Gemeentenieuws

Op de website van de gemeente Hengelo www.hengelo.nl en elke week in het Hengelo’s weekblad en de digitale editie van het Hengelo’s weekblad staat het laatste gemeentenieuws.

 

 


Verwachte klimaateffecten voor 2050 in beeld

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is.

De klimaatatlas voor Hengelo is vanaf 16 november te bekijken via deze pagina.

In gesprek over prioriteiten

Komend jaar gaat de gemeente Hengelo aan de hand van de klimaatatlas samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Programma 19 november

Op 19 november geven we een eerste aftrap. Het programma is als volgt:

19.15 uur         Inloop, met koffie en thee

19.30 uur         Welkom door wethouder Mariska ten Heuw.

Water in Hengelo door Hans van Agteren, bestuurder Waterschap Vechtstromen. Het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo werken al jaren samen om onze beken klimaatbestendig te maken en aan een duurzame inrichting van de omgeving. Hans van Agteren, bestuurder van het Waterschap Vechtstromen, vertelt hier graag kort meer over. Zo krijgt u een beeld van maatregelen en de oplossingen die we nu al nemen en op welke wijze dat bijdraagt aan een zogenoemde Klimaat Adaptieve Stad.

20.00 uur         Presentatie Klimaatatlas Twente en Twentse Klimaatverhalen

20.15 uur         Klimaat-risico-spel

21.15 uur         Gezamenlijke afsluiting en schets van het vervolg door Mariska ten Heuw

21.30 uur         Afsluiting, met een hapje en drankje

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Om Twente toekomstbestendig en waterrobuust in te richten is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, het waterschap Vechtstromen of de provincie Overijssel moet in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen.

( https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Projecten-en-Plannen/Klimaatatlas.htm)


Eikenprocessierups

We krijgen momenteel veel meldingen binnen van de eikenprocessierups. De brandhaartjes van deze rups veroorzaken klachten bij mens en dier. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om op zoveel mogelijk plekken de overlast te beperken. We zetten daar extra geld en extra menskracht op in.

Net als in de rest van Twente en Nederland zien en merken we echter dat het aantal rupsen en nesten ten opzichte van vorig jaar explosief is gestegen. En ook zien we nieuwe nesten verschijnen op plekken waar ze eerder zijn verwijderd. Hierdoor kunnen we de rups niet overal even snel bestrijden als we zouden willen.

We kunnen op dit moment helaas dus niet voorkomen dat u mogelijk overlast ervaart van de rups in uw buurt. We gaan door met de huidige inzet, waarbij vier specialistische teams dagelijks bezig zijn om de plekken met een hoog risico te bestrijden. Op deze pagina leest u de meest recente informatie daarover.

meer info: hengelo.nl


Kadernota 2020-2023: o.a. dit idee voor nieuw beleid is overgenomen:

Het college stelt voor om bijna 1,8 miljoen euro beschikbaar te investeren in het verbeteren van het buitenterrein en de verkeersveiligheid rondom het Winkelcentrum Groot Driene, wat ten goede komt van de leefbaarheid in de gehele wijk.

info: gemeente hengelo


Eikenprocessierups

 

Van mei tot en met oktober kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen. De brandharen van deze rups kunnen klachten veroorzaken bij mens en dier. De gemeente kan niet alle nesten bestrijden. Dat gebeurt alleen op plekken waar veel mensen komen. Voor eikenprocessierupsen op uw eigen terrein komt de gemeente niet. Die moet u zelf laten weghalen.

Voor meer informatie:  gemeente hengelo


Kappen zonder vergunning
Overzicht zieke en zwakke bomen op gemeentegrond

In de Bomenverordening 2018 is geregeld dat voor bomen op gemeentegrond, die in het kader van beheer- en onderhoudswerkzaamheden gekapt moeten worden, geen vergunning meer nodig is. Hierbij gaat het om bomen die ziek zijn en om zogenoemde ‘dunning’. Bij dunning wordt een deel van de bomen die te dicht bij elkaar staan eruit gehaald. Zo krijgen de gewenste (of beste) bomen meer ruimte, zodat deze sneller kunnen groeien en dikker – en daarmee sterker – worden.

Overzicht

In het overzicht Kap oktober 2018Open pagina in nieuw venster (Pdf) staat vermeld bij welke bomen het voornemen bestaat om te worden gekapt. Ook staat vermeld of er wordt herplant en waar. Deze bomen worden niet eerder gekapt dan zes weken na de datum van publicatie.

Hebt u nog vragen of wilt u nader overleg, neem dan contact met ons op.
Meer weten?
Hebt u daarna nog vragen of wilt u nader overleg, dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente via www.hengelo.nl >Contact > Reactieformulier, via e-mail gemeente@hengelo.nl of telefoon 14074.


Werk aan de weg

. Isaäc da Costastraat (tussen Anton van Duinkerkenstraat en Staringstraat), 8 oktober tot en met 9 november.

(Gemeente nieuws 25 september 2018)

 


Hennepkwekerij in uw buurt?

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken
de buurt onveilig. Voor het kweken van hennep wordt vaak ge-
bruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die
slecht zijn aangelegd. Dit levert een ernstig gevaar op voor de
brandveiligheid. Ook kan er schade aan woningen ontstaan door
wateroverlast, stank en schimmelvorming. Daarom is het be-
langrijk dat illegale kwekerijen zoveel mogelijk worden voorko-
men. U kunt daarbij helpen door verdachte situaties te melden
Hoe herkent u een hennepkwekerij?
•Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (vergelijkbaar
met de geur bij een coffeeshop)
•Een ‘onbewoond’ huis, dat ’s avonds of ’s nachts regelmatig
wordt bezocht
•Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
•Condensvorming op de ramen
•Warme en/of vochtige muren, vloeren of plafonds
•Stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)
•Voortdurend zoemende geluiden van afzuiginstallaties
•Extra ontluchtingspijpen in het dak of tocht (sterke aanvoer
en/of afvoer van lucht)
•Kunstlicht of gloed van felle lampen die lang branden
•Dichtgemaakte ramen (bijvoorbeeld rolluiken of folie; ramen
en gordijnen die nooit open gaan)
Melden

Vermoedt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Bel dan                                                     de politie via telefoon 0900 – 8844 (lokaal tarief).

Wilt u anoniem blijven? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem,
telefoon 0800 – 7000 (gratis) of www.meldmisdaadanoniem.nl.
(Gemeentenieuws 21 augustus 2018)

(Gemeentenieuws  25 juli 2018)

Veelgestelde vragen over de ondergrondse container voor restafval

De overgrote meerderheid van Hengelo maakt sinds deze maand gebruik van een ondergrondse container voor restafval. En dat is natuurlijk wennen. Daarom volgen hier een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Welk formaat afvalzak past er in een ondergrondse container?

In de opening van een ondergrondse container past een afvalzak van ongeveer 30 liter. Dit formaat is in elke supermarkt verkrijgbaar. Zo’n zak met restafval weegt gemiddeld 4 tot 5 kilo.

Afval naast de container… Wat nu?

De gemeente handhaaft op afval dat niet op de juiste manier in de container wordt gegooid. Als u afval naast de container aantreft, kunt u hier een melding van maken met behulp van de Buiten Beter app of via de (digitale) meldingenlijn van de gemeente. Voor het plaatsen van afval bij een ondergrondse container schrijven de toezichthouders een boete uit van minimaal € 104.

Wanneer wordt de ondergrondse container geleegd?

Twente Milieu krijgt automatisch een signaal wanneer de ondergrondse restafvalcontainer bijna vol zit. De container wordt dan geleegd. In de praktijk komt het dus zelden voor dat een container vol is. Is er toch een keer een container vol of geblokkeerd, dan brengt u uw restafval naar een van de andere ondergrondse containers. Met uw milieupas kunt u gebruik maken van elke ondergrondse container in Hengelo.

De gemeente stelt het op prijs als u een volle of geblokkeerde container meldt bij Twente Milieu. Dat kan via hun gratis app, via www.twentemilieu.nl of telefonisch via 0900 – 8520111.

Let op: is de ondergrondse container geblokkeerd en hebt u de pas al voor de lezer gehouden? Er wordt geen ‘klik’ in rekening gebracht! Dat gebeurt pas als de klep helemaal open en dicht is geweest.

Wat doe ik met afval dat niet in de ondergrondse container past?

De ondergrondse container is voor fijn restafval. Maar er blijft altijd ‘lastig’ afval over dat daar niet in past zoals een kapotte paraplu, stuk hout of gebarsten vaas. Deze spullen mogen naar het Milieupark aan de Wegtersweg. U kunt hiervoor eventueel uw gratis stortquotum gebruiken van 50 kilo per jaar. Veel mensen houden voor dit soort afval een hoekje apart, bijvoorbeeld in de schuur, en brengen het eens in de zoveel tijd naar het Milieupark.

Vragen

Hebt u een andere vraag over het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Hengelo? Dan kunt u uw vraag stellen aan Twente Milieu via 0900 – 85 20 111 of

info@twentemilieu.nl

 


(facebook Gemeente Hengelo  10 juli2018)

Vanaf deze week is de website www.hengeloaardgasvrij.nl in de lucht. De website vormt het startpunt van een informatiecampagne, waarin we de komende jaren samen met de stad een antwoord willen vinden op de vraag hoe we in de toekomst op een andere manier onze huizen verwarmen, douchen en koken. Want Nederland wil van het aardgas af. Het Rijk heeft de deadline op 2050 gesteld. De aardgaskraan in Groningen wordt de komende jaren steeds verder dichtgedraaid.

Op deze website houden we jou op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuws. En heb je vragen of een goed idee? Deel jouw ervaring, vraag of idee met ons, want we zijn er samen bij!

Naast de informatiecampagne trekt de gemeente dit najaar de wijken in om Hengeloërs te informeren over de aanstaande veranderingen en om de vragen, ideeën en zorgen die leven onder de inwoners op te halen.

Neem een kijkje op www.hengeloaardgasvrij.nl


 

(Gemeentenieuws 3 juli 2018)

Keuzecontainer krijgt andere inzamelroute

Inname grijze container is begonnen

De meeste Hengelose huishoudens hebben afgelopen weken
een brief gekregen van Twente Milieu. In die brief staat meer
informatie over de keuze die ze in mei hebben gemaakt voor
het inzamelen van hun restafval: ondergrondse container ge-
bruiken, keuzecontainer aan huis of grijze container houden
voor eigen gebruik.
Afgelopen weken heeft Twente Milieu brieven verstuurd waarin het
vervolg staat. De inhoud van de brief is afhankelijk van de keuze
die is gemaakt, bijvoorbeeld over het innemen van de grijze con-
tainer en de levering van de keuzecontainer. Huishoudens die geen
grijze container meer hebben en ook geen keuzecontainer willen,
ontvangen geen brief. Bij de brieven is een sticker geleverd die op
het deksel van de container geplakt kan worden en een folder met
meer informatie over het afvalbeleid. Wist u bijvoorbeeld dat u met
uw milieupas afval kunt weggooien in alle ondergrondse restafval-
containers in Hengelo?
Zorgcontainer
Inwoners die een zorgcontainer hebben aangevraagd, ontvangen
hierover apart een bericht van de gemeente.
Nieuwe inzamelroutes vanaf 20 augustus
Vanaf 20 augustus (week 34) rijdt Twente Milieu andere routes om
de keuzecontainers (voorheen grijze containers) te legen. Dat komt
omdat minder mensen de containers gebruiken. Mogelijk verandert
hierdoor de dag waarop de keuzecontainer wordt geleegd ten op-
zichte van hoe het nu is geregeld. Door de routes aan te passen,
verbruikt Twente Milieu minder brandstof. Dit bespaart CO²uitstoot.
De routes zijn dan efficiënter en milieuvriendelijker.
Wanneer aan straat? Bekijk de app
De inzameldagen voor de verpakkingen- en gft-container wijzigen
niet. Kijk voor alle inzameldagen in de gratis app van Twente Milieu
of op www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender. Via de website
kan ook een jaaroverzicht gedownload en geprint worden.
Vragen?
Hebt u vragen over de nieuwe inzameldagen? Neem dan contact
op met de klantenservice van Twente Milieu. Dit kan op werk
dagen
tussen 08.00-17.00 uur via het telefoonnummer 0900-8520111
(lokaal tarief) of per mail via info@twentemilieu.nl.

 

 


(Hengelo’s Weekblad 5 juni 2018)

Gemeente verruimt openingstijden van Milieupark in Hengelo

Hengelo – Het Milieupark aan de Wegtersweg is in juni, juli en augustus op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Het gaat om een proef die per 1 juni ingaat. Normaal gesproken sluit het Milieupark om 16.00 uur.

Eerder open
De openingstijden worden permanent vervroegd van 09.30 uur naar 09.00 uur. De nieuwe openingstijden maken het voor meer mensen mogelijk afval naar het Milieupark te brengen.
Het Milieupark was voorheen maandag t/m zaterdag open van 09.30 tot 16.00 uur. Die tijden worden nu dus uitgebreid. Inwoners hebben geregeld te kennen gegeven dat de openingstijden verruimd moeten worden. Daaraan wordt nu gehoor gegeven. In september volgt een evaluatie.

HengeloPanel
De nieuwe openingstijden kunnen mogelijk nog verder wijzigen. Via het HengeloPanel vraagt de gemeente of inwoners uit de voeten kunnen met de nieuwe openingstijden, maar ook of ze andere wensen hebben. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat inwoners willen dat het Milieupark op zaterdag langer open is. Dit onderzoek onder het HengeloPanel wordt in de zomer gehouden. Het HengeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keren per jaar via internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke ontwikkelingen er plaatsvinden in Hengelo.

Gratis en betaalde stromen
Inwoners van Hengelo en Borne kunnen met hun milieupas terecht op het Milieupark om afval te brengen.

Er zijn zogenoemde gratis stromen, zoals snoeihout, textiel, ijzer, elektrische apparaten, papier en verpakkingen, maar ook afvalstromen waarvoor betaald moet worden, zoals grof huishoudelijk afval, matrassen, tapijt, autobanden, puin en hout. Via een weegbrug kan Twente Milieu meten hoeveel afval tegen betaling weggebracht wordt. Hengelose huishoudens mogen per jaar in totaal 50 kilo gratis brengen. Dit tegoed wordt in januari automatisch op de milieupas bijgeschreven. Meer informatie staat op

www.twentemilieu.nl/hengelo/welkafvalwaar


(Hengelo’s Weekblad 10 april 2018 )

Eind juni is netwerk ondergrondse containers in Hengelo compleet

Aanleg ondergrondse containers voor restafval hervat

De gemeente Hengelo heeft de aanleg van ondergrondse containers voor restafval hervat. Tot en met 15 juni komen er 68 ondergrondse containers voor restafval bij, 30 containers worden verwijderd. In totaal heeft Hengelo straks dan bijna 300 ondergrondse containers voor restafval. De werkzaamheden zijn begonnen in de Hasseler Es: daar komen 4 nieuwe ondergrondse containers.

U kunt het definitieve plaatsingsplan bekijken via www.hengelo.nl/afvalcontainers

———————————————————————————————————————-

(Hengelo’sWeekblad 20 maart 2018)

Gemeentegids 2018 is uit

Op papier en online beschikbaar         

De gemeentegids 2018 is verschenen. Een handzaam boekje met veel nuttige informatie over hengelo. Bijvoorbeeld over het gemeentebestuur, veiligheid, afvalinzameling en zorg ondersteuning. Of zoekt u het adres van een school, sportclub of instelling in de gezondheidszorg? U vindt het in de gemeentegids.

Gratis afhalen                                                                                                                                                        U kunt vanaf nu een papieren gids gratis afhalen in het stadskantoor aan de Hazenweg bij de bibliotheek aan de Beurstraat, bij hengelo Promotie aan de Markt of bij een buurt- of wijkcentrum.

Online raadplegen                                                                                                                                               U kunt de gemeentegids online raadplegen via www.hengelo.nl > Gemeentebalie > zoek op ‘Gemeentegids’ of via www.lokaaltotaal.nl/hengelo .                                                                                U kunt de gids als eBook direct bekijken via www.lokaaltotaal.nl/gidsen/hengelo.

———————————————————————————————————————–

(Gemeentenieuws 20 februari 2018 )

Plaatsingsplan verzamelcontainers

Vastgesteld

Het college van B en W heeft op 9 januari 2018 het Plaatsingsplan verzamelcontainers vastgesteld. Het plaatsingsplan wijst concrete locaties aan waar afvalstromen kunnen worden aangeboden. Ook heeft het college de Nota van Antwoord vastgesteld. U vindt alle documenten op www.hengelo.nl/afvalcontainers        

Inzien en beroep

U kunt het plaatsingsplan van 17 januari tot en met 27 februari 2018 digitaal inzien op deze pagina. Ook kunt u het plaatsingsplan gedurende deze periode inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit in. In het beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw beroepschrift dan in via het digitaal loket van de Raad van State https://digitaalloket.raadvanstate.nlOpen pagina in nieuw venster. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Voordat uw beroep in behandeling genomen kan worden, moet u griffierecht betalen. De hoogte van het te betalen bedrag wordt bepaald door de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nlOpen pagina in nieuw venster.

————————————————————————–

(Gemeentenieuws 16 januari 2018)

College stelt plaatsingsplan vast

Waar komen de ondergrondse containers voor restafval?

De Gemeente  heeft een plaatsingsplan gemaakt voor alle ondergrondse  restafvalcontainers in de gemeente. Een groot aantal van die containers zit al in de grond. Een aantal wordt nog aangelegd. Het netwerk van ondergrondse containers is nodig, zodat Hengeloërs hun restafval in de ondergrondse containers kunnen gooien als ze hun grijze container hebben ingeleverd. Uiterlijk 1 juli zijn alle ondergrondse containers aangelegd.

Het college van burgemeester  en wethouders heeft het plaatsingsplan voor ondergrondse containers vastgesteld. U kunt het plaatsingsplan bekijken op www.hengelo.nl/afvalcontainers

——————————————————————————————————————

(Gemeentenieuws 17 oktober 2017 )

Bladruimen gaat weer van start

Het is herfst en dat betekent vallende bladeren. De afgevallen bladeren kunnen overlast geven, bijvoorbeeld op straten en fietspaden. De gemeente en Gildebor beginnen half november weer met bladruimen om overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te voorkomen.

De prioriteit ligt bij de verkeersveiligheid. Daarom maken de medewerkers de belangrijkste wegen en fietspaden als eerste bladvrij. Gildebor heeft een voorlopige planning Open pagina in nieuw venstergemaakt, waarin staat welke wijk wanneer aan de beurt is. Let op: deze planning kan door de weersomstandigheden afwijken. Medewerkers komen niet op afroep om blad te ruimen. Met uitzondering van onveilige situaties, zoals blad dat voor gladheid zorgt op het fietspad. Geef dit door via de BuitenBeter-app of maak een melding.

Bladruimen gaat weer van start!

Mogelijkheden inwoner

Inwoners van de gemeente Hengelo kunnen ook helpen om de buurt bladvrij te maken. Als blad uit eigen tuin niet meer in de groene container past, mag u het ook meegegeven met de bladronde van Gildebor. De medewerkers kunnen het blad eenvoudig meenemen als het op een hoop of grasstrook ligt niet te dicht bij bomen en struiken, zodat machines die het ophalen er makkelijk bij kunnen. Tot 1 december kunnen mensen hun blad in de openbare ruimte kwijt. Na begin december houdt Gildebor nog één ronde. Ligt het blad na deze laatste ronde nog op straat, dan wordt het niet meer meegenomen. Blad hoeft niet per se voor overlast te zorgen. Bladafval kunt u ook op een composthoop in de tuin opslaan. In het voorjaar is het compost dan goed te gebruiken als bemesting in de tuin. Bovendien biedt een bladhoop in de tuin een voedselbron en schuilgelegenheid voor dieren zoals egels.

………………………………………………………………………………………………….

(Gemeentenieuws 6 sept 2017)

Locaties ondergrondse containers ter inzage

Op 29 augustus 2017 heeft het college van B en W besloten om drie ontwerpplannen vrij te geven voor inspraak, die te maken hebben met afvalinzameling in Hengelo. Hier leest u meer over deze inzageprocedures. Van 6 september tot en met 17 oktober kan iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken op de locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties staan aangegeven in het zogenaamde ontwerp-PlaatsingsplanOpen pagina in nieuw venster. Deze is ook te vinden op het Publieksplein van het stadskantoor.     Lees meer : https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Actueel/Nieuws/Locaties-ondergrondse-containers-ter-inzage.html

………………………………………………………………………………………………..

(Gemeentenieuws 11 aug 2017)

Hengelo plaatst en verwijdert voorlopig geen ondergrondse containers

Afvalcontainer in Hengelo

De gemeente gaat voorlopig geen ondergrondse restafvalcontainers plaatsen of weghalen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State op 2 augustus over de wijze waarop inwoners inspraak moeten hebben op het plaatsen van ondergrondse containers.

Diezelfde Raad van State heeft een verzoek om te stoppen met omgekeerd inzamelen (de grijze container inleveren en restafval wegbrengen naar een ondergrondse container) afgewezen.

Wat gaat er gebeuren?

Het college van B en W neemt eind augustus een ontwerpbesluit. In dit besluit staan uitgangspunten waaraan moet worden voldaan bij het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer. Daarbij zit een kaart waarop de plekken staan waar deze containers komen, het zogenoemde plaatsingsplan.

Het ontwerp-plaatsingsplan wordt vanaf 6 september zes weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen een zienswijze indienen op het ontwerp en de plaats van de ondergrondse containers. Zienswijzen indienen kan ten aanzien van alle concrete locaties. Zowel ten aanzien van ontwerplocaties, als van locaties waar de ondergrondse containers vanaf het begin van de werkzaamheden eind 2016 reeds zijn geplaatst. Ook kunnen inwoners een zienswijze indienen op een locatie die volgens het ontwerp-plaatsingsplan wordt verwijderd.

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeentenieuws in het Hengelo’s Weekblad en op de website van de gemeente Hengelo na behandeling in het college van B en W. Inwoners kunnen ook inzage krijgen in het Stadskantoor aan de Hazenweg.

Na de 6 weken inzagetermijn stelt het college van B en W de reactienota (met ingediende zienswijzen) en het definitieve plaatsingsplan vast. Na de ter inzage legging wordt de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers weer opgepakt waar geen zienswijzen tegen zijn ingediend. Inwoners die het niet eens zijn met het definitieve plaatsingsplan, kunnen dan rechtstreeks beroep indienen bij de Raad van State.

Wijken waar de grijze container al is ingenomen

In wijken die al over zijn op de nieuwe manier van inzamelen verandert er vooralsnog niets. Wel kunnen ook op de locaties in de wijken die al over zijn op ondergrondse restafvalcontainers, straks zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit.

Wijken waar de container nog niet is ingenomen

De inname van de grijze container wordt voorlopig uitgesteld, totdat het ontwerpbesluit genomen is. Bewoners die al een brief hebben ontvangen met een aankondiging, krijgen daarover een nieuwe brief.

Inloopavonden

De gemeente is van plan om door te gaan met inloopbijeenkomsten in wijken en buurten waar nog geen bijeenkomst is geweest. De opzet van deze bijeenkomsten is hetzelfde als van de 15 bijeenkomsten die al de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. U kunt tijdens zo’n bijeenkomst ook het ontwerp plaatsingsplan inzien.

Naar aanleiding van de reactieformulieren van de inloopavonden tot nu toe en gesprekken met bewoners buiten de inloopavonden om, zijn er meerdere aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp van de containerlocaties.

………………………………………………………………………………………………….

(Gemeentenieuws juli 2017)

Afvalcontainers

De meeste huishoudens in Hengelo hebben een groene container, een verpakkingencontainer en een grijze container. De groene is voor groente-, fruit- en tuinafval, de verpakkingencontainer voor drankenkartons, blik en plastic en de grijze voor restafval. Klein chemisch afval kunt u bewaren in de rode milieubox. De afvalcontainers en de rode milieubox horen bij de woning en blijven eigendom van de gemeente.

Er zijn ook huishoudens die gebruik maken van ondergrondse afvalcontainers. Deze containers staan vooral bij hoogbouw.

Dit jaar (ver)plaatsen wij op verschillende plekken (nieuwe) containers, om er voor te zorgen dat er altijd een container in uw buurt staat. Tijdens een inloopavond, waarvoor u per brief wordt uitgenodigd, presenteren we het ontwerp van de locaties. Opmerkingen over de locaties tijdens deze inloopavonden nemen we mee voor het definitieve ontwerp. De opmerkingen worden persoonlijk teruggekoppeld. Voor een overzicht van het voorlopige ontwerp van de ondergrondse restafvalcontainers in Hengelo, zie onderstaande link.

Ontwerp locaties ondergrondse restafvalcontainersOpen pagina in nieuw venster

Groen = nieuwe locatie ondergrondse container

Grijs = bestaande locatie ondergrondse container

Kruis = ondergrondse container verdwijnt

—————————————————————————————-

Gemeentenieuws (HWB 11 juli 2017)

Bestemmingsplannen

Vastgesteld:

ISAÄC DA COSTASTRAAT:

.Naoorlogse wijken, Isaäc da Costastraat

DRIENERSTRAETE:

Het plangebied betreft het perceel P.C. Hooftlaan 56 en is gelegen in de wijk Groot Driene in het oostelijk deel van Hengelo. De grens wordt globaal gevormd door de Laan van Driene aan de westzijde, P.C. Hooftlaan ten noorden van het plangebied en de Isaac da Costastraat aan de zuidzijde.

gids2016voorpagina

Op papier en digitaal beschikbaar :   Gemeentegids 2016 is uit

De gemeentegids 2016 is verschenen. Hierin staat veel praktische informatie over Hengelo. Zoekt u bijvoorbeeld het telefoonnummer of adres van een sportvereniging, school of huisarts? U vindt het in de gemeentegids. Ook vindt u informatie over het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie, over afvalinzameling, veiligheid (wat te doen bij een ramp), de evenementenkalender enzovoorts. Gratis afhalen U kunt vanaf nu een papieren gids gratis afhalen in het stadskantoor aan de Hazenweg, bij Bureau Hengelo (in de bieb aan de Beursstraat) of in een van de wijkcentra. Digitaal raadplegen U kunt de gemeentegids online raadplegen via www.hengelo.nl > Gemeentebalie > product ‘Gemeentegids’ of via www.lokaaltotaal.nl/hengelo. U kunt de gids als e-book downloaden via www.lokaaltotaal.nl/gidsen/hengelo. Voor de mobiele versie downloadt u de app via www.landelijk.digigids.eu > Hengelo.

————————————————————————————————————-

donderdag 12 nov 2015

Hoofdwegen en hoofdfietspaden eerst bladvrij
                Bladcampagne van start

bladcampagne

Ieder najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. De gemeente probeert de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken. Vanaf begin november tot eind januari verwijderen medewerkers van de gemeente het blad in de wijken.                                                                                                                      Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Daarom maken de medewerkers hoofdwegen en hoofdfietspaden als eerste bladvrij. De gemeente streeft ernaar om het blad in de wijken in twee rondes op te ruimen. De planning is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook het soort boom heeft invloed op de planning. Eiken bijvoorbeeld laten het blad later en meer geleidelijk vallen. Platanen doen dat in één keer. Daarom kan de gemeente niet aangeven wanneer en in welke buurt het blad wordt verwijderd.                                                                                                                                                   Bijdrage inwoners                                                                                                                                            Ook u kunt meehelpen om uw buurt bladvrij te maken. Door het blad op een hoop in een grasstrook of goot bij elkaar te vegen, kunnen medewerkers het blad eenvoudig meenemen. Graag niet de bladhopen tegen bomen of lantaarnpalen aanharken of vegen. Dan kunnen de machines er minder goed bij.                                                                                         Tot Kerstmis                                                                                                                                                            Als uw groene container vol is, kunt u het blad uit eigen tuin ook op deze manier meegeven. Dit kan alleen tot Kerstmis. Na de Kerst houdt de gemeente nog één ronde. Ligt uw blad na deze laatste ronde nog op straat, dan wordt het niet meer meegenomen. Bladafval kunt u ook op een composthoop in de tuin opslaan. In het voorjaar is de compost dan goed te gebruiken als bemesting in de tuin. Bovendien biedt een bladhoop in de tuin een voedselbron en schuilgelegenheid voor dieren zoals  egels.                                         —————————————————————————————

Voor meldingen over schade aan bestrating, plantsoenen en afval kunt u hier terecht.

—————————————————————————————–

woensdag 23 september 2015

De verpakkingencontainer komt eraan                                                                                                   Gemeente stopt met uitgifte plastic zakken

De gemeente Hengelo is vorige week gestopt met de uitgifte van de gratis plastic zakken voor verpakkingen. U kunt alleen zakken ophalen bij het Milieupark aan de Wegtersweg. Er is ook nog een kleine voorraad bij de huidige uitgiftepunten. Waarom? De meeste Hengeloërs krijgen in december een verpakkingencontainer. Daarin doet u dan de verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons, zoals u nu gewend bent van de doorzichtige plastic zakken. U hebt vanaf dat moment dus de plastic zakken niet meer nodig. Twente Milieu haalt die vanaf januari 2016 niet meer op aan huis. Waar? U kunt maximaal twee rollen met zakken ophalen bij het Milieupark aan de Wegtersweg 9. U kunt hiervoor terecht bij het KCA-depot. Let op: u hebt hier uw milieupas voor nodig.

dinsdag 10 maart 2015

Gemeentegids 2015 is uit

De gemeentegids 2015 is verschenen. In de gemeentegids staat veel praktische informatie over bijvoorbeeld sport, onderwijs en evenementen. Ook vindt u in deze gids informatie over het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Gratis afhalen U kunt vanaf nu een papieren gids gratis afhalen in het stadhuis, stadskantoor, Bureau Hengelo (binnen de bibliotheek aan de Beursstraat) of in een van de buurt- of wijkcentra. Digitaal raadplegen De digitale gemeentegids kunt u raadplegen via www.hengelo.nl > Gemeentebalie > product ‘Gemeentegids’, of via de speciale versie voor uw smartphone. Ga naar hengelo.gemeentegids. mobi of scan de QR-code hiernaast. Of installeer de gratis app via de App- of Playstore. Zoek op FMR en Gemeentelijke Info App. Nu ook als eBook De gemeentegids is nu ook verschenen als eBook. U kunt deze downloaden via www.fmrproducties.nl/ebook/Hengelo15.

donderdag 29 januari 2015

Leeftijdsgrens gratis reizen met de bus verlaagd naar 65 jaar; collegevoorstel wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

De huidige regeling voor gratis reizen in de bus voor inwoners ouder dan 70 jaar stopt per 1 maart. Het college stelt een nieuwe regeling aan de raad voor om voor inwoners van 65 jaar en ouder met een laag inkomen gratis reizen met de bus in stand te houden. De 65 plussers die niet in aanmerking komen voor gratis openbaar vervoer kunnen dit product ook aanschaffen. Zij betalen hiervoor een (beperkte) eigen bijdrage. Hiermee kunnen 65 plussers zowel in Enschede als Hengelo reizen.

Alleen inwoners van 65 jaar en ouder die eerder aanspraak hebben gemaakt op een gemeentelijke regeling voor inwoners met een laag inkomen ontvangen een aanvraagformulier voor een nieuwe pas. Hiermee kan tot eind dit jaar gratis gereisd worden.

Voordelig reizen voor andere 65 plussers

Alle andere 65 plussers kunnen via de webshop van Syntus hetzelfde product aanschaffen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van €75,- per jaar. Voor mensen die meer dan twee keer per maand met de bus reizen is dit al voordeliger dan reizen met een regulier vervoersbewijs. Dit product moet dan op een persoonlijke ov-chipkaart geladen worden. Het product is geldig in en tussen Enschede en Hengelo. Dit komt door gezamenlijk optrekken in de onderhandelingen met Syntus.

Besluit Raad

Bovenstaand collegevoorstel wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Daarna krijgen alle inwoners van 65 jaar en ouder een brief thuis gestuurd met alle benodigde informatie.

————————————————————————————————-

woensdag 15 oktober 2014

Gemeente haalt blad in twee rondes op

Bladcampagne van start

De gemeente Hengelo probeert de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken. Vanaf half oktober tot half januari verwijderen medewerkers van de gemeente het gevallen blad in de wijken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Daarom maken ze de hoofdwegen en hoofdfietspaden als eerste bladvrij.

Twee rondes

De gemeente streeft ernaar om het blad in twee rondes op te ruimen. De eerste ronde vindt plaats in oktober/november. De tweede ronde in december/januari. De gemeente vraagt u om bladafval niet te melden, behalve als het gaat om een gevaarlijke situatie. De gemeente kan bladafval namelijk niet ‘op afroep’ ophalen, omdat dat te veel tijd kost. De gemeente kan niet exact aangeven in welke week en in welke buurt het blad wordt verwijderd omdat dit erg afhankelijk is van het weer en het soort boom.

Bijdrage inwoners

U kunt ook helpen om uw buurt bladvrij te maken. Door het blad op een hoop in een grasstrook bij elkaar te vegen, kunnen medewerkers het blad eenvoudiger meenemen op hun route. Belangrijk is dat u wat afstand bewaart tot de bomen. Anders kan de machine die het blad opraapt er niet bij en blijft het liggen. Als uw groene container vol is, kunt u het blad uit uw eigen tuin ook op deze wijze meegeven. Maar u kunt het ook gebruiken voor een composthoop in de tuin. In het voorjaar is het compost dan weer als bemesting in de tuin te gebruiken. Ná 15 december is het niet meer toegestaan om blad in een groenstrook te vegen. De gemeente kan hier zelfs op handhaven.