Categoriearchief: Kunst & Cultuur

Motetten van Bach in Kristalkerk 3 juni 2022

Klassieke muziek in de Kristalkerk komende vrijdag.
Vrijdag 3 juni om 20 uur wordt de Kristalkerk in Hengelo gevuld met aardse klanken en lichte akkoorden en bezingt Consensus Vocalis drie motetten van Bach. De zestien zangers van het professionele koor Consensus Vocalis brengen samen met organist Sander van den Houten, contrabassist Erik Olsman onder leiding van Klaas-Jan de Groot de helft van Bachs motetten ten gehore.
In de tijd van Bach waren motetten eigenlijk achterhaald, uit de tijd. Het moderne hoogtepunt van de kerkdienst werd gevormd door de cantates die meer ruimte boden voor orkestrale ouvertures, concertante koren en koralen etc. Motetten waren armeluismuziek geworden en van Bach werd ook niet verwacht dat hij eigen motetten zou schrijven. Desalniettemin behoren de motetten tot het beste van zijn vocale oeuvre.
Vrijdag 3 juni 20 uur, Kristalkerk Hengelo. Entree: € 22,50.

www.consensusvocalis.nl

(Hengelo’sWeekblad 31mei 2022 )

dansvereniging de Krekkel

Workshop flitsende folklore Enschede

Zin in een leuke uitdaging dit voorjaar? Denk eens aan een workshop folklore dansen. De Krekkel organiseert een 5 daagse workshop om iedereen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met deze activiteit.
Tijdens deze workshop leer je de basisbeginselen van folklore dansen en zelf ook uiteraard enkele dansen. Dus geen tango, Engelse wals en foxtrot, maar meer polka, uitbeeldingsdansen en stepmobiel.
We dansen vanzelfsprekend op live muziek.

De aanmelding is open voor iedereen vanaf ongeveer 40 jaar, man of vrouw, alleen of met meer, iedereen is welkom. Ervaring met dansen is niet nodig.
Naast de actieve avonden met volop bewegen is het natuurlijk ook gewoon gezellig.

De afsluiting van de workshop is een optreden van de deelnemers waar zij voor familie en bekenden kunnen laten zien welke dansen ze geleerd hebben.
De workshop start op 11 mei en is op 5 woensdagavonden van 8 tot 10 uur in speeltuingebouw ‘t Heelal aan de Siriusstraat in Enschede.

De eerste avond is gratis en voor het vervolg zijn de kosten slechts 30 Euro voor de resterende 4 avonden waarbij koffie en een consumptie zijn inbegrepen.
Voor meer informatie of aanmelding bel 053-4768655 of 06-83901932, of kijk op de facebookpagina van de Krekkel.
Lijkt je dit leuk, aarzel dan niet en vraag meer informatie of meldt je direct aan.

Ingezonden brief

“Beste bestuursleden van onze buurtvereniging Groot Driene,
graag laat ik hieronder weten, dat ik deze brief heb verzonden naar de afdeling PvdA van Hengelo naar aanleiding van het interview met Marie-José Luttikholt in het Hengelo’s Weekblad van 15 februari jl.
Want hoe mooi zou het zijn dat er een eigen buurthuis in Groot Driene zou komen:”

Beste Marie-José en PvdA collegae,

Met aandacht heb ik het betreffende interview gelezen: hier komen aandachtpunten naar voren waarvoor PvdA Hengelo zich sterk gaat maken.
Met name wordt als doel vermeld, dat over vier jaar elke wijk een buurthuis moet hebben. De ‘korte lijnen’ met de burgers spreekt me zeer aan.

Wij wonen in Groot Driene, een grote wijk met veel inwoners en met nog eens een ferme uitbreiding in de nabije toekomst.
Wij missen erg een buurthuis, een eigen wijkcentrum in het hart van Groot Driene zelf: een plek waar bewoners elkaar zouden kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen worden georganiseerd.

De Kasbah verderop is in onze beleving geen voorziening voor ons buurtbewoners; het staat veel te ver weg qua afstand én qua beleving.
Hier wordt wel een en ander geregeld, maar het is geen gastvrije inloop zoals bv. het Kulturhoes in de Hasseler Es. Dit laatste is een prachtig voorbeeld van een plek waar ontvangst, leestafel etc. aanwezig is, met een heus welkomstgevoel.

Dit is wat ik iedere bewoner van Groot Driene zou gunnen. Een eigen buurthuis, zo’n ontmoetingsplek met zeker ook culturele activiteiten en eenvoudig samen kunnen komen voor een praatje en kop koffie. Waar we lezingen kunnen organiseren, activiteiten voor jong en oud, exposities e.d.

Graag uw reactie of PvdA zich hiervoor wil inzetten? Wat zou ik kunnen bijdragen voor jullie in deze ontwikkelingslijn?

Vriendelijke groet,
Isis Zengerink

Nee. Geen Noordtak!

Nadat in 2014 werd besloten de Noordtak in de ijskast te zetten, is deze na een lobby vanuit de havens van Amsterdam & Rotterdam weer terug op de politieke agenda. Een motie, op 4 november ingediend door de VVD en aangenomen door de 2e kamer, maakt dat momenteel onderzocht wordt of er maatschappelijke en/of economische meerwaarde is van de zogenaamde Noordtak van de Betuweroute. Daarbij wordt direct bekeken op welke wijze deze gerealiseerd om vervolgens de Kamer hierover in Q1–2022 te informeren

Een nieuwe goederenspoorlijn zal het karakteristieke kleinschalige en hoogwaardige Twentse landschap aantasten en plaatselijk zelfs vernietigen. Dit mogen we niet laten gebeuren: we moeten zuinig zijn op hetgeen nog over is!

Welk gebied wordt vernietigd door de Noordtak? In onderstaande drone-opname wordt een weergave gegeven vanuit de lucht.

De vermeende meerwaarde van de Noordtak van de Betuwelijn kan nooit opwegen tegen de vernieling die dit veroorzaakt aan het landschap en de hoogst gekwalificeerde natuur in Twente. Er zijn alternatieven mogelijk zonder aanleg van de Noordtak en we kunnen transport van gevaarlijke stoffen beperken door de productieketens slimmer te organiseren. En bovenop dit alles komt de vraag: hoeveel ruimte willen we eigenlijk geven aan (extra) distributie en transport in Nederland?

U kunt hier de petitie tekenen tegen de Noordtak.

Kijk verder op de website geennoordtak.nl

geen-noordtak-door-twente

Opbrengst expositie overleden Elly Overberg naar WensAmbulance.

WensAmbulance Oost-Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk (ANBI erkend). De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken, uit Overijssel en de Achterhoek, mogelijk te maken door passend liggend vervoer te bieden.

Elly Overberg was een bekend beeldend kunstenaar, vormgever en illustrator. Ze kwam uit een kunstzinnige familie en heeft o.a. veel kinder- en schoolboeken geïllustreerd. Elly werd getroffen door een ernstige hersenziekte en verbleef de laatste jaren in Het Borsthuis in Hengelo. Dat betekende dat haar hele collectie van illustraties en schilderijen een nieuwe plek moest krijgen. Vriendinnen van Elly hebben daartoe het initiatief genomen om de kunst van Elly te verkopen zodat het niet verloren ging en terecht zou komen bij mensen die haar werk waarderen. Twee keer kon de verkoop niet doorgaan in verband met de Covid beperkingen. De verkoop werd uiteindelijk gepland op 12 en 13 november van dit jaar. Helaas overleed Elly op 6 november, een week voordat haar kunstwerken verkocht zouden worden. De verkoop ging toch door en omdat Elly zo’n prachtige dag heeft gehad toen ze met de WensAmbulance voor de laatste keer naar haar huis in Gelselaar werd gebracht, is in overleg met de familie besloten om de opbrengst van de expositie te schenken aan WensAmbulance Oost Nederland.

wensambulance

Donderdag 16 december overhandigde de vriendinnen van Elly de cheque aan Margreet Schutte van WensAmbulance Oost Nederland met het overweldigende bedrag van € 4.500,-. Dankbaar is WensAmbulance Oost Nederland voor deze donatie want hiermee kunnen ze weer veel wensen in vervulling laten gaan.

wensambulance

Meer informatie over Stichting WensAmbulance Oost Nederland kun je vinden op onze website, wensambulance.nl.

IGLO – VALENTIJNACTIE

“LAAT JE SCHATJE NIET ALLÉÉN IN DE KOU STAAN”

KOM AANGEWANDELD MET JE LIEF NAAR DE IGLO VOOR Anton van Duinkerkenstraat 2, te Hengelo

  • GEEF JE LIEF EEN ROOS
  • GENIET SAMEN
  • DRINK JE MEEGEBRACHTE DRANKJE/HAPJE
  • SCHUIFEL OP EEN ROMANTISCHE PLAAT
  • MAAK EEN LEUKE SELFIE
  • EVENTUEEL EEN VRIJE GIFT TBV GOEDE DOEL MET EEN ENVELOP BIJ NR2 DOOR DE BRIEVENBUS

MAAK RUIMTE VOOR EEN ANDER LIEFDESSTEL EN VERVOLG JE WANDELING
*
AANDACHT VOOR AOW-GAT SURINAAMSE NEDERLANDERS, DIE ONTERECHT IN DE KOU BLIJVEN STAAN
Kijk hier [klik] Waarom sommige nederlanders maar een half pensioen krijgen

Video kunstexpositie

In het kader van  ‘Activiteiten in tijden van Corona’ :
bij deze een video kunstexpositie  over Henk ten Bos uit Groot Driene.

Onlangs heeft Pau Han Kho een ‘spin-off’ gemaakt van zijn internationaal erkende documentaire ‘The Craftsman, The Art of Henk ten Bos’.

Deze versie biedt kunstgalerie Henk ten Bos gratis aan aan liefhebbers en instellingen ivm zijn 25-jarige jubileum van zijn nalatenschap.

(duur: 3.44 min)