Gemeentenieuws

Op de website van de gemeente Hengelo www.hengelo.nl en elke week in het Hengelo’s weekblad en de digitale editie van het Hengelo’s weekblad staat het laatste gemeentenieuws.


(Hengelo’sWeekblad 3 dec 2019 )Verwachte klimaateffecten voor 2050 in beeld

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is.

De klimaatatlas voor Hengelo is vanaf 16 november te bekijken via deze pagina.

In gesprek over prioriteiten

Komend jaar gaat de gemeente Hengelo aan de hand van de klimaatatlas samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Programma 19 november

Op 19 november geven we een eerste aftrap. Het programma is als volgt:

19.15 uur         Inloop, met koffie en thee

19.30 uur         Welkom door wethouder Mariska ten Heuw.

Water in Hengelo door Hans van Agteren, bestuurder Waterschap Vechtstromen. Het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo werken al jaren samen om onze beken klimaatbestendig te maken en aan een duurzame inrichting van de omgeving. Hans van Agteren, bestuurder van het Waterschap Vechtstromen, vertelt hier graag kort meer over. Zo krijgt u een beeld van maatregelen en de oplossingen die we nu al nemen en op welke wijze dat bijdraagt aan een zogenoemde Klimaat Adaptieve Stad.

20.00 uur         Presentatie Klimaatatlas Twente en Twentse Klimaatverhalen

20.15 uur         Klimaat-risico-spel

21.15 uur         Gezamenlijke afsluiting en schets van het vervolg door Mariska ten Heuw

21.30 uur         Afsluiting, met een hapje en drankje

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Om Twente toekomstbestendig en waterrobuust in te richten is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, het waterschap Vechtstromen of de provincie Overijssel moet in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen.


Eikenprocessierups

We krijgen momenteel veel meldingen binnen van de eikenprocessierups. De brandhaartjes van deze rups veroorzaken klachten bij mens en dier. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om op zoveel mogelijk plekken de overlast te beperken. We zetten daar extra geld en extra menskracht op in.

Net als in de rest van Twente en Nederland zien en merken we echter dat het aantal rupsen en nesten ten opzichte van vorig jaar explosief is gestegen. En ook zien we nieuwe nesten verschijnen op plekken waar ze eerder zijn verwijderd. Hierdoor kunnen we de rups niet overal even snel bestrijden als we zouden willen.

We kunnen op dit moment helaas dus niet voorkomen dat u mogelijk overlast ervaart van de rups in uw buurt. We gaan door met de huidige inzet, waarbij vier specialistische teams dagelijks bezig zijn om de plekken met een hoog risico te bestrijden. Op deze pagina leest u de meest recente informatie daarover.


Kadernota 2020-2023: o.a. dit idee voor nieuw beleid is overgenomen:

Het college stelt voor om bijna 1,8 miljoen euro beschikbaar te investeren in het verbeteren van het buitenterrein en de verkeersveiligheid rondom het Winkelcentrum Groot Driene, wat ten goede komt van de leefbaarheid in de gehele wijk.

 


Eikenprocessierups

 

Van mei tot en met oktober kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. De brandharen van deze rups kunnen klachten veroorzaken bij mens en dier. De gemeente kan niet alle nesten bestrijden. Dat gebeurt alleen op plekken waar veel mensen komen. Voor eikenprocessierupsen op uw eigen terrein komt de gemeente niet. Die moet u zelf laten weghalen.

 


Kappen zonder vergunning
Overzicht zieke en zwakke bomen op gemeentegrond

In de Bomenverordening 2018 is geregeld dat voor bomen op gemeentegrond, die in het kader van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gekapt moeten worden, geen vergunning meer nodig is. Hierbij gaat het om bomen die ziek zijn en om zogenoemde ‘dunning’. Bij dunning wordt een deel van de bomen die te dicht bij elkaar staan eruit gehaald. Zo krijgen de gewenste (of beste) bomen meer ruimte, zodat deze sneller kunnen groeien en dikker – en daarmee sterker – worden.

 

Hebt u nog vragen of wilt u nader overleg, neem dan contact met ons op.
Meer weten?
Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente via www.hengelo.nl >Contact > Reactieformulier, via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.


Werk aan de weg

. Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en Staringstraat), 8 oktober tot en met 9 november.

(Gemeente nieuws 25 september 2018)

 


Hennepkwekerij in uw buurt?

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken
de buurt onveilig. Voor het kweken van hennep wordt vaak ge-
bruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die
slecht zijn aangelegd. Dit levert een ernstig gevaar op voor de
brandveiligheid. Ook kan er schade aan woningen ontstaan door
wateroverlast, stank en schimmelvorming. Daarom is het be-
langrijk dat illegale kwekerijen zoveel mogelijk worden voorko-
men. U kunt daarbij helpen door verdachte situaties te melden
Hoe herkent u een hennepkwekerij?
•Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (vergelijkbaar
met de geur bij een coffeeshop)
•Een ‘onbewoond’ huis, dat ’s avonds of ’s nachts regelmatig
wordt bezocht
•Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
•Condensvorming op de ramen
•Warme en/of vochtige muren, vloeren of plafonds
•Stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)
•Voortdurend zoemende geluiden van afzuiginstallaties
•Extra ontluchtingspijpen in het dak of tocht (sterke aanvoer
en/of afvoer van lucht)
•Kunstlicht of gloed van felle lampen die lang branden
•Dichtgemaakte ramen (bijvoorbeeld rolluiken of folie; ramen
en gordijnen die nooit open gaan)
Melden

Vermoedt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Bel dan                                                     de politie via telefoon 0900 – 8844 (lokaal tarief).

Wilt u anoniem blijven? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem,
telefoon 0800 – 7000 (gratis) of www.meldmisdaadanoniem.nl.
(Gemeentenieuws 21 augustus 2018)

(Gemeentenieuws  25 juli 2018)

Veelgestelde vragen over de ondergrondse container voor restafval

De overgrote meerderheid van Hengelo maakt sinds deze maand gebruik van een ondergrondse container voor restafval. En dat is natuurlijk wennen. Daarom volgen hier een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Welk formaat afvalzak past er in een ondergrondse container?

In de opening van een ondergrondse container past een afvalzak van ongeveer 30 liter. Dit formaat is in elke supermarkt verkrijgbaar. Zo’n zak met restafval weegt gemiddeld 4 tot 5 kilo.

Afval naast de container… Wat nu?

De gemeente handhaaft op afval dat niet op de juiste manier in de container wordt gegooid. Als u afval naast de container aantreft, kunt u hier een melding van maken met behulp van de Buiten Beter app of via de (digitale) meldingenlijn van de gemeente. Voor het plaatsen van afval bij een ondergrondse container schrijven de toezichthouders een boete uit van minimaal € 104.

Wanneer wordt de ondergrondse container geleegd?

Twente Milieu krijgt automatisch een signaal wanneer de ondergrondse restafvalcontainer bijna vol zit. De container wordt dan geleegd. In de praktijk komt het dus zelden voor dat een container vol is. Is er toch een keer een container vol of geblokkeerd, dan brengt u uw restafval naar een van de andere ondergrondse containers. Met uw milieupas kunt u gebruik maken van elke ondergrondse container in Hengelo.

De gemeente stelt het op prijs als u een volle of geblokkeerde container meldt bij Twente Milieu. Dat kan via hun gratis app, via www.twentemilieu.nl of telefonisch via 0900 – 8520111.

Let op: is de ondergrondse container geblokkeerd en hebt u de pas al voor de lezer gehouden? Er wordt geen ‘klik’ in rekening gebracht! Dat gebeurt pas als de klep helemaal open en dicht is geweest.

Wat doe ik met afval dat niet in de ondergrondse container past?

De ondergrondse container is voor fijn restafval. Maar er blijft altijd ‘lastig’ afval over dat daar niet in past zoals een kapotte paraplu, stuk hout of gebarsten vaas. Deze spullen mogen naar het Milieupark aan de Wegtersweg. U kunt hiervoor eventueel uw gratis stortquotum gebruiken van 50 kilo per jaar. Veel mensen houden voor dit soort afval een hoekje apart, bijvoorbeeld in de schuur, en brengen het eens in de zoveel tijd naar het Milieupark.

Vragen

Hebt u een andere vraag over het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Hengelo? Dan kunt u uw vraag stellen aan Twente Milieu via 0900 – 85 20 111 of

info@twentemilieu.nl

 


(facebook Gemeente Hengelo  10 juli2018)

Vanaf deze week is de website www.hengeloaardgasvrij.nl in de lucht. De website vormt het startpunt van een informatiecampagne, waarin we de komende jaren samen met de stad een antwoord willen vinden op de vraag hoe we in de toekomst op een andere manier onze huizen verwarmen, douchen en koken. Want Nederland wil van het aardgas af. Het Rijk heeft de deadline op 2050 gesteld. De aardgaskraan in Groningen wordt de komende jaren steeds verder dichtgedraaid.

Op deze website houden we jou op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuws. En heb je vragen of een goed idee? Deel jouw ervaring, vraag of idee met ons, want we zijn er samen bij!

Naast de informatiecampagne trekt de gemeente dit najaar de wijken in om Hengeloërs te informeren over de aanstaande veranderingen en om de vragen, ideeën en zorgen die leven onder de inwoners op te halen.

Neem een kijkje op www.hengeloaardgasvrij.nl


 

(Gemeentenieuws 3 juli 2018)

Keuzecontainer krijgt andere inzamelroute

Inname grijze container is begonnen

De meeste Hengelose huishoudens hebben afgelopen weken
een brief gekregen van Twente Milieu. In die brief staat meer
informatie over de keuze die ze in mei hebben gemaakt voor
het inzamelen van hun restafval: ondergrondse container ge-
bruiken, keuzecontainer aan huis of grijze container houden
voor eigen gebruik.
Afgelopen weken heeft Twente Milieu brieven verstuurd waarin het
vervolg staat. De inhoud van de brief is afhankelijk van de keuze
die is gemaakt, bijvoorbeeld over het innemen van de grijze con-
tainer en de levering van de keuzecontainer. Huishoudens die geen
grijze container meer hebben en ook geen keuzecontainer willen,
ontvangen geen brief. Bij de brieven is een sticker geleverd die op
het deksel van de container geplakt kan worden en een folder met
meer informatie over het afvalbeleid. Wist u bijvoorbeeld dat u met
uw milieupas afval kunt weggooien in alle ondergrondse restafval-
containers in Hengelo?
Zorgcontainer
Inwoners die een zorgcontainer hebben aangevraagd, ontvangen
hierover apart een bericht van de gemeente.
Nieuwe inzamelroutes vanaf 20 augustus
Vanaf 20 augustus (week 34) rijdt Twente Milieu andere routes om
de keuzecontainers (voorheen grijze containers) te legen. Dat komt
omdat minder mensen de containers gebruiken. Mogelijk verandert
hierdoor de dag waarop de keuzecontainer wordt geleegd ten op-
zichte van hoe het nu is geregeld. Door de routes aan te passen,
verbruikt Twente Milieu minder brandstof. Dit bespaart CO²uitstoot.
De routes zijn dan efficiënter en milieuvriendelijker.
Wanneer aan straat? Bekijk de app
De inzameldagen voor de verpakkingen- en gft-container wijzigen
niet. Kijk voor alle inzameldagen in de gratis app van Twente Milieu
of op www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender. Via de website
kan ook een jaaroverzicht gedownload en geprint worden.
Vragen?
Hebt u vragen over de nieuwe inzameldagen? Neem dan contact
op met de klantenservice van Twente Milieu. Dit kan op werk
dagen
tussen 08.00-17.00 uur via het telefoonnummer 0900-8520111
(lokaal tarief) of per mail via info@twentemilieu.nl.

 

 


(Hengelo’s Weekblad 5 juni 2018)

Gemeente verruimt openingstijden van Milieupark in Hengelo

Hengelo – Het Milieupark aan de Wegtersweg is in juni, juli en augustus op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Het gaat om een proef die per 1 juni ingaat. Normaal gesproken sluit het Milieupark om 16.00 uur.

Eerder open
De openingstijden worden permanent vervroegd van 09.30 uur naar 09.00 uur. De nieuwe openingstijden maken het voor meer mensen mogelijk afval naar het Milieupark te brengen.
Het Milieupark was voorheen maandag t/m zaterdag open van 09.30 tot 16.00 uur. Die tijden worden nu dus uitgebreid. Inwoners hebben geregeld te kennen gegeven dat de openingstijden verruimd moeten worden. Daaraan wordt nu gehoor gegeven. In september volgt een evaluatie.

HengeloPanel
De nieuwe openingstijden kunnen mogelijk nog verder wijzigen. Via het HengeloPanel vraagt de gemeente of inwoners uit de voeten kunnen met de nieuwe openingstijden, maar ook of ze andere wensen hebben. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat inwoners willen dat het Milieupark op zaterdag langer open is. Dit onderzoek onder het HengeloPanel wordt in de zomer gehouden. Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo.

Gratis en betaalde stromen
Inwoners van Hengelo en Borne kunnen met hun milieupas terecht op het Milieupark om afval te brengen.

Er zijn zogenoemde gratis stromen, zoals snoeihout, textiel, ijzer, elektrische apparaten, papier en verpakkingen, maar ook afvalstromen waarvoor betaald moet worden, zoals grof huishoudelijk afval, matrassen, tapijt, autobanden, puin en hout. Via een weegbrug kan Twente Milieu meten hoeveel afval tegen betaling weggebracht wordt. Hengelose huishoudens mogen per jaar in totaal 50 kilo gratis brengen. Dit tegoed wordt in januari automatisch op de milieupas bijgeschreven.