Categoriearchief: Kunst & Cultuur

Studiekring in Hengelo heeft plek voor nieuwe deelnemers

De studiekring op de woensdagmiddag heeft weer plek voor nieuwe leden. Iedere veertien dagen komen de leden van 14.00 – 16.00 uur bij elkaar in de bibliotheek in Hengelo.

Wat is een studiekring?
Een studiekring bestaat uit mensen vanaf 55 jaar die het prettig en inspirerend vinden om samen met leeftijdgenoten heel verschillende onderwerpen uit te diepen. Meningen aan elkaar te toetsen, leren van anderen, je kennis verbreden; het gebeurt allemaal dankzij een studiekring. Een mooie manier om contacten op te doen èn al sinds 2011 actief.

Diverse onderwerpen
De leden van de studiekring bepalen met elkaar welke onderwerpen ze bespreken. De onderwerpen zijn heel divers. Bijvoorbeeld bodemdaling, Myanmar, slavernij, geschiedenis van het christendom, kunststofrecycling of pijpleidingen.

Eigen talenten aanspreken


Een studiekring biedt meer dan oppervlakkige contacten met leeftijdgenoten. Het geeft deelnemers de kans eigen talenten productief te maken en kennis te delen. Dit alles in een ontspannen en gezellige sfeer. De leden van een studiekring vormen een vaste groep. Een groep bestaat uit maximaal vijftien deelnemers en opereert zelfstandig. Eén van de deelnemers fungeert als gespreksleider. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht bij de discussies en, zo nodig samen met een ander, bij het inbrengen van een eigen onderwerp.

Kosten

Soms zijn er kosten aan een activiteit verbonden, bijvoorbeeld een excursie. Dit wordt in overleg met elkaar bepaald. Consumpties komen voor eigen rekening.

Belangstelling?
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Heleen Driessen, gespreksleider studiekring, via info@heleendriessen.nl of 06 – 80 155 068.

Zaterdag 29 oktober 2022: Nacht van de Nacht

Doe mee met de Nacht van de Nacht op 29 oktober 2022

Op zaterdag 29 oktober organiseert Natuur en Milieu Overijssel voor de 18e keer de Nacht van de Nacht. Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Echt donker is het bijna nergens meer. In de Nacht van de Nacht kun je de duisternis en stilte die bij de nacht horen beleven. Steeds meer bedrijven en gemeentes doven de lichten tijdens de Nacht. Ook organiseren natuurverenigingen, sterrenclubs, natuurmusea, restaurants en anderen leuke activiteiten. Vorig jaar waren er in Overijssel 20 uiteenlopende activiteiten tijdens de nacht: voor ieder wat wils. Doet jouw organisatie, vereniging, bedrijf of organisatie dit jaar ook mee?

Organiseer een activiteit in het donker
Op de Nacht van de Nacht heb je de mogelijkheid om echt stil te staan bij de schoonheid van de nacht. Bijvoorbeeld met een diner bij kaarslicht, een nachtwandeling, een lezing over de maan, een voorstelling of een workshop uilenballen pluizen. Organiseer jij dit jaar een nachtelijke activiteit? Meld je activiteit aan op www.nachtvandenacht.nl/activiteiten. Op deze website vind je ook inspiratie en achtergrondinformatie over de Nacht van de Nacht.

Oproep aan bedrijven en organisaties: doof de verlichting
Tijdens de Nacht van de Nacht wordt ook aandacht besteed aan lichtvervuiling en duurzame verlichting. Lichtvervuiling door kunstlicht van bedrijven verstoort het bioritme van mensen en dieren. Bovendien kosten reclamezuilen en lantaarnpalen veel geld en energie. Met de huidige energieprijzen is het doven van onnodige verlichting dus niet alleen goed voor mens, dier en aarde, maar scheelt het ook aanzienlijk in de portemonnee. Door de campagne schakelen steeds meer gemeenten structureel over op duurzame verlichting en doven deze waar mogelijk. Ook steeds meer bedrijven doen mee. Doet jouw bedrijf of organisatie ook mee? Meld je dan aan op nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij.

Maak uw buurt leuker met een buurtbon!

Een buurtbon is een soort tegoedbon. Hengeloërs kunnen met een buurtbon ideeën betalen om hun buurt mooier, veiliger of gezelliger te maken. Veel Hengeloërs hebben inmiddels met de buurtbon iets moois gerealiseerd in hun straat, buurt of wijk. De erkende bewonersorganisaties geven de gemeente advies of een idee geschikt is voor een buurtbon of niet.

Buurtbon aanvragen
Vanaf 23 februari 2022 kunt u weer een buurtbon aanvragen.

U kunt hier het Aanvraagformulier Buurtbon Hengelo 2022 downloaden.

Als u het formulier volledig hebt ingevuld kunt u het mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post sturen naar Gemeente Hengelo, College van B en W, t.a.v. Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een postzegel is niet nodig)

De gemeente registreert uw aanvraag en kijkt of uw idee past in het gemeentelijke beleid. Daarna stuurt de gemeente uw aanvraag door naar de bewonersorganisatie in uw buurt of wijk. De bewonersorganisatie geeft dan een bindend advies aan de gemeente. Uiteindelijk hoort u van de gemeente of uw aanvraag is toegekend of afgewezen.

Voor de buurtbonnen is in 2022 in totaal € 55.397 beschikbaar. Dat bedrag wordt zo eerlijk mogelijk over Hengelo verdeeld.

Op is op! Wees er dus op tijd bij. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Alvast inspiratie opdoen?
Veel Hengeloërs hebben de afgelopen jaren een buurtbon ontvangen. Bijvoorbeeld voor een sinterklaasfeest, een kerstconcert voor ouderen, buurtactiviteiten, een sing-a-songmiddag of een theater- en dansworkshop voor kinderen. Het is allemaal mogelijk met een buurtbon. Meer informatie over buurtbonnen vindt u op www.facebook.com/buurtbon. Daar krijgt u een indruk van de ideeën die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Inspiratie genoeg!

Meest gestelde vragen
Ik heb een buurtbon aangevraagd. Krijg ik het gevraagde geld nu overgemaakt?

Nee, de buurtbon is een soort tegoedbon. De gemeente betaalt alleen op basis van offertes en facturen, tot het maximum van het toegekende bedrag.

Wij hebben een WhatsApp-groep voor buurtpreventie. Kunnen wij een buurtbon gebruiken voor het aanschaffen van preventieborden?

Ja dat kan, behalve als de bewonersorganisatie dit heeft uitgesloten. Maar houd er rekening mee dat preventieborden in principe alleen bij invalswegen geplaatst mogen worden.

Wij hebben een idee dat betrekking heeft op meerdere wijken. Kunnen wij dan een buurtbon aanvragen?

Ja, een idee kan worden uitgevoerd in het werkgebied van meerdere bewonersorganisaties. U kunt dan één gecombineerde aanvraag indienen.

Contact
Helpdesk Subsidies Bewonersparticipatie

Telefoon: 14 07

Contactformulier

(Hengelo.nl)

Motetten van Bach in Kristalkerk 3 juni 2022

Klassieke muziek in de Kristalkerk komende vrijdag.
Vrijdag 3 juni om 20 uur wordt de Kristalkerk in Hengelo gevuld met aardse klanken en lichte akkoorden en bezingt Consensus Vocalis drie motetten van Bach. De zestien zangers van het professionele koor Consensus Vocalis brengen samen met organist Sander van den Houten, contrabassist Erik Olsman onder leiding van Klaas-Jan de Groot de helft van Bachs motetten ten gehore.
In de tijd van Bach waren motetten eigenlijk achterhaald, uit de tijd. Het moderne hoogtepunt van de kerkdienst werd gevormd door de cantates die meer ruimte boden voor orkestrale ouvertures, concertante koren en koralen etc. Motetten waren armeluismuziek geworden en van Bach werd ook niet verwacht dat hij eigen motetten zou schrijven. Desalniettemin behoren de motetten tot het beste van zijn vocale oeuvre.
Vrijdag 3 juni 20 uur, Kristalkerk Hengelo. Entree: € 22,50.

www.consensusvocalis.nl

(Hengelo’sWeekblad 31mei 2022 )

dansvereniging de Krekkel

Workshop flitsende folklore Enschede

Zin in een leuke uitdaging dit voorjaar? Denk eens aan een workshop folklore dansen. De Krekkel organiseert een 5 daagse workshop om iedereen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met deze activiteit.
Tijdens deze workshop leer je de basisbeginselen van folklore dansen en zelf ook uiteraard enkele dansen. Dus geen tango, Engelse wals en foxtrot, maar meer polka, uitbeeldingsdansen en stepmobiel.
We dansen vanzelfsprekend op live muziek.

De aanmelding is open voor iedereen vanaf ongeveer 40 jaar, man of vrouw, alleen of met meer, iedereen is welkom. Ervaring met dansen is niet nodig.
Naast de actieve avonden met volop bewegen is het natuurlijk ook gewoon gezellig.

De afsluiting van de workshop is een optreden van de deelnemers waar zij voor familie en bekenden kunnen laten zien welke dansen ze geleerd hebben.
De workshop start op 11 mei en is op 5 woensdagavonden van 8 tot 10 uur in speeltuingebouw ‘t Heelal aan de Siriusstraat in Enschede.

De eerste avond is gratis en voor het vervolg zijn de kosten slechts 30 Euro voor de resterende 4 avonden waarbij koffie en een consumptie zijn inbegrepen.
Voor meer informatie of aanmelding bel 053-4768655 of 06-83901932, of kijk op de facebookpagina van de Krekkel.
Lijkt je dit leuk, aarzel dan niet en vraag meer informatie of meldt je direct aan.

Ingezonden brief

“Beste bestuursleden van onze buurtvereniging Groot Driene,
graag laat ik hieronder weten, dat ik deze brief heb verzonden naar de afdeling PvdA van Hengelo naar aanleiding van het interview met Marie-José Luttikholt in het Hengelo’s Weekblad van 15 februari jl.
Want hoe mooi zou het zijn dat er een eigen buurthuis in Groot Driene zou komen:”

Beste Marie-José en PvdA collegae,

Met aandacht heb ik het betreffende interview gelezen: hier komen aandachtpunten naar voren waarvoor PvdA Hengelo zich sterk gaat maken.
Met name wordt als doel vermeld, dat over vier jaar elke wijk een buurthuis moet hebben. De ‘korte lijnen’ met de burgers spreekt me zeer aan.

Wij wonen in Groot Driene, een grote wijk met veel inwoners en met nog eens een ferme uitbreiding in de nabije toekomst.
Wij missen erg een buurthuis, een eigen wijkcentrum in het hart van Groot Driene zelf: een plek waar bewoners elkaar zouden kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen worden georganiseerd.

De Kasbah verderop is in onze beleving geen voorziening voor ons buurtbewoners; het staat veel te ver weg qua afstand én qua beleving.
Hier wordt wel een en ander geregeld, maar het is geen gastvrije inloop zoals bv. het Kulturhoes in de Hasseler Es. Dit laatste is een prachtig voorbeeld van een plek waar ontvangst, leestafel etc. aanwezig is, met een heus welkomstgevoel.

Dit is wat ik iedere bewoner van Groot Driene zou gunnen. Een eigen buurthuis, zo’n ontmoetingsplek met zeker ook culturele activiteiten en eenvoudig samen kunnen komen voor een praatje en kop koffie. Waar we lezingen kunnen organiseren, activiteiten voor jong en oud, exposities e.d.

Graag uw reactie of PvdA zich hiervoor wil inzetten? Wat zou ik kunnen bijdragen voor jullie in deze ontwikkelingslijn?

Vriendelijke groet,
Isis Zengerink

Nee. Geen Noordtak!

Nadat in 2014 werd besloten de Noordtak in de ijskast te zetten, is deze na een lobby vanuit de havens van Amsterdam & Rotterdam weer terug op de politieke agenda. Een motie, op 4 november ingediend door de VVD en aangenomen door de 2e kamer, maakt dat momenteel onderzocht wordt of er maatschappelijke en/of economische meerwaarde is van de zogenaamde Noordtak van de Betuweroute. Daarbij wordt direct bekeken op welke wijze deze gerealiseerd om vervolgens de Kamer hierover in Q1–2022 te informeren

Een nieuwe goederenspoorlijn zal het karakteristieke kleinschalige en hoogwaardige Twentse landschap aantasten en plaatselijk zelfs vernietigen. Dit mogen we niet laten gebeuren: we moeten zuinig zijn op hetgeen nog over is!

Welk gebied wordt vernietigd door de Noordtak? In onderstaande drone-opname wordt een weergave gegeven vanuit de lucht.

De vermeende meerwaarde van de Noordtak van de Betuwelijn kan nooit opwegen tegen de vernieling die dit veroorzaakt aan het landschap en de hoogst gekwalificeerde natuur in Twente. Er zijn alternatieven mogelijk zonder aanleg van de Noordtak en we kunnen transport van gevaarlijke stoffen beperken door de productieketens slimmer te organiseren. En bovenop dit alles komt de vraag: hoeveel ruimte willen we eigenlijk geven aan (extra) distributie en transport in Nederland?

U kunt hier de petitie tekenen tegen de Noordtak.

Kijk verder op de website geennoordtak.nl

geen-noordtak-door-twente

Opbrengst expositie overleden Elly Overberg naar WensAmbulance.

WensAmbulance Oost-Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk (ANBI erkend). De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken, uit Overijssel en de Achterhoek, mogelijk te maken door passend liggend vervoer te bieden.

Elly Overberg was een bekend beeldend kunstenaar, vormgever en illustrator. Ze kwam uit een kunstzinnige familie en heeft o.a. veel kinder- en schoolboeken geïllustreerd. Elly werd getroffen door een ernstige hersenziekte en verbleef de laatste jaren in Het Borsthuis in Hengelo. Dat betekende dat haar hele collectie van illustraties en schilderijen een nieuwe plek moest krijgen. Vriendinnen van Elly hebben daartoe het initiatief genomen om de kunst van Elly te verkopen zodat het niet verloren ging en terecht zou komen bij mensen die haar werk waarderen. Twee keer kon de verkoop niet doorgaan in verband met de Covid beperkingen. De verkoop werd uiteindelijk gepland op 12 en 13 november van dit jaar. Helaas overleed Elly op 6 november, een week voordat haar kunstwerken verkocht zouden worden. De verkoop ging toch door en omdat Elly zo’n prachtige dag heeft gehad toen ze met de WensAmbulance voor de laatste keer naar haar huis in Gelselaar werd gebracht, is in overleg met de familie besloten om de opbrengst van de expositie te schenken aan WensAmbulance Oost Nederland.

wensambulance

Donderdag 16 december overhandigde de vriendinnen van Elly de cheque aan Margreet Schutte van WensAmbulance Oost Nederland met het overweldigende bedrag van € 4.500,-. Dankbaar is WensAmbulance Oost Nederland voor deze donatie want hiermee kunnen ze weer veel wensen in vervulling laten gaan.

wensambulance

Meer informatie over Stichting WensAmbulance Oost Nederland kun je vinden op onze website, wensambulance.nl.