NU iets doen

Het komt vast niet meer als een verrassing; we hebben wereldwijd te maken met een klimaatverandering. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn inmiddels zichtbaar: warmterecords worden gebroken, gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt, de droogte neemt toe… en ga zo maar door.

De opwarming van de aarde wordt onder meer veroorzaakt door de toename van broeikasgassen in de lucht, zoals CO2. Deze toename komt grotendeels door de mens. We hebben te veel van onze aarde gevraagd. Opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd maatregelen nemen om minder CO2 uit te stoten. Hiervoor zijn internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het klimaatakkoord (Parijs, 2015).

In Twente werken we aan de Regionale Energie Strategie en maken we een voorstel om duurzaam energie op te wekken en woningen en bedrijfspanden aardgasvrij te verwarmen. In Nederland zijn daar alle 30 regio’s mee bezig. Samen vinden we de goede balans tussen de elektriciteit en warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die duurzaam kunnen opwekken en aandragen.


Hengelo stelt zoekgebieden vast voor opwekken duurzame elektriciteit

67 GigaWattuur elektriciteit

Hengelo wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarmee kunnen in 2030 concreet 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien (van de ruim 37.000). Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven en instellingen ook nog van stroom worden voorzien. Het is een grote puzzel om te bepalen waar die duurzame energie opgewekt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek en inspraak een kaart met zogenoemde zoekgebieden vastgesteld waar het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. De gemeente wil dit najaar het gesprek met de samenleving aangaan over deze zoekgebieden.

Minder broeikasgassen

De temperatuur op aarde stijgt, omdat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Net als andere gemeenten en regio’s in het land wil Hengelo daarom minder CO2 uitstoten. Dat kan door duurzame energie op te wekken via zon en wind, dus geen aardgas en kolen meer. ‘Het is een enorme klus om helemaal over te gaan op duurzaam opgewekte energie. Daarom moeten we nu al beginnen’, verklaart wethouder duurzaamheid, Claudio Bruggink. ‘We moeten dit doen, maar we wíllen dit ook; voor nu, maar ook voor de generaties na ons. We weten dat we in Hengelo in 2030 in elk geval 67 GWh kunnen opwekken vanuit lopende plannen en ontwikkelingen. Maar als gemeente Hengelo hebben we eigenlijk meer ambitie. De komende tijd moet uitwijzen of we binnen de gemeente nog meer energie zelf op kunnen wekken’, aldus wethouder Claudio Bruggink.

Zoekgebieden in kaart

Om de kaart met zoekgebieden te maken waren twee processen erg belangrijk; de uitkomsten uit de omgevingsvisie Hengeloos Buiten en het technisch onderzoek dat onderzoeksbureau Bosch en van Rijn heeft gedaan voor heel Hengelo.

Vorig jaar en begin dit jaar kwam duurzame energie al ter sprake toen de omgevingsvisie voor het buitengebied werd gemaakt. De gemeente heeft toen samen met de inwoners voorwaarden opgesteld om in Hengelo duurzame energie op te wekken. Er zijn in dit traject gebieden benoemd waar energie opgewekt kan worden ná een zorgvuldige afweging en een traject met de direct betrokkenen. Voorwaarden waren:

 • Leg de daken vol met zonnepanelen, voor de gemeente naar zonnevelden en windturbines kijkt.

 • Windturbines langs snelwegen en op industrieterreinen zijn een mogelijkheid. Inwoners moeten kunnen meedelen in de opbrengst.

 • Grond langs snelwegen en stadsranden met industrie en bedrijvigheid zijn gewenste locaties voor zonnevelden.

 • Zonnevelden mogen bij voorkeur niet ten koste gaan van landbouwgrond. Inwoners moeten kunnen meedelen in de opbrengst.


gemeentenieuws 3 nov 2020


Hengelo stelt zoekgebieden vast
voor opwekking duurzame elektriciteit

Hengelo wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarmee kunnen in 2030 concreet 20.000 Hengelose huishoudens van stroom worden voorzien (van de ruim 37.000).

Hengelo – Daarnaast moeten bijvoorbeeld bedrijven en instellingen ook nog van stroom worden voorzien. Het is een grote puzzel om te bepalen waar die duurzame energie opgewekt kan worden. Het college heeft na onderzoek en inspraak een kaart met zogenoemde zoekgebieden vastgesteld waar het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. De gemeente wil dit najaar het gesprek met de samenleving aangaan over deze zoekgebieden.

Om de kaart met zoekgebieden te maken waren twee processen erg belangrijk; de uitkomsten uit de omgevingsvisie Hengeloos Buiten en het technisch onderzoek dat onderzoeksbureau Bosch en van Rijn heeft gedaan voor heel Hengelo.

Vorig jaar kwam duurzame energie al ter sprake toen de omgevingsvisie voor het buitengebied werd gemaakt. De gemeente heeft toen samen met de inwoners voorwaarden opgesteld om in Hengelo duurzame energie op te wekken. Er zijn in dit traject gebieden benoemd waar energie opgewekt kan worden ná een zorgvuldige afweging en een traject met de direct betrokkenen.

Voorwaarden waren: Leg de daken vol met zonnepanelen, voor de gemeente naar zonnevelden en windturbines kijkt. Windturbines langs snelwegen en op industrieterreinen zijn een mogelijkheid. Inwoners moeten kunnen meedelen in de opbrengst. Grond langs snelwegen en stadsranden met industrie en bedrijvigheid zijn gewenste locaties voor zonnevelden. Zonnevelden mogen bij voorkeur niet ten koste gaan van landbouwgrond. Inwoners moeten kunnen meedelen in de opbrengst.

In gesprek

Belangstellenden hebben al mee kunnen denken tijdens het maken van de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten. Daarnaast start eind september een campagne om de inwoners meer informatie te geven over energie. Ook inwoners van de buurgemeenten worden niet vergeten.
‘In Hengelo moeten we een goede balans vinden tussen de elektriciteit én warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die energie op kunnen wekken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties’, verduidelijkt wethouder Claudio Bruggink. ‘We willen we met de samenleving in gesprek over de inpassing in het landschap, maar ook over hoe we onze inwoners en ondernemers op een haalbare manier van energie kunnen voorzien en wat ze daarin zelf kunnen doen.’

Vanaf eind oktober volgen (digitale) energiemarkten waar belangstellenden kunnen meepraten over het onderwerp. Via de energiemarkten wil de gemeente komen tot specifieke locaties om energie op te wekken. Belangstellenden kunnen tijdens de energiemarkten ook informatie krijgen over zelf energie opwekken en isoleren. Opgeven kan vanaf eind september via de gemeentelijke website.

hengelo.nl

(Hengelo’sWeekblad. 22sept 2020 )


Op 1 sept 2020 gaat de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching voor broedplaatsen die al bestaan of die worden ontwikkeld. Creatieven: kom met goede plannen!

HOME            NIEUWS       MEDIAKIT       CONTACT


(Hengelo’sWeekblad 21juli 2020)

 

woensdag 10 juni 2020

Bestrijding eikenprocessierups naar nieuwe fase

De aannemer start deze week met het wegzuigen van nesten.

Op donderdag 9 april startte Gildebor met de behandeling van zo’n 15.000 eiken in Hengelo. Dit allemaal in de strijd tegen de eikenprocessierups. De behandeling werd uitgevoerd met aaltjes, die in de nachtelijke uren in de bomen werden gespoten. Het doel voor dit jaar is een vermindering in het aantal rupsen van zo’n 60 tot 70%, kortom: minder rupsen in kleinere nesten. Door de behandeling de komende jaren op deze manier door te zetten hopen we over 2 jaar een reductie van 80 tot 90% te behalen.

Op dit moment zien we nog veel nesten in de bomen hangen. We horen dan ook vaak: ‘Heeft het dan helemaal niet gewerkt?’, “Op veel locaties zien wij dat de behandeling goed heeft gewerkt. We zien veel groene eikenbomen, een teken dat er weinig vraat aan zit. Ook zien we dat de nesten dit jaar veel kleiner zijn dan vorig jaar. Om overlast van deze nesten zoveel mogelijk te voorkomen starten we nu met het wegzuigen van nesten die overlast geven” aldus Maico Oude Lenferink, specialist op het gebied van rupsbestrijding, van Gildebor.

Monitoring

Ná de laatste behandeldag, op 28 april, is Gildebor gestart met de monitoring van de eiken in Hengelo. Oude Lenferink: “In een vroeg stadium vertoonden veel eikenprocessierupsen apart gedrag, een teken dat de behandeling met de aaltjes aansloeg. Geen grote groepen rupsen in processie, maar kleine groepjes rupsen zonder eetlust. Nu de overgebleven rupsen nesten gaan bouwen, begint ook de periode dat mensen overlast gaan ervaren. Daarom starten we nu ook met het wegzuigen van de nesten die overlast geven”.

Wegzuigen van nesten

De aannemer start deze week met het wegzuigen van nesten op zogenaamde hotspots: basisscholen, het ziekenhuis, zwembad én overige plekken waar veel mensen komen. De plekken waar de nesten het meeste overlast geven, bijvoorbeeld langs drukke fietsroutes krijgen prioriteit bij het wegzuigen.

Het wegzuigen van nesten is behoorlijk kostbaar. Daarom worden nesten die weinig tot geen overlast veroorzaken niet weggezogen. Hebt u een nest zien hangen op een locatie waar het problemen kan opleveren? Ga dan naar www.hengelo.nl/eikenprocessierups en meld de locatie aan. U kunt natuurlijk ook de Buiten Beter app gebruiken. Houd er rekening mee dat de meldingen niet allemaal persoonlijk worden beantwoord. We zuigen alleen nesten weg die in gemeentelijke bomen hangen. Voor rupsen of nesten in uw eigen bomen bent u zelf verantwoordelijk.

Behandeling met aaltjes

Aaltjes zijn kleine wormpjes die normaal in de bodem leven. De eiken werden bespoten (van 9 tot 28 april) én kort na zo’n bespuiting zoekt het aaltje een jonge rups op. Het aaltje dringt de rups binnen. Daardoor gaan de rupsen dood voordat ze overlast kunnen veroorzaken. Deze biologische behandeling levert zo’n 60 tot 70% minder rupsen op. In Hengelo is bewust gekozen voor deze biologische manier van bestrijden, in combinatie met het wegzuigen van de nesten die overlast geven.

Lange termijn

Op lange termijn zetten we in op meer variatie in planten en dieren (biodiversiteit). Bijvoorbeeld door anders te maaien (ecologisch bermbeheer) en door meer inheemse planten en bomen aan te planten. Zo wordt het openbaar groen aantrekkelijk voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en -vlinder.

Meer informatie: Eikenprocessierups

 


Beste mensen,

Graag maak ik jullie attent op onderstaande mededeling:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten en besloten deze van 20 mei tot en met 30 juni 2020 ter inzage te leggen. Dit gaat ook het buitengebied van Groot Driene en heeft relaties met diverse onderwerpen die actueel zijn in het gebied (verkeer, recreëren, houtwallen, herinrichting etc).

Voor meer info klik op onderstaande link.

https://omgevingsvisiehengelo.nl/Home/ArticleID/1168/Ontwerp-omgevingsvisie-Hengeloos-Buiten-gereed.

 

Ps: willen jullie deze link verspreiden onder jullie overige leden en achterban?

 

Met vriendelijke groet,

 

Lars Harms

Stadsdeelregisseur (Zuid)

Gemeente Hengelo

 

 

 

 


Behandeling eiken start deze week

De eitjes komen uit.

De gemeente Hengelo en Gildebor staan klaar voor de behandeling van circa 10.000 eiken in Hengelo. Start van de bestrijding, vermoedelijk donderdag 9 april.

We behandelen alle gemeentelijke zomereiken binnen de bebouwde kom (zo’n 10.000) preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel, zogenoemde aaltjes (piepkleine wormpjes). Deze aaltjes worden met een speciale vernevelaar op de bomen gespoten.
https://youtu.be/ClxTmC29o1Q

Wanneer start de behandeling?

Het startsein voor de behandeling is als de eerste eitjes van de eikenprocessievlinder uitkomen. Door het mooie voorjaarsweer is dit in de eerste week van april. De bestrijding start vermoedelijk op donderdag 9 april. De rupsjes zijn dan nog erg klein en hebben nog geen brandharen.

Wanneer behandelen we?

De bomen worden in de schemering en in de nacht bespoten, tussen 20.00 en 02.30 uur. De aaltjes doen hun werk namelijk het beste in het donker. Ze leven normaal onder de grond en kunnen niet tegen UV-licht. De behandeling kan voor wat geluidsoverlast zorgen.

Wat doen de aaltjes met de rups?

Na het bespuiten van de bomen zoekt een aaltje een jonge rups op. Het aaltje dringt de rups binnen. Daardoor gaan de rupsen dood voordat ze overlast kunnen veroorzaken.

Hoeveel bomen behandelen we?

Meer dan 10.000 eikenbomen in de bebouwde kom van de gemeente Hengelo. Deze bomen hebben wij in kaart. Aanmelden van bomen is dan ook niet nodig.

Hoe vaak behandelen we de bomen?

Elke boom wordt twee keer bespoten. Dit maakt de kans op slagen het grootst. Met de behandeling van de eiken in Hengelo hopen we de rupsenplaag dit jaar zoveel mogelijk te beperken.

Werkt de bestrijding onvoldoende?

Dan laten we op locaties met ernstige overlast de nesten alsnog wegzuigen. Lees meer over de bestrijding van de eikenprocessierups.


70 jaar of ouder? Voorkom besmetting met coronavirus!

Iedereen heeft ermee te maken. Met de gevolgen van het coronavirus. Restaurants, cafés, scholen en kappers zijn gesloten. In verpleeghuizen is geen bezoek toegestaan. En als u voor een boodschap de deur uit moet, dient u anderhalve meter afstand te houden. Het zijn allemaal maatregelen om te voorkomen dat teveel mensen in één keer ziek worden. En een beroep doen op onze ziekenhuizen en zorginstellingen.

Als u 70 jaar of ouder bent heeft het coronavirus nog meer impact. Want het RIVM rekent iedereen van 70 jaar en ouder tot de kwetsbare groepen. Het is voor u nog belangrijker om besmetting te voorkomen. Blijf dus zoveel mogelijk thuis, ook al voelt u zich nog fit als 70-plusser. HygiëneHet is van belang dat we allemaal de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgen. Dat betekent zoveel mogelijk thuisblijven en de algemene hygiënemaatregelen in acht nemen:

• Hoest of nies in uw elleboog

• Gebruik papierenzakdoekjes en gooi die meteen na gebruik weg

• Was regelmatig goed uw handen met water en zeep

• Houdt tenminste anderhalve meter afstand van andere mensen

• Schud geen handen

Blokje om

Mag u dan helemaal niet naar buiten? Jawel, tenminste als u geen klachten hebt als neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Een wandeling maken, een blokje om met de hond, een boodschap doen in de supermarkt en een eindje fietsen mag. Maar houd minstens anderhalve meter afstand van andere mensen. Ga liever niet met het openbaar vervoer.

Niet oppassen

Oppassen of op bezoek gaan bij de kleinkinderen is in deze tijd geen goed idee. Als u op leeftijd bent, bent u nu eenmaal kwetsbaarder dan andere mensen. Vermijd zoveel mogelijk een eventueel risico om besmet te raken met het coronavirus. De kleinkinderen kunnen het onder de leden hebben, terwijl u er niets van merkt. U kunt als u digitaal vaardig bent natuurlijk wel beeldbellen of skypen met kinderen en kleinkinderen.

Verpleeghuizen

Woont u of uw naaste in een verpleeghuis, dan is het nu een extra moeilijke tijd. De verpleeghuizen zijn op slot gegaan, waardoor bezoek niet meer mogelijk is. De maatregel is genomen om kwetsbare bewoners te beschermen, maar als u gewend was om regelmatig bezoek te krijgen of een dierbare te bezoeken, is het heel verdrietig dat dat nu niet kan. Het is natuurlijk wel mogelijk om in plaats van een bezoekje een kaartje of bloemetje te sturen. En misschien kunt u skypen of beeldbellen met het verpleeghuis.

Luisterend oor

Voelt u zich eenzaam of hebt u vragen over het coronavirus? Het Rode Kruis heeft een telefoonlijn geopend voor ouderen die een luisterend oor of advies nodig hebben: telefoon (070) 4455 888.

Speciale boodschap

Burgemeester Schelberg schreef een speciale boodschap voor alle Hengeloërs van 70 jaar en ouder: “Als u 70-plusser bent, behoort u tot de kwetsbare groepen. Dan is het extra oppassen geblazen voor het coronavirus. U houdt vast de maatregelen van het RIVM in acht, maar het zal niet altijd makkelijk zijn. U kunt nu niet het leven leiden dat u gewoon was. Een bezoekje brengen aan de kinderen en kleinkinderen is er niet bij. Dagbesteding is afgelast, wat ook voor mantelzorgers zwaar is. Sport- en muziekverenigingen zijn gesloten. En ook kerken en moskeeën zijn dicht. Ik kan me voorstellen dat u uw sociale leven mist, zeker als u alleen woont. Weet dat we aan u denken en dat u er niet alleen voor staat. Blijf gezond, houd vol en houd moed!”

Zorgloket

Ondervindt u acute problemen in uw dagelijkse leven en komt u er samen met uw omgeving niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket via telefoon (074) 245 91 31 of mail naar zorgloket@hengelo.nl.

 

coronavirus

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u alleen nog op afspraak langskomen op het publieksplein in het stadhuis.

Kijk voor meer informatie over praktische zaken op hengelo.nl/corona.

Kan uw vraag of afspraak wachten? Stel deze dan uit. Ook kunt u verschillende zaken digitaal regelen.


(Hengelo’sWeekblad 3 dec 2019 )Verwachte klimaateffecten voor 2050 in beeld

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is.

De klimaatatlas voor Hengelo is vanaf 16 november te bekijken via deze pagina.

In gesprek over prioriteiten

Komend jaar gaat de gemeente Hengelo aan de hand van de klimaatatlas samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Programma 19 november

Op 19 november geven we een eerste aftrap. Het programma is als volgt:

19.15 uur         Inloop, met koffie en thee

19.30 uur         Welkom door wethouder Mariska ten Heuw.

Water in Hengelo door Hans van Agteren, bestuurder Waterschap Vechtstromen. Het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo werken al jaren samen om onze beken klimaatbestendig te maken en aan een duurzame inrichting van de omgeving. Hans van Agteren, bestuurder van het Waterschap Vechtstromen, vertelt hier graag kort meer over. Zo krijgt u een beeld van maatregelen en de oplossingen die we nu al nemen en op welke wijze dat bijdraagt aan een zogenoemde Klimaat Adaptieve Stad.

20.00 uur         Presentatie Klimaatatlas Twente en Twentse Klimaatverhalen

20.15 uur         Klimaat-risico-spel

21.15 uur         Gezamenlijke afsluiting en schets van het vervolg door Mariska ten Heuw

21.30 uur         Afsluiting, met een hapje en drankje

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Om Twente toekomstbestendig en waterrobuust in te richten is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, het waterschap Vechtstromen of de provincie Overijssel moet in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen.


Eikenprocessierups

We krijgen momenteel veel meldingen binnen van de eikenprocessierups. De brandhaartjes van deze rups veroorzaken klachten bij mens en dier. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om op zoveel mogelijk plekken de overlast te beperken. We zetten daar extra geld en extra menskracht op in.

Net als in de rest van Twente en Nederland zien en merken we echter dat het aantal rupsen en nesten ten opzichte van vorig jaar explosief is gestegen. En ook zien we nieuwe nesten verschijnen op plekken waar ze eerder zijn verwijderd. Hierdoor kunnen we de rups niet overal even snel bestrijden als we zouden willen.

We kunnen op dit moment helaas dus niet voorkomen dat u mogelijk overlast ervaart van de rups in uw buurt. We gaan door met de huidige inzet, waarbij vier specialistische teams dagelijks bezig zijn om de plekken met een hoog risico te bestrijden. Op deze pagina leest u de meest recente informatie daarover.


Kadernota 2020-2023: o.a. dit idee voor nieuw beleid is overgenomen:

Het college stelt voor om bijna 1,8 miljoen euro beschikbaar te investeren in het verbeteren van het buitenterrein en de verkeersveiligheid rondom het Winkelcentrum Groot Driene, wat ten goede komt van de leefbaarheid in de gehele wijk.

 


Eikenprocessierups

 

Van mei tot en met oktober kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. De brandharen van deze rups kunnen klachten veroorzaken bij mens en dier. De gemeente kan niet alle nesten bestrijden. Dat gebeurt alleen op plekken waar veel mensen komen. Voor eikenprocessierupsen op uw eigen terrein komt de gemeente niet. Die moet u zelf laten weghalen.

 


Kappen zonder vergunning
Overzicht zieke en zwakke bomen op gemeentegrond

In de Bomenverordening 2018 is geregeld dat voor bomen op gemeentegrond, die in het kader van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gekapt moeten worden, geen vergunning meer nodig is. Hierbij gaat het om bomen die ziek zijn en om zogenoemde ‘dunning’. Bij dunning wordt een deel van de bomen die te dicht bij elkaar staan eruit gehaald. Zo krijgen de gewenste (of beste) bomen meer ruimte, zodat deze sneller kunnen groeien en dikker – en daarmee sterker – worden.

 

Hebt u nog vragen of wilt u nader overleg, neem dan contact met ons op.
Meer weten?
Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente via www.hengelo.nl >Contact > Reactieformulier, via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.


Werk aan de weg

. Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en Staringstraat), 8 oktober tot en met 9 november.

(Gemeente nieuws 25 september 2018)

 


Hennepkwekerij in uw buurt?

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken
de buurt onveilig. Voor het kweken van hennep wordt vaak ge-
bruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die
slecht zijn aangelegd. Dit levert een ernstig gevaar op voor de
brandveiligheid. Ook kan er schade aan woningen ontstaan door
wateroverlast, stank en schimmelvorming. Daarom is het be-
langrijk dat illegale kwekerijen zoveel mogelijk worden voorko-
men. U kunt daarbij helpen door verdachte situaties te melden
Hoe herkent u een hennepkwekerij?
•Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (vergelijkbaar
met de geur bij een coffeeshop)
•Een ‘onbewoond’ huis, dat ’s avonds of ’s nachts regelmatig
wordt bezocht
•Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
•Condensvorming op de ramen
•Warme en/of vochtige muren, vloeren of plafonds
•Stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)
•Voortdurend zoemende geluiden van afzuiginstallaties
•Extra ontluchtingspijpen in het dak of tocht (sterke aanvoer
en/of afvoer van lucht)
•Kunstlicht of gloed van felle lampen die lang branden
•Dichtgemaakte ramen (bijvoorbeeld rolluiken of folie; ramen
en gordijnen die nooit open gaan)
Melden

Vermoedt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Bel dan                                                     de politie via telefoon 0900 – 8844 (lokaal tarief).

Wilt u anoniem blijven? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem,
telefoon 0800 – 7000 (gratis) of www.meldmisdaadanoniem.nl.
(Gemeentenieuws 21 augustus 2018)

(Gemeentenieuws  25 juli 2018)

Veelgestelde vragen over de ondergrondse container voor restafval

De overgrote meerderheid van Hengelo maakt sinds deze maand gebruik van een ondergrondse container voor restafval. En dat is natuurlijk wennen. Daarom volgen hier een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Welk formaat afvalzak past er in een ondergrondse container?

In de opening van een ondergrondse container past een afvalzak van ongeveer 30 liter. Dit formaat is in elke supermarkt verkrijgbaar. Zo’n zak met restafval weegt gemiddeld 4 tot 5 kilo.

Afval naast de container… Wat nu?

De gemeente handhaaft op afval dat niet op de juiste manier in de container wordt gegooid. Als u afval naast de container aantreft, kunt u hier een melding van maken met behulp van de Buiten Beter app of via de (digitale) meldingenlijn van de gemeente. Voor het plaatsen van afval bij een ondergrondse container schrijven de toezichthouders een boete uit van minimaal € 104.

Wanneer wordt de ondergrondse container geleegd?

Twente Milieu krijgt automatisch een signaal wanneer de ondergrondse restafvalcontainer bijna vol zit. De container wordt dan geleegd. In de praktijk komt het dus zelden voor dat een container vol is. Is er toch een keer een container vol of geblokkeerd, dan brengt u uw restafval naar een van de andere ondergrondse containers. Met uw milieupas kunt u gebruik maken van elke ondergrondse container in Hengelo.

De gemeente stelt het op prijs als u een volle of geblokkeerde container meldt bij Twente Milieu. Dat kan via hun gratis app, via www.twentemilieu.nl of telefonisch via 0900 – 8520111.

Let op: is de ondergrondse container geblokkeerd en hebt u de pas al voor de lezer gehouden? Er wordt geen ‘klik’ in rekening gebracht! Dat gebeurt pas als de klep helemaal open en dicht is geweest.

Wat doe ik met afval dat niet in de ondergrondse container past?

De ondergrondse container is voor fijn restafval. Maar er blijft altijd ‘lastig’ afval over dat daar niet in past zoals een kapotte paraplu, stuk hout of gebarsten vaas. Deze spullen mogen naar het Milieupark aan de Wegtersweg. U kunt hiervoor eventueel uw gratis stortquotum gebruiken van 50 kilo per jaar. Veel mensen houden voor dit soort afval een hoekje apart, bijvoorbeeld in de schuur, en brengen het eens in de zoveel tijd naar het Milieupark.

Vragen

Hebt u een andere vraag over het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Hengelo? Dan kunt u uw vraag stellen aan Twente Milieu via 0900 – 85 20 111 of

info@twentemilieu.nl

 


(facebook Gemeente Hengelo  10 juli2018)

Vanaf deze week is de website www.hengeloaardgasvrij.nl in de lucht. De website vormt het startpunt van een informatiecampagne, waarin we de komende jaren samen met de stad een antwoord willen vinden op de vraag hoe we in de toekomst op een andere manier onze huizen verwarmen, douchen en koken. Want Nederland wil van het aardgas af. Het Rijk heeft de deadline op 2050 gesteld. De aardgaskraan in Groningen wordt de komende jaren steeds verder dichtgedraaid.

Op deze website houden we jou op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuws. En heb je vragen of een goed idee? Deel jouw ervaring, vraag of idee met ons, want we zijn er samen bij!

Naast de informatiecampagne trekt de gemeente dit najaar de wijken in om Hengeloërs te informeren over de aanstaande veranderingen en om de vragen, ideeën en zorgen die leven onder de inwoners op te halen.

Neem een kijkje op www.hengeloaardgasvrij.nl


 

(Gemeentenieuws 3 juli 2018)

Keuzecontainer krijgt andere inzamelroute

Inname grijze container is begonnen

De meeste Hengelose huishoudens hebben afgelopen weken
een brief gekregen van Twente Milieu. In die brief staat meer
informatie over de keuze die ze in mei hebben gemaakt voor
het inzamelen van hun restafval: ondergrondse container ge-
bruiken, keuzecontainer aan huis of grijze container houden
voor eigen gebruik.
Afgelopen weken heeft Twente Milieu brieven verstuurd waarin het
vervolg staat. De inhoud van de brief is afhankelijk van de keuze
die is gemaakt, bijvoorbeeld over het innemen van de grijze con-
tainer en de levering van de keuzecontainer. Huishoudens die geen
grijze container meer hebben en ook geen keuzecontainer willen,
ontvangen geen brief. Bij de brieven is een sticker geleverd die op
het deksel van de container geplakt kan worden en een folder met
meer informatie over het afvalbeleid. Wist u bijvoorbeeld dat u met
uw milieupas afval kunt weggooien in alle ondergrondse restafval-
containers in Hengelo?
Zorgcontainer
Inwoners die een zorgcontainer hebben aangevraagd, ontvangen
hierover apart een bericht van de gemeente.
Nieuwe inzamelroutes vanaf 20 augustus
Vanaf 20 augustus (week 34) rijdt Twente Milieu andere routes om
de keuzecontainers (voorheen grijze containers) te legen. Dat komt
omdat minder mensen de containers gebruiken. Mogelijk verandert
hierdoor de dag waarop de keuzecontainer wordt geleegd ten op-
zichte van hoe het nu is geregeld. Door de routes aan te passen,
verbruikt Twente Milieu minder brandstof. Dit bespaart CO²uitstoot.
De routes zijn dan efficiënter en milieuvriendelijker.
Wanneer aan straat? Bekijk de app
De inzameldagen voor de verpakkingen- en gft-container wijzigen
niet. Kijk voor alle inzameldagen in de gratis app van Twente Milieu
of op www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender. Via de website
kan ook een jaaroverzicht gedownload en geprint worden.
Vragen?
Hebt u vragen over de nieuwe inzameldagen? Neem dan contact
op met de klantenservice van Twente Milieu. Dit kan op werk
dagen
tussen 08.00-17.00 uur via het telefoonnummer 0900-8520111
(lokaal tarief) of per mail via info@twentemilieu.nl.

 

 


(Hengelo’s Weekblad 5 juni 2018)

Gemeente verruimt openingstijden van Milieupark in Hengelo

Hengelo – Het Milieupark aan de Wegtersweg is in juni, juli en augustus op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Het gaat om een proef die per 1 juni ingaat. Normaal gesproken sluit het Milieupark om 16.00 uur.

Eerder open
De openingstijden worden permanent vervroegd van 09.30 uur naar 09.00 uur. De nieuwe openingstijden maken het voor meer mensen mogelijk afval naar het Milieupark te brengen.
Het Milieupark was voorheen maandag t/m zaterdag open van 09.30 tot 16.00 uur. Die tijden worden nu dus uitgebreid. Inwoners hebben geregeld te kennen gegeven dat de openingstijden verruimd moeten worden. Daaraan wordt nu gehoor gegeven. In september volgt een evaluatie.

HengeloPanel
De nieuwe openingstijden kunnen mogelijk nog verder wijzigen. Via het HengeloPanel vraagt de gemeente of inwoners uit de voeten kunnen met de nieuwe openingstijden, maar ook of ze andere wensen hebben. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat inwoners willen dat het Milieupark op zaterdag langer open is. Dit onderzoek onder het HengeloPanel wordt in de zomer gehouden. Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo.

Gratis en betaalde stromen
Inwoners van Hengelo en Borne kunnen met hun milieupas terecht op het Milieupark om afval te brengen.

Er zijn zogenoemde gratis stromen, zoals snoeihout, textiel, ijzer, elektrische apparaten, papier en verpakkingen, maar ook afvalstromen waarvoor betaald moet worden, zoals grof huishoudelijk afval, matrassen, tapijt, autobanden, puin en hout. Via een weegbrug kan Twente Milieu meten hoeveel afval tegen betaling weggebracht wordt. Hengelose huishoudens mogen per jaar in totaal 50 kilo gratis brengen. Dit tegoed wordt in januari automatisch op de milieupas bijgeschreven.